Коли на изплащане
Интересувате ли се от коли на изплащане?

1. Изисквания за автомобилен заем. Има няколко неща, които потребителят следва да вземе предвид, когато кандидатства за заем за кола. Основните изисквания за тези заеми са представени в този пост, заедно с някои полезни съвети.

KANDIDATSTWANE 2

На пазара има много финансови конкуренти, които предоставят заеми, така че  получаването на заем за кола не е много трудно. Въпреки това, ако човек иска да получи автоматично заем при разумна лихва, тогава е добре да има добър кредитен рейтинг.
2. Предпоставки за кредит за автомобил. Документите, които банката или финансова институция може да поиска, са:
– Доказателство за доходи
– Доказателство за постоянно и временно жилище
– Фотокопия на документи за данъчна декларация
– Банково извлечение от последните три месеца
Не бива да се забравя, че банката със сигурност ще провери кредитната история и че тези документи могат да варират при отделните заемодатели.

Ако човек има недобро кредитно минало, получаването на кредит за кола при нисък лихвен процент ще бъде трудно. Финансовата институция може да изисква вече споменатия набор от документи, но може да се наложи да потребителя да плати по-голямо авансово плащане и да му се начисли по-висок лихвен процент. Ако човек има недобра кредитна история в националния кредитен регистър, според нашето законодателство, тези данни се пазят пет години.

Преди да човек да сключи сделка с банка или компания по бързи кредити, е добре да провери и други схеми с подобен тип условия и лихви.
3. Рефинансиране при заем за автомобил. Ипотечното рефинансиране има много предимства. Но какво е рефинансирането на автомобил? Това може да се случи, когато човек е получил първия заем за автомобил от кредитния доставчик при неблагоприятен лихвен процент. Автомобилното рефинансиране, обаче, не е толкова популярно, колкото ипотечното рефинансиране, тъй като автомобилите имат амортизируем живот от 7 години, а шансовете за рефинансиране на кредита при благоприятен лихвен процент са много малко вероятни.

kredit-byrz-300x63

Разсрочване на задължения
Имате ли нужда от разсрочване на задължения?

Рефинансирането е процесът на изплащане на съществуващ гарантиран заем чрез получаване на нов заем със същия размер, който отново се обезпечава със същия имот като стария заем. Очевидно е, че рефинансирането не елиминира задълженията по дълговете, тъй като само заменя стар заем с нов. Хората като цяло рефинансират, за да спестят пари за плащания на лихви. Добре е, обаче, да се прецени добре размера на разходите за рефинансиране, преди да се стигне до него.

KANDIDATSTWANE 2Промяна на срока на ипотека

Собственикът на жилища може да се интересува от промяна на срока на ипотеката по различни причини. Например, собственикът на имота, който се интересува от ускоряване на ипотечните плащания, може да предпоче да намали срока на ипотеката. Цената би била по-големи месечни плащания като санкция за намаляване на срока на ипотеката. Добре е да се знае, че намаляването на срока на задължението за заем е възможно само, ако месечните плащания са по-високи, тъй като се изисква да се плаща по-голяма част от главницата на месечна база. И обратно, увеличаването на срока на ипотеката може да бъде опция за хората, които са затруднени да се придържат към договорените плащания по главницата (текущите лихви). Такива хора могат да предпочитат рефинансиране на ипотека с по-голям период на погасяване.

kredit-byrz-300x63

Кредит срещу лека кола
Онлайн заем кредит срещу лека кола

Гражданите вече могат да кандидатстват за финансовия продукт кредит срещу лека кола и да очакват положително становище в интервал от половин час. В тази публикация ще ви запознаем с някои съществени аспекти относно заемите срещу залог на лека кола.

KANDIDATSTWANE 2

Кредитните организации на пазара у нас вече предлагат субсидиране на важите нужди или план с финансиране приблизително до 80% от пазарната цена на вашето превозно средство. Веднага след получаване на одобрението, средствата на гражданите се превеждат на тяхната лична банкова сметка. Получаването на становище става в първия един час след изпращане на заявлението.

При получаване на кредит срещу автомобил, упълномощеното лице извършва оценка на автомобила ви на базата на цената на едро. След това, той отпуска кредит на базата на това, каква цена счита той, че заслужава колата ви. Тогава автомобилът ви остава при него за договорения между вас и служителя срок в споразумението за кредит, докато не издължите отпуснатата и усвоена сума. Този кредитен продукт се различава от този за закупуване на автомобил. Той винаги е краткосрочен кредит по същество.
В случай, че сте получили определена сума срещу залог на леката ви кола и не погасите задължението си в договорения срок, вие рискувате да загубите правото си на собственост върху нея и тя да остане за кредитора по подразбиране.

Повечето държави на ЕС са преминали строги закони с намерението да регулират пазара за заеми за автомобили. През 2007 г. осемнадесет държави приеха законодателство с намерението да регулират този сегмент на пазара на кредити. През 2008 г. осем държави приеха подобни закони с намерението да ограничат хищническите практики по отпускане на такива заеми. Тъй като тези заеми имат много високи лихвени нива на годишна база, повечето държави също се опитват да налагат горна граница на лихвения процент, който  да може да се начислява. На този етап на територията на ЕС  кредит срещу лека кола остава услуга, която е предизвикателство за легитимните финансови организации и тепърва ще се развива до ниво, на което ще бъде по-полезна за обществото и ще крие по-малко рискове.

kredit-byrz-300x63

Рефинансиране на кредит дск

Интересува ли ви рефинансиране на кредит дск?

При имплеменитрането на този процес потребителите имат шанс за рефинансиране на усвоен вече кредит, както от ДСК, така и от други заемодатели. Рефинасирането от Банката се отличава със следния регламент:

– Няма минимална сума;

– Максималната сума е 400 000 лв. или техния еквивалент в евро;

– Няма минимален погасителен период;

– Максималният погасителен период е 30 години.

KANDIDATSTWANE 2
Лихвените нива се определят на базата на пазарен индекс. Документите за получаване на заем по рефинансиране са следните:

 • Удостоверение за доход;
 • Съгласие на работодател за превод на възнаграждение по трудовово правоотношение – при едновременни заявления за потребителски и ипотечен кредит;
 • Общи сведения, съгласно ЗКНИП, която Банката може да потърси;
 • Общи сведения, на базата на Общите условия на Банката за отпускане на жилищни и ипотечни заеми;
 • Искане за отпускане на заем;
 • Декларация за гражданско и имущeствено положение и за свързани трети лица.

kredit-byrz-300x63

Кредити сравнение
Най-добрата банка за жилищен кредит

Доброто проучване в Интернет относно избора на най-подходящ заемодател на ипотечен кредит, ще ви даде обективна информация. Там хората обикновено обсъждат силните и слабите страни на тези заемодатели. Отлично решение е да се посъветвате и с членове на вашето семейство, приятели и колеги. Всичко това ще ви помогне да изберете правилния доставчик на ипотечен кредитен продукт.

KANDIDATSTWANE 2

1. Ако една банка или компания ви вдъхва надеждност и сигурност, то може да се доверите на нея. Един добър ипотечен заемодател ще ви подаде информация за всички разходи в кратък срок от подаване на заявлението ви за кредит. Тази информация може лесно да ви бъде изпратена по имейл или по факс. Доставчикът би трябвало да ви даде списък на всички разходи, свързани с ипотечния заем, включително таксите, таксите за собственост, разходите за държавната инспекция по жилищно оценяване, таксите на правителството и т.н. Това може да ви помогне, за да сравните по-лесно тарифите на различните кредитори. Не забравяйте, че това е само една временна оценка и крайната цифра може да варира, тъй като финансовите организации понякога променят своите условия. Въпреки това, един надежден заемодател няма да позволи прекалено много несъответствия в числата. Крайната цена на заемодателя може да се колебае в определени граници, но винаги ще бъде близка до първоначалната оценка.
2. Добре е да използвате консултативен подход. Много ипотечни компании може да ви сътрудничат до момента, в който подпишете ипотечните документи. Те се интересуват само от почуваването на печалбите си и може да ви накарат да се възползвате от ипотека, която ще се окаже по-полезна за тях, отколкото за вас.

Така че е добре да намерите кредитор, който не само ще ви продаде заем, но също така ще попита за вашия финансов план. Служителят по кредита, ако компанията е наистина надеждна, ще ви напътства, за да получите най-изгодната за вас ипотека, която ще се впише в схемата на вашия финансов план. В случай, че сте попаднали на сигурен доставчик, той би се погрижил за вашите изисквания и ипотеката ви няма да се превърнете в тежест за вас в продължение на следващите години. Добрата банка или кредитна компания, също така, ще ви даде идеи за увеличаване на вашето кредитно състояние.

3. Винаги се опитвайте да поддържате добър кредитен рейтинг, за да получите по-добри лихвени проценти. Без значение кой кредитор избирате, хубаво е да планирате добре времето за изплащане на задължението. Направете всичко възможно да изплатите кредита си за определения от вас и кредитодателя период от време. Избягвайте да плащате такси за обработка на заявления и да фиксирате лихвен процент, преди да сте сигурни, че сте се спрели на най-подходящия за вас заемодател. Транзакциите с ипотечни кредити могат да бъдат много сложни. Следователно, препоръчително е да се консултирате с експерти в отрасъла като кредитен брокер, финансов съветник и пр., вместо да се доверите на неподходящ за вас ипотечен кредитор.
kredit-byrz-300x63

Ипотечен кредит за къща на село
Интересувате ли се от ипотечен кредит за къща на село?

Закупуването на къща е много голямо решение, за което играят роля различни неща като местоположение, бюджет и квартал. Добре е всички фактори, свързани с инфраструктурата на населеното място също да бъдат разгледани, преди да се стигне до решение за покупка. Тази публикация изброява някои от тези аспекти.

KANDIDATSTWANE 2

Добре е в началото да вземете предвид бюджета и да планирате правилно покупката ви. Препоръчително е още в самото начало да сте наясно с това колко можете да си позволите да похарчите за къща. Бъдете изключително реалистични, когато става въпрос за това каква час от бюджета може да похарчите. Това е важно, ако планирате да теглите заем, с който да изплатите част или цялата придобивка.

Избягвайте да се поддавате на изкушението да превишите планираната сума, тъй като това е една от основните причини за възбрана на имоти. Ако търсите необзаведена къща, не забравяйте да планирате бюджета на вашите мебели. Ако купувате имот за препродажба, може да се наложи да отделите допълнителни пари за евентуален домашен ремонт. За по-неотложни ремонти можете да потърсите жилищен или ипотечен кредит.

След като бюджетът е планиран, направете внимателно сравнение за различните видове жилищни кредити, които са на разположение. Въз основа на съществуващата ви заплата може да получите реална представа за това колко можете да заемете. Заемодателят, банката или институцията ще имат нужда от подробности за Вашите годишни приходи, кредитна история, авансово плащане и разходи за закриване на къщата, за да определите колко сте квалифицирани да заемате. Дайте им съответните подробности и не крийте никакви факти.
Преценете добре дали офертата на избрания от вас жилищен заем е най-изгодната за вас, изяснете си какъв точно ще бъде размера на лихвата, която ще трябва да платите, продължителността на кредита и подробностите за рефинансиране. Също така, помолете служител от избрания от вас кредитен доставчик да ви обясни всички данъчни последици от вашия заем.

Ако купувате втори дом, можете да използвате парични средства, които да усвоите след ипотека на първия си дом. Има две опции за ипотека за дома – постоянна /фиксирана/ лихва и променлива /регулируема/. При ипотека с фиксиран лихвен процент следва да платите фиксирана лихва за целия срок на заема. При ипотечните кредити с променлив лихвен процент лихвените нива са по-ниски за определен период от време, след което се променят според предварително зададен набор от лихвени проценти. И двата вида имат своите предимства и недостатъци, така че поговорете с кредитора преди да стигнете до заключение.

След като започнете да разглеждате различни имоти, си пригответе готова авансова вноска. Може да се наложи да платите символична сума, за да я резервирате, преди някой друг да го направи.

kredit-byrz-300x63Социално предприемачество
Знаете ли какво е социално предприемачество?

Програми на ЕС за финансиране:

– Европейски социален фонд (ЕСФ);

– Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

– Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD);

– Европейска програма за заетост и социални иновации, която включва:

 1. ПРОГРЕС;
 2. EURES;
 3. Микрофинансиране и социално предприемачество.

KANDIDATSTWANE 2

Ос на EaSI „Микрофинансиране и социално предприемачество“

„Микрофинансиране и социално предприемачество“ осъществяват подкрепа в следните две насоки:

– микрокредитиране на уязвими групи и микропредприятия;

– социално предприемачество.

Задачи:

– Увеличаване на достъп и присъствието на финансова помощ за уязвими групи, които се опитват да утилизират свой собствен бизнес или да регистрират малки предприятия.

– Създаване на институционален потенциал на доставчиците на кредитиране.

– Подпомагане на развитието на социални предприятия, по-специално чрез предоставяне на достъп до финансиране.

Микрофинансиране
Гаранция по Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI)

Чрез гаранцията по EaSI 96 млн. евро вече са достъпни за заинтересовани доставчици на микрокредитиране и социални предприятия. Това ще даде възможност на тези доставчици и инвеститорите в социални предприятия да предоставят услугите си на предприемачи, които иначе не биха финансирали поради съображения, свързани с риска. Комисията упълномощи Европейския инвестиционен фонд да прилага гаранцията по EaSI.

Кандидатстването за гаранции по EaSI (преки или насрещни гаранции) става чрез отговор на покана за изразяване на интерес, публикувана на уебсайта на Европейския инвестиционен фонд.

Изграждане на капацитет в рамките на EaSI

16 млн. евро са достъпни чрез компонента на EaSI в областта на инвестициите за изграждане на капацитет. Неговата цел е изграждане на институционален капацитет на подбрани финансови посредници, които все още не са постигнали устойчивост или се нуждаят от рисков капитал, за да бъдат растежът и развитието им устойчиви. Той включва собствен капитал, а в изключителни случаи — заеми. Комисията упълномощи Европейския инвестиционен фонд да прилага компонента на EaSI в областта на инвестициите за изграждане на капацитет.

Кандидатстването за средства по компонента става чрез отговор на покана за изразяване на интерес, публикувана на уебсайта на Европейския инвестиционен фонд.

Кой може да участва?

 • Държавите от ЕС;
 • държавите от ЕИП — в съответствие със споразумението за ЕИП — и държавите, членуващи в ЕАСТ;
 • страните кандидатки и страните потенциални кандидатки за членство в ЕС— в съответствие с рамковите споразумения, сключени с тях.

Европейската комисия не финансира пряко предприемачи или социални предприятия, но дава възможност на избрани доставчици на микрокредити и инвеститори в социални предприятия в ЕС да увеличат кредитирането.

За финансиране могат да кандидатстват обществени и частни органи на национално, регионално или местно равнище, предоставящи микрокредити за физически лица и микропредприятия и/или финансиране за социални предприятия в тези страни.

kredit-byrz-300x63

Банки сравнение
Как се прави между различните банки сравнение?

Ако желаете да усвоите изгоден ипотечен кредит, не се спирайте на първата банка или кредитна компания, която са ви препоръчали. Нерядко се срещат банкови и небанкови дружества с несправедливи практики. По тази причина е добре да откриете доставчик на ипотечни кредити, който може да отговори на вашите искания и потребности и да ги задоволи.

KANDIDATSTWANE 2

Първо, е добре да си изясните какъв ипотечен заем желаете: с регулируем лихвен процент или фиксиран. Кредитите с променливи тарифи обикновено се покачват след определен интервал от време. Така че, месечната ви вноска също ще нарастне с повишаването на лихвените нива.

Кредитите с непроменлив лихвен процент с по-дълъг период на изплащане са с по-високи лихвени нива, в сравнение от ипотеките за по-кратък период. Това е първия лакмус. Така че, е добре да сте наплъно убедени, че сте се доверили на надежден доставчик по кредити.

Извършването на сравнение на разходите и споразумяването на лихвения процент с дружеството може да ви осигури по-изгодна крайна цена на заема.

1. Препоръки от близки. Най-добрият начин да разберете кой е истински добър кредитодател, е като потитате ваши близки или роднини. Така никога не може да сбъркате. Друга опция е да се допитате до местните банкови дружества да ви препоръчат добър заемодател. Допитайте се до вашия финансов съветник, който също може да ви насочи към някои надеждни и сигурни доставчици. Накрая винаги ги питайте „защо“ и филтрирайте информацията, за да сте сигурни, че кредитора, към който ви насочват отговаря точно на вашите желания и потребности.

2. Сравнение на продуктите при различните банки. Сравнението на продуктите на кредитния пазар у нас е най-важно, когато искате да кандидатствате за ипотечен заем. Можете да посетите форумите, страниците на уебсайтовете и социалните медии, за да разберете за опита, който хората са имали с компанията. Освен това, по този начин можете да проверите репутацията на заемодателя и общественото мнение.
2. Осъществяване на срещи. Не показвайте неувереност, тъй като служителите използват утвърдени маркетингови практики и това вас изобщо не бива да ви притеснява. Голяма част от кредиторите целят единствено да ви продадат някакъв кредитен продукт, така че очаквайте да направят големи обещания. В крайна сметка, най-добре е да се спрете на доставчика за ипотечно кредитиране, от който получите най-прозрачна и ясна обратна връзка. Най-добре е да ги попитате всички детайли във връзка с кредита в писмен вид или по електронна поща.

kredit-byrz-300x63

Потребителските заеми в ЕС
Знаете ли правата си за потребителските кредити в ЕС?

Когато човек тегли потребителски заем, е добре да знае, че има принципи в политиката на Европейския съюз, които закрилят правата на гражданите. Този регламент се отнасят до времето преди подписване на споразумение с кредитодателите и ви предоставят шанс да го анулирате, в случай, че размислите.

KANDIDATSTWANE 2

Как се сравняват предложения?

Когато желаете да придобиете нещо на кредит, е добре първо да сравните предложенията и чак тогава да направите вашия избор. Преди да сключите споразумение, кредитодателят следва да ви даде информация под формата на стандартизирано европейско приложение във връзка с потребителския кредит. Този формуляр се изисква, за да ви улесни да се информирате оптимално за регламента на всеки финансов продукт, от който искате да се възползвате. Той следва да съставлява:

– главните особености на споразумението;

– стойността на заема и цената му;

– ГПР, който включва цялата стойност на продукта – лихви, такси, комисионни и всякакви други разходи;

– броят, сумата и през какъв период следва да се правят плащанията;

– общи данни, свързани с юридическата страна на кредита.
По този начин може да сравнявате предложения за кредити от повече кредитни доставчици и да се спрете на най-изгодния за вас. В случай, че кредитния доставчик не ви е дал такъв документ, вие имате право да го изискате.

Може ли да се откажете от кредита, след като вече сте подписали споразумението?
В случай, че сте подписали основния документ по споразумението за кредит, но сте осъзнали, че нямате нужда от този продукт в последствие, може да използвате правото ви за отказ, което е 14 календарни дни, считано от сключването.

Не е задължително да се аргументирате пред кредитния доставчик, но следва да възстановите размера на кредита, който сте усвоили плюс лихвите и други разходи и такси, заплатени от кредитодателя.

Предсрочно погасяване на заемите

Ако възнамерявате да платите заем по-рано, от момента, за който сте се договорили, можете да го реализирате. Добре е да знаете, че може да трябва да изплатите обезщетение на заемодателя за загубения интерес от негова страна. Възстановяването на този интерес следва да не надвишава общата сума на реално пропуснатите лихви.

Редът и условията се отнасят до потребителските заеми на стойност от 200 до 75 000 евро. Това не се отнася до кредитите, които:

– гарантирани с ипотекиране на ваш имот;
– сключени за закупуване на земя или недвижим имот, за лизинг или даване под рента, в които не се включва условие за закупуване;
– отпуснати без лихва, без допълнителни такси или овърдрафт, който следва да се изплати за период от 1 месец, след взето решение от съда;
– свързани с кредити, отпускани на определена социална група.

Имате ли право на кредитен продукт от страна-членка на ЕС, която не е вашата родина?

В случай, че искате да изтеглите средства от друга държава, е добре да знаете, че кредитните организации може да не искат да ви отпуснат, тъй като не сте гражданин на същата държава. Също така, може да ви откажат заем и когато работите в страна, различна от тази, в която се намира кредитора.

Права на кредитните доставчици

Банките могат да поставят редица изисквания на кредитоискателите. На база общия регламент за недопускане на дискриминация по отношение на националност, финансовите организации нярушават законите на ЕС винаги, когато проявяват дискриминация към чуждестранни граждани на страни, които са членки на Евросъюза на базата на националността им.

Ако считате, че в някоя банка са проявили към вас дискриминация, имате право:

– да осъществите контакт с институцията (в частност с нейната служба по жалби и оплаквания) и да изискате отговор в писмена форма, в който банката да се аргументира на база на какво е формирала отрицателното си становище за отпускане на кредит;
– на базата на този документ от кредитодателя имате право да потърсите подкрепа от FIN_NETEnglish (мрежата за разрешаване на финансови казуси), изпълняваща ролята на медиатор между граждани и кредитни доставчици.

kredit-byrz-300x63

Кредити с фиксирана лихва
Новост ли са кредитите с фиксирана лихва на пазара у нас?

Според специалистите, занимаващи се с феномените в сферата на свободната икономика, тези кредити съвсем не са нещо ново. Дори ако обърнем поглед към миналото, в пиковия момент на търсенето и предлагането на ипотечни финансови продукти в страната са много актуални именно кредитните продукти с постоянна лихва за краткосрочен период.

 

KANDIDATSTWANE 2

Обикновено тези кредити се теглят с цел закупуване на недвижимо имущество при т.нар. груб строеж. Така за интервала до получаване на положително становище вноските са в по-малък размер. Това се дължи на факта, че имота не може да се използва се внася по-малка вноска по заема, защото недвижимата собственост не може да се експлоатира и дори в значителен брой от случаите потребителите заплащат рента за този период.
Има случаи, в които голяма на част от потребителите, след като изтече времето с фиксиран лихвен процент, се начислява много по-висока вноска. Това се дължи не само на по-високите лихвени нива, предвидени в договорите, но и поради по-високите БЛП /Базов лихвен процент/.

В настоящия момент имотите, наричани в период на груб строеж не са с високо търсене. Така че, това няма как да е повод за теглене на такъв заем.

В случай, че искате да изтеглите кредит с постоянна лихва е добре да се информирате прецизно за спецификата на предложението – какъв е фиксирания срок, как се изчислява лихвеното ниво, след като изтече този период, както и какви са съпътстващите отговорности и разходи.

Специалистите съветват първо да се направи добра преценка дали финансовия продукт с плаваща, но ясно определена лихва, не е по-изгодния избор за заем.

Кои са кредитните продукти с фиксирана лихва за целия период?

При потребителските заеми непроменлива лихва определят голяма част от небанковите кредитни доставчици и по-скоро тези, които предоставят бързи заеми с ограничена максимална сума.

Причината е прозрачна – лихвата е толкова голяма, че тези организации без проблем могат да начисляват на своите потребители фиксирана лихва. Тези кредити са ориентирани главно към купуване на стоки от големите магазини и други подобни ликвидни потребности на гражданите.

Добре е да се знае, че и някои от банковите финансови организации разработи потребителски заем с фиксиран лихвен процент за целия срок и в редица ситуации тази опция е доста привлекателна за гражданите.

Но, в случай, че кредитоискателят работи във фирма с преференции по потребителски заеми в няколко банкови дружества или може да сключи договор като индивидуален потребител, то значи може да стигне до 5-6% по-ниско лихвено ниво, основано на БЛП. Тази опция най-вероятно ще бъде по-добра, тъй като едва ли за периода на заема може да се очаква значително повишаване на БЛП.

Знае се, че в кредитните продукти с непроменлива лихва, основният приоритет е сигурността. В случай, че непроменливото лихвено ниво е за неголям срок, то сигурността като предимство се размива и не е постоянно определящо при сравняването на различни видове оферти за заеми.

Същевременно, когато лихвата е фиксирана за по-голям интервал или за целия период на заема, то тя следва да е над лихвените нива при променлива лихва. Това, разбира се, прави неизгодно банковите дружества на кредитния пазар у нас да предоставят такива кредити. От друга страна в тези несигурни времена за дълговите пазари, може да се очаква интересен отговор на потребителите на подобна оферта от банковите дружества.

Но пък в тези времена на несигурност на финансовите/дълговите пазари, би била интересна реакцията на клиентите на такова предложение на някоя банкова институция.

kredit-byrz-300x63