Кредити с ниски лихви

Кредити с изгодни лихви
Търсите бързи кредити с ниски лихви? Fibank предлага оборотен микрокредит с нисък лихвен процент. Банката не изисква да имате предварителен бизнес план за това как ще изразходвате усвоените пари. Оборотният бърз кредит от банка е с промоционален лихвен процент и по-ниски комисионни за управлението му. Микрокредитът представлява тип експресен заем, а одобрението става до 1 ден.
Един от приоритетите на заема е възможността на клиентите за избор с какъв погасителен план желаят да изплатят задължението. Клаузите на всеки отделен договор са съобразени и реалните възможностите на фирмите, които кандидатстват за оборотния заем.

Заемът за новооткрити фирми е предназначен за хора от търговския, производствения отрасъл, както и лицата, изпълняващи свободни професии. Освобождаването от предварително изготвен бизнес план за такъв бърз и лесен кредит дава свобода на гражданите да изразходват отпуснатата им сума, както намерят за добре, включително и започване на нов бизнес. Подаването на заявлението е лесно, бързо и достъпно, а погасяването на заема се определя от приходите на предприятието, което се нуждае от микрокредита.

Изискванията на този заем, са в сила от юли 2016 година и предвиждат промоционален лихвен процент при връщане на отпуснатата сума, който е определен само на 4.5% годишна лихва.

Тези фирмени кредити за нови фирми се отпускат на клиенти за подкрепа на бизнеса, в зависимост от материалното обезпечение, което предлагат в неограничен диапазон. Клиентите, които кандидатстват за микрокредит до 50 000 лв. не е определено условие за ипотекиране на собственост на клиента.

Кредити с ниски лихви

KANDIDATSTWANE 2

Погасителният период не бива да надхвърля три години, в случаите на материално обезпечение, а в случаите без такова се определя на две години. За кредитоискателя се предвижда отпускане на гратисен период за погасяване на задължението, който се предвижда да бъде един месец, а в случаите, в които работата на клиента е сезонна гратисния период може да достигне девет месеца.

Годишната лихва на микрокредита е плаваща, детерминира се от неговите специфики и е както следва:

– при заем с обезпечение чрез ипотека на недвижим имот лихвения процент е 4.5%;

– при заем с поръчителство е 7%;

– при заем със залог на ДМА (залог на автомобили, оборудване, машини, паричен залог и др.) или поръчителство е 7%;

– при заем без условие за материално обезпечение е 8.99%.

Като гаранция за микрокредита може да се използва гаранция от или Общинския гаранционен фонд за малките и средни предприятия към Столичната община или Националния гаранционен фонд.

Този бърз кредит от банка Fibank се усвоява еднократно, а възможностите за връщането му са свободен погасителен план, който се определя от особеностите на бизнеса на клиента, анюитетни месечни равни вноски или равни вноски по главницата.

krediti-online