Кредит без поръчител и без превод на работна заплата

Търсите бърз кредит без поръчител и без превод на работна заплата?

Един от най-често търсените и иновативни бързи кредити от гражданите у нас са тези без изискване за превод на част от трудовото възнаграждение и без условие за поръчителство.

Кредитните институции, които предлагат такъв вид финансови продукти се характеризират с динамична политика, благодарение на която средствата се предоставят само срещу лична карта, а акламацията се получава до няколко часа. Тези кредитни услуги са с прогресивно намаляващи се вноски, ниска лихва, кандидатства се онлайн и се предоставя възможност за обединяване на няколко задължения в едно.

Вижте всички компании, предлагащи бърз кредит без поръчител и без превод на работна заплата, и кандидатствайте директно тук. Вашето искане ще бъде разгледано незабавно, след което ще си получите парите:

Пощенска Банка

– Банката отпуска краткосрочни потребителски заеми с бърз превод на одобрената сума без условие за превод на част от трудовото възнаграждение и без изискване за поръчител.

– Банката е един от най-флексибилните кредитни доставчици у нас, който предлага онлайн кредити с постепенно намаляващи вноски.

– Апликации за потребителския бърз заем могат да получат одобрение, когато са на стойност до 35 000 лева.

– Те се погасяват във времевия интервал до 7 години след подписване на договора.

– Подаването на заявление е онлайн и е максимално опростено.

– Становището се получава до 2 часа.

– Усвояването става до 3 часа на личната банкова сметка на кредитоискателя. Когато случаят е спешен, банката може да трансферира сумата и до час, ако бъде изрично уведомена.

– Всеки месец вноските и лихвите чувствително намаляват. Още по-скоростно намалява и главницата. Това се отнася за целия погасителен период.

– Средствата се предлагат без условие за поръчителство и без изискване от месечни траншове на част от работната заплата.

– Клиетите, които са склонни да превеждат ежемесечно част от трудовото си възнаграждение по сметка на банката се ползват от редица преференции.

– За кредита се кандидатства единствено с документ за самоличност.

– www.postbank.bg

 

Райфайзенбанк

– Заемодателят предоставя онлайн потребителски заеми без условие за превод на част от възнаграждението по трудово правоотношение и без поръчители.

– Може да се получи одобрение на заявка на стойност до 7 000 лева.

– Решението е готово до 2 часа.

– Задължението се връща в интервал от 6 месеца до 7 години.

– Банката не удържа комисионни във връзка с установяването на кредита и не облага с наказателни такси при погасяване преди да е изтекъл крайния срок.

– Целият процес по подаване на апликациите, получаване на решението и усвояването на средствата е улеснен и ускорен до максимум.

– Банката гарантира постоянна лихва през първите 12 месеца.

– При подаване на исковата молба за заем, гражданите представят копие на документ за самоличност – заверен и подписан.

– www.online.rbb.bg

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

 

3 thoughts on “Кредит без поръчител и без превод на работна заплата

Comments are closed.