Спешно ми трябват пари

Спешно ми трябват пари назаем

Вижте най-добрите кредитни компании, работещи с нецелеви спешни кредити онлайн. Подайте искане и служител на предпочитаната от вас фирма, когато имате спешна нужда от пари, и техен служител ще ви се обади, за да уточните начина за получаване на средствата. Това са едни от най-утвърдените фирми, които отпускат спешни пари в страната.

Бързите потребителски кредити Стабилност на Ай Еф Джи Лизинг представляват нецелеви  спешни заеми онлайн на стойност до 10 000 лв.

Кредит Стабилност на Ай Еф Джи Лизинг е нецелеви потребителски кредит, който е предназначен за финансиране на текущи нужди на клиента, с осигуряване на сума до 10 000 лв.

Кредитната институция не се интересува за какви цели гражданите ще разходят отпуснатата им сума спешни кредити, а погасяването се предвижда да става на месечни вноски за срок между 1 и 12 месеца.

Кредит Стабилност се предлага, за да могат гражданите да отговарят своевременно на свои непредвидени финанснови нужди от бързи онлайн кредити с ниски лихви. Най-често българина тегли бързи заеми за изникнали непредвидени ремонтни дейности, подмяна на мебелировката и подмяна на електроуредите.

Клиентите могат да използват отпуснатата им сума и за закупуване на лека кола. Размерът на тези заеми може да послужи за разрешаване на финансови трудности, отговор на спешни нужди, правене на инвестиция или дори да се използва като кредити за обединяване на задължения.

Бързият заем дава възможност да гражданите да получат суми в размер между 3 000 и 10 000 лв. заемът е предназначен за физическите лица, които регулярно получават доход по трудово или извънтрудово правоотношение.

Кандидатстването за получаване на сумата става само срещу представяне на лична карта и разговор с финансов консултант на институцията.

Усвояването на кредит Стабилност може да бъде по банков път, като клиентът посочи банкова сметка, по която да бъдат преведени средствата. Погасяването на тези бързи кредити на месечни вноски, като клиентът може да избере дали да превежда сумата по банков път, на място в офис или чрез паричен пощенски превод.

Срокът за на заема е между 1 и 12 месеца. Кредитът Стабилност дава възможност гражданите да разчитат на фиксирана лихва, за да могат на спокойствие да посрещнат разходите си занапред.

За кредитоискатели, които работят на редовни трудови договори, има условие да предоставят на кредитната компания документ, с който да докажат своите доходи през последната половин година. Други условия за кредита са представяна на валиден документ за самоличност и три поръчителя.

За граждани, които не работят на постоянен трудов договор, също има изискване за доказване на регулярни доходи през последната половин година, валидна лична карта и четири поръчителя.

Спешно ми трябват пари

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Бърз кредит без поръчител

Бърз кредит до заплата без поръчител

Стандартен потребителски кредит без поръчител предлагат от International Asset Bank. Този потребителски кредит е в размер на 7 000 лева и се предлага с цел посрещане на битови нужди или рефинансиране на налични вече кредити, като за него не се изисква поръчител.

Положителни страни на т. нар. потребителски кредит без поръчител са отсъствието на комисионни и гарантирането на привилегии при използването на други финансови услуги, предлагани от банковата институция. Този кредит без поръчители и без превод на работна заплата, при който не се нуждаете от поръчител, се предлага на стойност до 7 000 лева, като сумата може да ви бъде отпусната и в евро. Периодът за погасяване на отпуснатия заем е 60 календарни месеца.

Начинът за изплащане се избира то кредитополучателя. Заемът е тип бърз кредит, изплащащ се чрез месечни вноски. Възможностите са на равни вноски по главницата всеки месец и лихва или с намаляващи вноски. Гратисният период, който може да отпусне банката, се определя за всеки клиент субективно според неговите индивидуални нужди и възможности. Друго предимство на т. нар. бърз кредит без поръчител при изгодни лихви е, че няма изискване за материално обезпечение по заема. Плаващият лихвен процент се обособява от референтния лихвен процент и надбавка. Тридесет и шест лева е потребителската такса за разглеждане на документите преди одобрение.

Потребителският заем се отпуска на пълнолетни български граждани, а изискването е те да са с постоянно местожителство в България и да работят по трудов договор. Следващата група са едноличните търговци. Друга група са физически лица, които работят по гражданско правоотношение. Хората със свободни професии, които могат да докажат, че системно получават доход, също могат да кандидатстват.

При отпускането на тези спешни пари на заем банката не следи как и за какви цели се харчат отпуснатите пари. Вие може да задоволявате различни свои нужди с отпуснатите средства, като ви се полагат в същото време отстъпки, ако се възползвате от предлаганите пакети „Асет Заплата” и „Асет Предимство”, както и при рефинасиране на изтеглени вече кредити. Потребителят на такива пари, които му трябват спешно може да получи безплатно възможност за онлайн банкиране и дебитна карта към кредита, която да използва във страни извън границите на страната.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.