Потребителски Кредити

Интересувате ли се от Потребителски кредити?

Потребителските кредити са най-търсения кредитен продукт у нас в момента. Тези заеми са бързи, динамични и ефективни, условията им са лесно изпълними и могат да се използват за изключително широк спектър от различни цели.

Като се започне от ремонтни дейности или закупуванена амортизирал електроуред и се стигне до купуване на автомобил или погасяване на парични задължения, потребителския заем е услуга, която е в помощ на много хора.

KANDIDATSTWANE 2

Потребителските кредити по вида си на погасяване обикновено се делят на:

1. Кредити, погасявани чрез вноски.  Кредитопотребителя изплаща заема чрез вноски всеки месец или всяка седмица с минимален или без лихвен процент.

2. Кредити, погасявани чрез една единствена вноска. Те се погасяват еднокртно при определена дата от кредитното дружество.

По начало традиционните кредитни доставчици като банки и лицензирани кредитни компании не отпускат потребителски кредити от втория вид. С тях по-скоро работят  заложни къщи и др.. Известността на тези кредити все повече се увеличава, тъй като често се случва домакинствата да не могат да съберат в неочаквана ситуация голяма сума пари наведнъж и прибягват до търсене на изход, без значение какъв. Така се стига до решението да се възползват от отпускане на сума в непредвидения момент и да я върнат с лихва в изискуемия момент.

Организациите и лицата, които отпускат потребителски кредити на българските граждани биват две категории:

1. Главни кредитодатели. Те се представят от институции като банки, кредитни и финансови организации.

2. Вторични кредитодатели. Те са компании и организации, които ползват кредитите при преференциален лихвен процент и го дават на трето лице с оскъпена лихва и от това печелят.

Например, автосервиз е вторичен заемодател. Предоставяйки заем за закупуване на лека кола на едно лице, автосалонът изпълнява функция на второстепенен кредитодател, тъй като първостепенния в случая е банката или финансовата компания, която е в договорни отношения с автосалона.

Така че, макар ексклузивните предложения на вторичнитете заемодатели, е добре да се знае, че лихвите им винаги надвишават първоизточника на заема.

Същевременно на финанансовия пазар у нас има два вида кредитни компании. Малки компании търгуват пряко с клиентите и са в директен контакт с големите организации, въз основа на договорни отношения. Малките фирми индиректно изкупуват дългове на просрочени вноски по кредитите.

kredit-byrz

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Потребителски Кредити