Кредит до 1200 лв

Търсите бърз кредит за 1200 лв?

Едни от най-предпочитаните бързи кредити у нас са тези в размер около 1 200 лева. Те са вид потребителски заем и се отпускат за спешни покриване на спешни и неотложни нужди.

Кредитните небанкови компании, които отпускат тези заеми у нас стават все по предпочитан и конкурентен доставчик в сравнение с традиционните банкови дружества, тъй като макар, че лихвите са по-големи, не се добавят никакви такси. Когато се изтегли подобен род заем от банка, тя ще добави такси кандидатстване, разглеждане на документи или друг вид такси и комисионни, ще поиска редица документи, попечители, на които ще се обажда всеки месец около деня на падежа и пр.

Поради това, че компаниите от нов вид са се погрижили за всички тези недостатъци, хората все по-често ги предпочитат. На никого не му е приятно всеки месец банката да го злепоставя с телефонни обаждания пред неговите попечители, които обикновено са негови колеги или работодатели.

Едни от кредитните компании, които отпускат суми около 1 200 и повече лева без изискване за попечител и без да проверяват дали кредитоискателите имат трудов договор са:

 

Iz@em

– Eкспресни заеми от 200 до 1 200, 1 300, 1 400 и дори 1 500 лева.

– Сумите се погасяват чрез вноски всяка седмица в интервал от 9 до 34 седмици.

– Оценяването за отпускане на кредит става единствено срещу актуална лична карта.

– Инстантни пари на време без такси и външни гаранти като попечители, залог, обезщетение или ипотека.

– Без изискване за договор по трудово правоотношение и без санкции, когато парите се върнат преди посочения в договора краен срок.

– Гарантирано непроменлива лихва за целия погасителен период.

– Преференции и бонуси за нови и коректни клиенти.

– Условията са гражданите да имат навършени 18 години, да са български граждани и да имат актуален документ за самоличност.

– За повече информация сайтът на компанията е: https://www.izaem.bg

 

Назаем

– Спешни инстантни пари, които се погасяват в интервал между 5 дни и 24 месеца.

– Възможност да се усвоят суми от 50 до 1 200 – 2 000 лева, в зависимост от нуждите на клиентите.

– Без неаргументиран брой документи – само с документ за самоличност.

– Без изискване за поръчителство.

– Фирмата информира своите клиенти за решението си до 15 минути.

– Без манипулативни тактики и скрити камъни.

– Сайтът на компанията е: nazaem.bg

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

53 thoughts on “Кредит до 1200 лв

Comments are closed.