Потребителски заеми

Кредити за физически лица
Автоматизираната бот технология се развива изключително бързо и е логично да се предполага, че в близките няколко години преимуществата й ще пометат конкурентните, конвенционални възможности за предлагане на финансови услуги от типа спешно ми трябват пари, благодарение на комфортния и безусловен начин за комуникация между клиентите и търговците. Ако се питате, как точно се използва автоматизираната чатбот услуга на Кредисимо, тази публикация ще ви даде повече светлина по този въпрос.

KANDIDATSTWANE 2

Чрез Messenger на Facebook се предлага възможност гражданите да бъдат подкрепени в цялостния процес по взимания от вида трябват ми спешно пари чрез Мрежата. Гражданите могат да изпращат съобщения, могат да питат за различни характеристики на конкурентни финансови продукти, да отправя въпроси и да сравнява възможности свързани с общите разходи, лихвите, таксите, комисионните и опциите за погасяване. Отсреща той може да има робот, който представлява изкуствен интелект, програмиран с цялата информация, която Кредисимо предлага.
Вече цялостният процес по сравняване на конкурентни продукти, изборът на най-подходящия, отправяне на запитване, разглеждане на конкретния случай, одобрение и други стават много по-бързо и лесно. Така че конвенционалните средства на изпращане на заявление остават в миналото. Изкуственият интелект набира и обработва нужните данни за искането за заем и така всичко приключва за няколко минути, а риска от грешки е свиден до минимум.

Гражданите се нуждаят само от инсталиране на Интернет приложението Facebook Messenger на каквото и да е фиксирано или мобилно устройство.

Кредисимо наблюдава отблизо опцията за чатбота, която наскоро бе предложена от най-голямата социална мрежа в света. Кредитната компания изпитва възможности за присъединяване на автоматизирани чатботове и за други популярни Интернет приложения като Viber, Skype и WhatsApp. Кредисимо се стреми да предлага на българския потребител най-опростен, достъпен и бърз начин за задоволяване на неговите потребности, като желае той да има оптимално приятно изживяване, докато е в онлайн среда, което е в консенсус с ценностите на ЕС за общ, единен цифров пазар.

Статистиките сочат, че по-голямата част от хората вече приемат за нормално и нямат нищо против да ги обслужва робот. Този вид услуги вече се практикува в различни сфери – от икономически, през купуване на стоки онлайн, до букване за екскурзии. Чатботовете са следващата стъпка към комуникация между човек и изкуствен интелект.

krediti-online