Условия за ипотечен кредит

Условия за ипотечен и жилищен кредит

Тегленето на ипотечен заем дава възможност на хората да си купят жилище. Тези заеми се усвояват от банки, кредитни компании, жилищно-спестовни каси и други такива заемодатели, като често обезпечението по тях е недвижимо имущество на кредитоискателя.

Ипотечният заем най-често е с по-малка лихва и по-голям срок на изплащане в сравнение с традиционните потребителски кредити. Въпреки този факт, когато гражданите не спазват своите отговорности по внасяне на вноските, обезпечението е тяхно имущество, заемодателят има право да продаде ипотекираното жилище, за да покрие сумата по отпуснатия от него кредит.

Всеки кредитен доставчик може да изготви положително или отрицателно становище на база отправена към него заявка за ипотечен заем. Преди да отпусне исканата сума, банката или фирмата следва да направи оценка на т.нар. кредитоспособност на клиента, за да провери дали той отговаря на нейните условия за ипотечен кредит. Така тя ще разбере дали конкретния потребител наистина е в състояние да покрие съответния заем.

Законодателството допуска, че всеки човек може да изтегли ипотечен заем и от заемодател, който се намира в друга държава-членка на Европейския съюз. В този случай, страната, в която лицето пребивава, местоработата му или района, в който се намира предложеното за ипотека недвижимо имущество оказват влияние върху становището на заемодателя за всяка конкретна кандидатура.

По тази причина е важно човек да е наясно с това как заемодателят ще извърши оценката на кредитния потенциал.

За да изготви положителна оценка, заемодателят следва да определи кредитоспособността на конкретното лице, за която цел той влиза в контакт със съответните органи на държавата по пребиваване и проверява всички необходими данни по електронен път. Оценката се изготвя на базата на следните изисквания:

– финансовият статус на клиента (собственост, активи, дългове и пр.)

– на каква стойност ще бъде оценена собствеността, която ще играе роля на обезпечение по задължението.

Кредиторът следва да изиска от клиента информация за това какви са официалните му доходи, за да може да реши дали лицето може да се справи с погасяването на такъв кредит.

Кредитодателят ще разреши отпускането на ипотечния заем, само в случай, че оценката, която той ще извърши посочи, че потребителят ще може да се справи с издължаването на задължението.

Условия за ипотечен кредит

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Потребителски Кредити

Интересувате ли се от Потребителски кредити?

Потребителските кредити са най-търсения кредитен продукт у нас в момента. Тези заеми са бързи, динамични и ефективни, условията им са лесно изпълними и могат да се използват за изключително широк спектър от различни цели.

Като се започне от ремонтни дейности или закупуванена амортизирал електроуред и се стигне до купуване на автомобил или погасяване на парични задължения, потребителския заем е услуга, която е в помощ на много хора.

Потребителските кредити по вида си на погасяване обикновено се делят на:

1. Кредити, погасявани чрез вноски.  Кредитопотребителя изплаща заема чрез вноски всеки месец или всяка седмица с минимален или без лихвен процент.

2. Кредити, погасявани чрез една единствена вноска. Те се погасяват еднокртно при определена дата от кредитното дружество.

По начало традиционните кредитни доставчици като банки и лицензирани кредитни компании не отпускат потребителски кредити от втория вид. С тях по-скоро работят  заложни къщи и др.. Известността на тези кредити все повече се увеличава, тъй като често се случва домакинствата да не могат да съберат в неочаквана ситуация голяма сума пари наведнъж и прибягват до търсене на изход, без значение какъв. Така се стига до решението да се възползват от отпускане на сума в непредвидения момент и да я върнат с лихва в изискуемия момент.

Организациите и лицата, които отпускат потребителски кредити на българските граждани биват две категории:

1. Главни кредитодатели. Те се представят от институции като банки, кредитни и финансови организации.

2. Вторични кредитодатели. Те са компании и организации, които ползват кредитите при преференциален лихвен процент и го дават на трето лице с оскъпена лихва и от това печелят.

Например, автосервиз е вторичен заемодател. Предоставяйки заем за закупуване на лека кола на едно лице, автосалонът изпълнява функция на второстепенен кредитодател, тъй като първостепенния в случая е банката или финансовата компания, която е в договорни отношения с автосалона.

Така че, макар ексклузивните предложения на вторичнитете заемодатели, е добре да се знае, че лихвите им винаги надвишават първоизточника на заема.

Същевременно на финанансовия пазар у нас има два вида кредитни компании. Малки компании търгуват пряко с клиентите и са в директен контакт с големите организации, въз основа на договорни отношения. Малките фирми индиректно изкупуват дългове на просрочени вноски по кредитите.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Потребителски Кредити


Кредит онлайн

Бързи кредити online

Според заключения, направени въз основа на анализ на БНП Париба Лични Финанси, в България се наблюдава ръст на средния размер при кредитите за обединяване на задължения.

За времето между месеците ноември 2015 год. и април 2016 год. е се отчита покачване ръст на средния размер при кредитите за присъединяване на парични задължения. Отчетеният ръст е с 436 лева, което е равностойно на 8.19%, сравнено с времето между месеците май и ноември 2015 год. По този начин средната сума, която най-често се търси от кредитните доставчици за  обединяване се равнява на 5 761 лева.

Броят на заявленията за финансовия продукт се е увеличил със 7% според втората част на обзора „Потребителският кредит на българина“, направен от БНП Париба Лични Финанси.

Следващото нарастване, равняващо се на 13.86% на търсения среден размер на заемите за ремонтни дейности на жилища и от 13.15% за използвани автомобили. В обзора се наблюдава ясно тенденция за увеличаване броя на изправените заявления по електронен път.

Най-често теглените кредити за времето между ноември 2015 год. и април 2016 год. са за ремонти на жилищна собственост, консолидация на задължения и пари в кеш. Други целеви кредити, които се открояват са за автомобили втора употреба, медицински разходи и закупуване на мебели. Макар, че потребителски кредити за ремонтни дейности все още е на първо място в топ листата, се наблюдава статистически спад на заявленията, в които е посочен като цел на заема, с цели 7%. Средният размер за него за страната е 4 618 лева.

Наблюдава се увеличение на средния размер на кредита за закупуване на използван автомо-бил, като ръста е до 5 404 лева. Леко намаляване от 1.1% се отчита при заявленията за пари в кеш. За конкретния интервал те са със средна сума от 3 168 лева.

Кредитоискателите от градовете София и Варна в повечето случаи подават молби, с които желаят да финансират свои проекти и сравнително в по-редки случаи желаят да купуват стоки на лизинг. Същевременно в Русе и Пловдив потребителите най-често изпращат заявления с цел лизингово пазаруване на стоки и в по-редки случаи кандидатстват за потребителски заеми.

Във връзка с намерението на гражданите да им бъдат отпуснати кредити, столицата остава най-активна, където молбите са цели 18.6%. След нея се подреждат Пловдив с 10.4%, Варна 6.8% и Бургас с 4.8%. Най-малка активност се отчита в градовете Кърджали и Търговище, където съответно заявленията са 1.4% и 1.3%.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

 

Вземи кредит за онлайн пазаруване на обувки – MES.BG