Кредитно досие давност

Централният Кредитен Регистър е създадена от БНБ с цел да управлява, поддържа и съхранява централизирана база данни, която съдържа информация за кредитната дейност, извършвана от оторизираните финансови институции. Тази база данни може да бъде използвана от кредитни и банкови институции, застрахователни компании, компании за събиране на вземания и небанкови институции.

По-конкретно, кредитните, банковите и небанковите институции предоставят на ЦКР  информация за клиентите, която последния централизира. Регистърът предоставя на всички тези институции релевантни данни за определяне на степента на задлъжнялост и оценка на кредитоспособността на физически лица, кандидатстващи за заем.

Трябва да имате предвид, че решението за отпускане на заем зависи от политиката на отделната институция. Банковите и небанковите институции имат правно задължение да оценяват кредитоспособността на кандидатите и да определят степента им на задлъжнялост. Това се прави с помощта на данните, регистрирани в ЦКР, но тези данни не са единствените, въз основа на които ще бъде взето решението за кредитиране. Така например се взимат предвид доходите на клиентите, както и други фактори като попечители, гаранции и т.н.

ЦКР има много важна роля при отпускането на всеки един от видовете финансови заеми. Банковите и небанковите институции проверяват в Регистъра кредитоспособността и степента на задлъжнялост, която кандидатът за кредит вече има.

Не се притеснявайте, дори да сте в черния списък на лошите платци. За вас също има решение и това са кредитните продукти, предлагани от небанковите финансови организации.

Лошата кредитна история се заличава автоматично пет години след погасяване на съществуващ вече кредит със забавени плащания над 30 дни.

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

 

За колко време пристига банков превод

Начини за получаване на пари от бърз онлайн кредит

Най-често срещаният начин за получаване на средства от заем е директно на банковата сметка. Тоест клиентът заедно с данните от личната карта и други данни въвежда и  номера на банковата си сметка, а след одобрение на заявлението, парите отиват веднага в картата и няма разлика от коя банка е издадена картата.

Вторият популярен начин е да получите парите си в офис на избраната от вас  организация за финансиране в определен град. Кредитополучателят прави всичко по интернет, получава одобрение и след това консултантът или автоматичната система му казват на кой адрес в града му можете да вземете пари в брой.

Третият начин е да ги изтеглите от офисите на Изи Пей в страната.

Каква е процедурата за получаване на бърз заем?

След като заявлението бъде попълнено онлайн, ще получите SMS с кода за потвърждение, който трябва да бъде въведен на страницата, след регистрация. Трябва да сте сигурни, че сте въвели данните правилно, да сте прочели и приели условията, общите и специалните условия, но също така и политиката за поверителност на финансовата институция. Ако заявлението бъде одобрено, заемът се превежда по банковата сметка, посочена в попълненото заявление онлайн.

Начини за погасяване на бързия кредит

Принципът на погасяване на кредита често зависи от избрания метод за получаване на пари. Ако човек е избрал заем за 5 минути, който да получи директно на банковата си сметка, тогава най-вероятно ще му бъде най-удобно да плати дълга си по този начин. Но този метод не е единственият възможен! Можете да използвате банков превод, погасяване в специални терминали, взаимодействие с кредитора чрез клон на компанията във вашия или най-близкия град и т.н. Добре е да се знае, че всеки човек е необходимо да изпълнява финансовите си задължения своевременно и в пълен размер. За неизплатен заем се начисляват неустойки, а неизпълнителните платци могат да навредят на кредитната си история.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

 

Финансови къщи даващи кредити

Сред най-удобните начини за получаване на парична сума за няколко часа са офертите за бързи кредити от финансови къщи. Тези селектирани оферти за заеми ще ви осигурят възможност да получите парите си в много кратък срок – без гаранции и в рамките на максимум 24 часа.

Кредит от финансова къща

Подготовката на досието с необходимите документи за кандидатстване за заем от банкова институция беше и все още е в някои ситуации процес, който отнема много време и енергия. Удостоверение за заплата, изявление от ANAF относно реализирания доход, ситуацията в Кредитното бюро, документ за самоличност, доказателства относно движимите или недвижимите гаранции (където е приложимо) са всички начини различните институции да събират документи, придружаващи заявлението за кредит.

Финансови кредитни къщи

Минималната сума, предоставена от небанкова финансова институция, е 50 – 100 лева, а максимално одобрената обикновено е няколко хиляди лева. Не можем да разглеждаме тези суми като стандарт за заем от всички небанкови финансови къщии, тъй като има такива институции, които при никакви обстоятелства не предоставят суми под 200 или 300 лева. Тези незабавни заеми само с лична карта значително опростяват стъпките на кандидата, който вече не трябва да получава и представя други документи, за да обоснове месечния си доход.

Разберете всички неща, които представляват интерес за вас, свързани с небанкови заеми от финансови институции (лихвен процент, размер на ГПР, максимален срок на изплащане и падеж, административни такси, отпускане на кредит и др.) в нашия сайт.

Кандидатствайки от нашата платформа, ще намерите и различни оферти за необезпечени кредити за безработни, пенсионери и студенти. Нашите партньори от списъка ни са създали своите активи с много работа, за да ви предложат наистина полезни и достъпни финансови продукти. Кандидатствайте сега с бутона Заяви и изчакайте превод на парите по сметката ви!

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

 

Кредити от заложни къщи

Интересуват ли ви кредити, обезпечени с имущество от заложни къщи?

Получаването на средства от заложни къщи предоставя възможност за получаване на заеми, обезпечени с имущество. Това е един от най-бързите и лесни начини за справяне с финансови затруднения. В заложна къща можете да изтеглите заем, обезпечен със:

  • благородни метали;
  • електроника;
  • автомобили;
  • други движими вещи.

Отивайки на място в офиса на заложната къща и легитимирайки се с личната си карта, вие може да предложите недвижимо имущество. Ако цената която ви предложи ви устройва, може да оставите вашата ценна вещ, а служителят ще изготви заложен билет.

Предоставяне на заеми, обезпечени с имущество при изгодни условия

Заемите, обезпечени с имущество, се предоставят при изгодни условия. Кредитът може да бъде обезпечен с антики, бижута, технологии и други.

Парите от заложна къща могат да бъдат получени спешно и отнема минимално време, за да получите такъв заем. Този вид заем е достъпен за всеки, който притежава ценна вещ. Изгодно е да си сътрудничите със заложна къща – уверете се в това от собствен опит.

Предимства на заемите от заложни къщи

Клиентите на мрежата от заложни къщи могат да се възползват от редица предимства:

  • Честна и безпристрастна оценка.
  • Безопасно съхранение на заложено имущество.
  • Гъвкава лихва.
  • Оценката на обезпеченото имущество може да се извърши на момента – това ще спести време.

Парите могат да бъдат получени в брой или на банковата ви сметка. Отнема само няколко минути, за да бъдат кредитирани.

За получаване на заем е достатъчно да представите обезпечението, паспорт и допълнителна лична карта. Оценката се извършва честно.

Този начин за решаване на материални затруднения е един от най-удобните. Лихвеният процент по заем в заложна къща е по-нисък, отколкото от кредитна компания. Лихвата в заложната къща е около 10-15 % на месечна база, докато кредитните компании работят при лихвени проценти от порядъка на 25 – 35 %. Документите, който трябва да предоставите, е много по-малък в сравнение с това, което банките искат. Тук се нуждаете само от документ за самоличност.

Имуществото, оставено в залог, се съхранява в сейф или се охранява ефективно. Видеонаблюдението се осъществява 24 часа в денонощието – нищо няма да се случи с вещите ви. Всички заложени вещи са застраховани.

Индивидуалният подход е гарантиран и оценката обикновено се извършва експертно. Фактът, че във всеки град има поне по няколко лицензирани заложни къщи елиминира необходимостта да пътувате далеч, за да получите заем, обезпечен с имущество. Можете да оставите на сигурно място много неща. Мрежата от заложни къщи решава финансовите въпроси на клиентите бързо, лесно и надеждно.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

 

Видове кредити

Каква е разликата между финансовата институция и банка?

 

Основно кредитите се делят на две категории – кредити от банки и кредити от фирми. Финансовата институция работи законно и се различава в много отношения от банката, но се регулира от БНБ. Финансовата институция се различава от банката по това, че предлага заеми на малки суми, които също от своя страна включват различни видове краткосрочни кредити. Главното различие на небанковите и банковите дружества се изразява в различните видове кредити и кредитни сделки, с които те оперират. В този аспект недостатъкът на фирмите е, че не работят с депозити, имат по-високи лихви, но не удържат комисионни и такси, както банките.

Видове кредити за физически лица

За разлика от различните видове банкови кредити финансовите институции предоставят малки суми пари, които могат да бъдат получени бързо само с данните от личната карта и се изплащат за кратко време.

Характерно за кредитите, предлагани от финансовите институции е, че след като заявлението бъде попълнено онлайн, ще получите SMS с кода за потвърждение, който трябва да бъде въведен на страницата, след регистрация. Трябва да сте сигурни, че сте въвели данните правилно, да сте прочели и приели общите и специалните условия, но също така и политиката за поверителност на финансовата институция. Ако заявлението бъде одобрено, заемът се превежда по банковата сметка, посочена в попълненото заявление онлайн.

Сумите, предоставени от небанкови институции, могат да бъдат възстановени наведнъж или с равни вноски всеки месец. Автоматично ви известяват сумата, която трябва да възстановите до падежа.

Също така, ако не ви е по силите да спазите срока на плащане, при повечето фирми може да се възползвате от опцията за удължаване на срока на заема. Просто трябва да приемете да платите минимална такса за удължаване и периодът, в който трябва да върнете парите, може да бъде удължен, след като платите минимална сума за тази услуга. В същото време, ако парите не могат да бъдат върнати на банкова финансовата институция, то тя може да се обърне към съдия изпълнител или колекторска фирма, за да си върне парите.

 

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

 

Одобрение за кредит колко време

За колко време одобряват кредит

При кредитните компании всички операции за проверка се извършват онлайн или по телефона, процесът на одобряване на заявлението за кредит продължава 5 минути, а договорът за кредит се получава по имейл и също може да бъде подписан онлайн, с електронен подпис. Само няколко часа след подаване на заявлението можете да имате парите в сметката си, на картата си или да ги вземете лично на банков гише.

Срок за одобрение на кредит

С онлайн заем с бързо одобрение от кредитна компания получавате достъп до финансови ресурси, в рамките на 24 часа, без бюрокрация, без излишни пътувания, без обосновка за крайната цел на парите и с гъвкави срокове за изплащане.

Кредит онлайн за 24 часа

След като се сблъскате с финансов проблем днес, утре можете да имате необходимите пари. Само при на, кандидатствате онлайн за заем, получавате отговор само за няколко часа и парите влизат в сметката ви за максимум 24 часа! Можете да ги използвате, както желаете, без да подкрепяте заявлението си с документи, доказващи тяхната крайна дестинация и може да ги върнете в срок до няколко месеца.

Кредитните компании, с които работим са разработили и усъвършенствали с течение на времето финансови продукти, които могат да реагират бързо на заявки, чакащи отговор в часове, а не дни.  Време е да кандидатствате като натиснете бутона Заяви!

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Финансови къщи даващи кредити

Финансови кредитни къщи

Бързият кредит от финансова къща решава уравнението на вашите финансови проблеми! Доброто финансово положение гарантира баланс в много аспекти на живота ви, но понякога можете да бъдете поставени в непредсказуеми ситуации и контекст. В такива моменти са необходими незабавни мерки и бързият заем от кредитни къщи може да бъде най-доброто решение, което имате под ръка.

Пазарът на бързи кредитни оферти непрекъснато се диверсифицира, за да бъде „в крак“ с нуждите на кандидатите за кредит. Иновациите и мобилността на предложените решения разграничават кредитните институции, които предлагат финансиране, осигурявайки динамична конкурентна среда. Скоростта на обработка на информацията и опростените процедуриса основните характеристики на всеки един спешен заем, готов да отговори на всяка ситуация, в която кандидатите могат да се окажат. В тази връзка от тази гледна точка на платформа за сравнение на доказали се небанкови финансови институции, ние, екипът на kreditite.com, постоянно се борим с конвенционалните и класически граници.

Кредитите от нашия списък с оферти имат много предимства пред други бързи онлайн заеми като например:

• Висока степен на одобрение;

• Целият процес на кредитиране е изцяло онлайн;

• Възможност за предсрочно погасяване без санкии.

Насладете се на предложението за бързи и достъпни онлайн кредити от финансови къщи!

Достъпна от вашия мобилен телефон или компютър, бързите и сигурни онлайн оферти от нашия списък ви предлагат гъвкав и лесен път от намерението да кандидатствате, до притежаването на желаните пари.

Всеки, който се нуждае от бърз заем, може да намери правилния вариант за себе си и да се измъкне от всяка трудна финансова ситуация.

Ако искате евтин заем, влезте в уебсайта ни, попълнете онлайн заявлението и се насладете на предлаганите предимства. В нашата платформа имате най-ниските цени и пълна прозрачност, така че от самото начало знаете колко ще трябва да платите до самия край. След като заявлението за финансиране бъде одобрено, ще получите парите във вашата сметка. Просто кликнете на бутона КАНДИДАТСТВАЙ и посочете желаната сума и срок.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Кредит без гарант

Кредит онлайн без гаранти

По дефиниция напредъкът не стои неподвижен. Измина много малко време, откакто не можехме да си представим ситуация, в която човек може да получи заем без предварително посещение в банка или друга финансова институция и без да предостави гарант или попечител.

Кредит според вашите нужди без гарант

Днес съществува тази възможност, като най-популярните видове бързи онлайн кредити са кредит до заплата и кредит на вноски без гарант. След като попълните онлайн заявлението и получите одобрението за финансиране, можете да потвърдите договора си за кредит от комфортна на своя дом. Парите се превеждат директно във вашата карта или можете да ги получите в брой.

Уморихте ли се да чакате по-добри времена, когато хладилника, пералнята или телевизора ви са се повредили и ви предстои скъп ремонт. Животът с дефектни уреди не е шега! Ако бюджетът ви не ви позволява да купите нови, кандидатствайте за спешен заем от нашата платформа и пазарувайте с парите спешните за вас неща. Освен това обаче вече можете да решите и двата проблема наведнъж онлайн, без да се налага да пътувате. Вече не е необходимо да пътувате нито до офис за бърз кредит, нито до магазин за електроуреди. Вземете онлайн заем до заплата без гарант от нас и пазарувайте онлайн.

Кредит до заплата без гарант

Ако освен хладилника, пералнята или телевизора ви всички останали уреди, с които разполагате, са в добро състояние, можем да ви предложим заем до заплата без гарант, който е краткосрочен заем, осигуряващ ви необходимите пари за нов уред. Ако с него искате да закупите други уреди, идеалното решение е заем за закупуване на стоки или т.н. стоков кредит, който е удобен начин да получите необходимите ви средства за покупка на жилищно обзавеждане, битова техника и домакински уреди. И в двата случая заявлението за финансиране може да бъде одобрено за по-малко от 60 минути.

В случай на заем до заплата без гарант, можете да се възползвате от сума от няколко стотин до няколко хиляди лева, която може да се изплати или през първия месец или през следващите няколко месеца. Ако изберете бърз кредит без гарант за стоки, нашите партньори ви предлагат финансиране в по-голям размер и за по-дълъг период. За да онагледите най-добре ситуацията, използвайте онлайн кредитен калкулатор. Направете списък за пазаруване, задайте бюджета, от който се нуждаете, и след това посетете нашия списък с оферти. Кандидатствайте за заем според вашите нужди и можете да пазарувате директно от комфорта на вашия дом от онлайн магазините в интернет.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

 

Кредити без такса за разглеждане

Кредити без предварителни такси за разглеждане

Важите финансови нужди може да са свързани с изплащане на дължими суми към държавни или частни институции или монополисти, заплащане на медицински разходи или лекарства, ремонтни дейности по дома или колата.

Притежавате фирма, която искате да се разшири или искате да закупите ново оборудване, за да накарате бизнеса си да работи по-добре с текущите технологични иновации? Ние, екипът на kreditite.com ви предлагаме обширна онлайн линия от заеми, за да изведете бизнеса си на следващото ниво. Улеснението също означава и че всичко се случва много бързо!

За всяка от тези ситуации се нуждаете от бърза реакция и пари до няколко часа, а не от изваждане на документи или други формалности, които забавят много решенията. Ако искате да се отървете от бюрокрацията на банките, можете да използвате нашата електронна платформа kreditite.com и да получите заем без такси и комисионни!

ВАЖНО: На този етап от развитието на кредитния пазар законите и разпоредбите у нас все още не са регламентирали тегленето на кредити от частни лица без предварителни такси. Ето защо е добре да се въздържате да искате заеми от частни лица, чиято дейност не е регламентирана и може да крие известни рискове за вас.

При нас имате право на избор между две възможности:

1. Като кандидатствате на сайта ни – Първата стъпка към получаване на един от тези онлайн заеми без такси е да попълните заявлението, което отнема само 5 минути. Въведете необходимите данни (име, фамилия, мобилен телефон, банкова сметка и имейл адрес), а след това изчакайте одобрение от избраната от вас фирма. Сега всичко, което трябва да направите, е да потвърдите договора за заем и да изчакате парите да стигнат до вас (чрез каса на ИзиПей, в брой от офис на кредитора или във вашата банкова сметка).

2. Може да кандидатствате във физически офис на фирмата, която сте избрали – Намерете най-близкия офис на избраната от вас фирма, попълнете заявлението с един от кредитните консултаннти, подготвени да ви предложат необходимата поддръжка, и след това подпишете директно договора. Можете да получите отново парите в брой, чрез гише в офиса или по банковата си сметка.

Кредити без административни такси и комисионни

Достъпът до бързи онлайн кредити без административна такса в нашата електронна платформа за сравнение и кандидатстване за кредити kreditite.com се извършва без проверка, без нужда да представяте трудов договор и без удостоверение за заплата. Кредитните компании, с които си сътрудничим, ви помагат да разрешите финансовите ситуации, които могат да ви изненадат в определен момент от живота.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Пловдив / Кредити с лошо ЦКР Пловдив

Търсите ли кредити за лоши платци/ с лошо ЦКР с висок процент на одобрение в Пловдив и региона?

Партньорите на нашата платформа за сревнение на бързи кредити kreditite.com одобряват платци с лоши кредити от Пловдив и района на Пловдив. Те знаят, че когато човек се нуждае от помощ, той заслужава втори шанс.

Най-гъвкавите и безрискови небанковите заеми за онлайн и офлайн просрочени задължения са тук при нас! В случай на просрочен заем, всичко, което трябва да направите, е да решите как искате да кандидатствате за един от тези просрочени заеми.

Изключително лесно е в живота на всеки човек да се случи да закъснее с погасяването на вноска или две. Просрочията обаче водят до влошаване на кредитната история в ЦКР. Тези хора обаче рано или късно може да се окажат в ситуация на финансова безизходица, нуждаейки се от пари днес. Това може да се случи на всеки, който се нуждае спешно от пари, но в миналото е допуснал закъснения по плащанията си на заеми към банкови или небанкови дружества.

Може би, сте в момент, в който искате да купите нещо много специално за вас или за любим човек? Знаем, че искате повече: да си купите високопроизводителен смартфон, да смените телевизора, да купите електрически тротинетка или може би нови мебели за вашия апартамент. Затова ви предлагаме най-достъпните кредити за хора с влошена кредитна история на пазара. Ние сме тук, за да ви помогнем да излезете от безизходицата, в която се намирате!

Ако търсите кредит до заплата с влошена кредитна история или се интересувате от повече информация за онлайн заеми за просрочени задължения, ние ви предлага възможността да поискате заеми без отказ. Можете да кандидатствате онлайн или да изберете да отидете в някой от офисите на нашите партньори в страната. Без значение как решите да кандидатствате, парите ще стигнат до вас безопасно, или по вашата банкова карта, или в брой.

Процентът на одобрение при нас е висок, защото има много непредвидени ситуации и може да се случи да попаднете в списъка на лошите платци без ваша вина. Знаем, че за да преминете трудния период или да успеете да завършите вашето начинание, имате нужда от необходимото количество пари за кратко време. На ваше разположение е и кредитният калкулатор, който можете да използвате за изчисляване на тези онлайн заеми за просрочени задължения. По този начин ще разберете колко трябва да плащате месечно, за да платите сумата на заема, в зависимост разбира се от периода, който сте избрали.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.