Кредити за обединяване на задължения

Онлайн кредити за обединяване на задължения

Търсите кредити за обединяване на задължения? Хората, които имат нужда да обединят своите кредитни задължения могат да разгледат списък на най-добрите банкови институции в България, които предлагат такъв род финансови услуги. Хората у нас най-често се интересуват от унифициране на просрочени, краткосрочни и „лоши“ кредити. Банките, които 0съществяват такава, опция предлагат кредити без изисквания за поръчителство и без превод на работна заплата. Този род финансова услуга цели да намали размера на месечните вноски на кредитополучателите и да гарантират по-справедливи и евтини условия при издължаването на паричните средства.

Съществуват и кредити за рефинансиране на потребителски кредити, рефинансиращи заеми на ипотечни кредити, като лошите кредити подлежат и на изкупуване.    

Кредити за обединяване на задължения до 200 000 лв.

ОББ  – Най-голямата сума, която може да бъде одобрена е 20 000 лева. – Всички парични задължения стават едно и се погасяват при много по-приемливи условия, което пести средства и време. – От два или повече заема, клиентите обособяват само един, който се погасява на една и съща дата всеки месец с анюитетни равни вноски, което осигурява спокойствие. – Сумите по кредита могат да се внасят чрез банкоматите на Банката. – Сливането се извършва става без начисляване на такса кандидатстване. – Условията са изключително привлекателни, тъй като не се превеждат средства, директно от месечните възнаграждения. Societe Generale Експресбанк – Банката отпуска потребителски заем „Компакт“ за сливане на финансови задължения. – Размерът на заема, за който може да се получи положително становище може да бъде до 50 000 лева. – Унифицираният заем може да се изплаща и разсрочено, за дълъг период от време – до 10 години. – Няма изискване за поръчителство. – Гражданите могат да погасят по едно и също време няколко кредита с обща лихва, такси, комисионни и застраховки, което е изключително удобно и разумно. – Годишната лихва е фиксирана и Банката я определя предвид изискванията, желанията и реалните възможности на клиентите. – Икономисват се разходи и време, като всички парични задължения се превеждат към една финансова институция. – Ежемесечните суми, които до сега сте харчили по обслужването и управлението на вашите дългове намаляват драстично. – Така Ви остават повече пари за харчене и текущи разходи. – Ускорено и опростено кандидатстване изцяло от разстояние, което спестява много време и усилия.   БНП Париба Лични Финанси – Банката отпуска потребителски заем за унифициране на дългове и заеми в размер до 30 000 лева. – Банката обединява парични задължения от различни кредитори като партньорски организации, кредитни институции, компании за бърз кредит и банки. – Клиентите спестяват от такси, комисионни, застраховки и други текущи разходи по дълговете си. -Клиентите могат да кандидатстват чрез Интернет, по телефона или чрез физическите офиси.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.