Кредит до 300 лв.

Бърз онлайн кредит до 300 лева

Кредит  до 300 лева е един от най-предпочитаните бързи онлайн заеми в наши дни. В България съществуват много и разнообразни фирми, предлагащи такива финансови продукти. Тези компании отпускат различни суми, като експресното финансиране от разстояние е един наистина модерен, удобен и достъпен начин гражданите да посрещат своите нужди от инстантни пари. Динамичната политика на кредитните предприятия осигурява получаване на суми до аванс или до заплата без поръчители, без обезпечение и без трудов договор. Обикновено те се отпускат без залог и без превод на работна заплата. Целият процес по подаване на заявка за бърз кредит, получаването на становище и усвояването на сумите става буквално до минути единствено на база, че клиента е българин, че има навършено пълнолетие и притежава актуална лична карта.

Izaem

– Лихвата е гарантирана и непроменлива за целия срок на издължаване.

– Документите за кандидатстване са максимално намалени – нужен е само валиден документ за самоличност.

– Експресни заеми пари във финансови затруднения на стойност до 300 лева или повече. Фирмата определя размера, който може да отпусне, като взима предвид трудовото възнаграждение и кредитния статус на отделния кредитоискател.

– Фирмата няма условие за поръчителство и не използва манипулативна или заблуждаваща реклама в своите оферти.

– Кредитното дружество може да даде положително решение на заявления за краткосрочни бързи кредити в интервал между 200 и 1 500 лева.

– Динамичният потребителски заем е с гъвкави условия за удължаване крайния срок на погасяване. Той се изплаща чрез вноски всеки месец или всяка седмица, в зависимост от предпочитанията на гражданите.

– Новите и Вип клиентите имат възможност да използват преференциални намаления и отстъпки.

– Официалният сайт на фирмата е: www.izaem.bg

 

Кредиленд

– Кредитното предприятие отпуска кредит до аванс на стойност от 380 лева за времето от 30 дни, а становището се получава в рамките на 24 часа.

– Гъвкавите авансови заеми са необезпечени и за тях не е необходим залог.

– Кредит пенсионер може да стигне до 1 500 лева, като  времето за изчистване на дълга е 18 месеца, а решението се получава до 2 дни.

– Уеб сайтът на фирмата е: www.credilend.bg

 

Мини Заем

– Фирмата предлага гъвкав кредит до аванс на стойност до 200, 300 или 400 лева, или дори по-голям размер.

– Парична помощ за покриване на спешни, непланирани нужди.

– Средствата се погасяват в интервала между 10 и 31 календарни дни.

– Кредитното дружество предвижда възможност и за разсрочено плащане.

– Парите се отпускат само с лична карта и не се облагат с допълнителни такси и комисионни.

– Услугата е напълно от разстояние, без нужда да се става от компютъра и да се губи неаргументирано време по чакане на гишета.

– За повече информация, сайтът на фирмата е: http://minizaem.bg

Освен кредитите на стойност от 300 лева, кредитните дружества предлагат и бързи кредити в различен размер.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

91 thoughts on “Кредит до 300 лв.

Comments are closed.