Кредити с ниски лихви

Кредити с изгодни и ниски лихви

Търсите бързи кредити с ниски лихви? Fibank предлага оборотен микрокредит с нисък лихвен процент. Банката не изисква да имате предварителен бизнес план за това как ще изразходвате усвоените пари. Оборотният бърз кредит от банка е с промоционален лихвен процент и по-ниски комисионни за управлението му. Микрокредитът представлява тип експресен заем, а одобрението става до 1 ден.

Един от приоритетите на заема е възможността на клиентите за избор с какъв погасителен план желаят да изплатят задължението. Клаузите на всеки отделен договор са съобразени и реалните възможностите на фирмите, които кандидатстват за оборотния заем.

Заемът за новооткрити фирми е предназначен за хора от търговския, производствения отрасъл, както и лицата, изпълняващи свободни професии. Освобождаването от предварително изготвен бизнес план за такъв бърз и лесен кредит дава свобода на гражданите да изразходват отпуснатата им сума, както намерят за добре, включително и започване на нов бизнес. Подаването на заявлението е лесно, бързо и достъпно, а погасяването на заема се определя от приходите на предприятието, което се нуждае от микрокредита.

Изискванията на този заем, са в сила от юли 2016 година и предвиждат промоционален лихвен процент при връщане на отпуснатата сума, който е определен само на 4.5% годишна лихва.

Тези фирмени кредити за нови фирми се отпускат на клиенти за подкрепа на бизнеса, в зависимост от материалното обезпечение, което предлагат в неограничен диапазон. Клиентите, които кандидатстват за микрокредит до 50 000 лв. не е определено условие за ипотекиране на собственост на клиента.

Погасителният период не бива да надхвърля три години, в случаите на материално обезпечение, а в случаите без такова се определя на две години. За кредитоискателя се предвижда отпускане на гратисен период за погасяване на задължението, който се предвижда да бъде един месец, а в случаите, в които работата на клиента е сезонна гратисния период може да достигне девет месеца.

Годишната лихва на микрокредита е плаваща, детерминира се от неговите специфики и е както следва:

– при заем с обезпечение чрез ипотека на недвижим имот лихвения процент е 4.5%;

– при заем с поръчителство е 7%;

– при заем със залог на ДМА (залог на автомобили, оборудване, машини, паричен залог и др.) или поръчителство е 7%;

– при заем без условие за материално обезпечение е 8.99%.

Като гаранция за микрокредита може да се използва гаранция от или Общинския гаранционен фонд за малките и средни предприятия към Столичната община или Националния гаранционен фонд.

Този бърз кредит от банка Fibank се усвоява еднократно, а възможностите за връщането му са свободен погасителен план, който се определя от особеностите на бизнеса на клиента, анюитетни месечни равни вноски или равни вноски по главницата.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

4 thoughts on “Кредити с ниски лихви

Comments are closed.