Бързи ипотечни кредити

Бързи ипотечни заеми

Централна Кооперативна Банка предлага бързи ипотечни кредити в размер от 5 000 лв., за който може да се кандидатства с онлайн форма.  Ипотечният онлайн кредит „Дом за теб” представлява експресен заем с одобрение до 24 ч.. Банковата институция не предвижда такси и гарантира усвояване на сумата веднага. Кредитът изцяло онлайн се предлага със специални условия, относно лихвения процент, и е освободен от всякакви такси при разглеждането на документите, отпускането и усвояването на този кредит срещу ипотека. Други плюсове на „Дом за теб”, който е един от най-изгодните ипотечни кредити са безплатната възможност за застраховка  на имота, който обезпечава заема в ЗАД Армеец и за издаване на дебитна карта, която може да се използва във всички страни.

Кредитът се отпуска целево за закупуването на недвижима собственост, ремонтни дейности или рефинансиране на вече съществуващ ипотечен кредит към друг кредитен посредник. Оптималната сума, която може да бъде отпусната при този ипотечен кредит без доказване на доходи е 150 000 евро или равностойността им в българска валута. Периодът, в който може да се погаси задължението е максимум 30 години. Дялът на финансиране се определя от банката според местоположението на недвижимата собственост и в зависимост дали клиента избира пълна или ограничена отговорност – до 85% от пазарната цена на имота, който служи за материално обезпечение. Самоучастието по този кредит за жилище се предвижда да бъде минимум 10%. Лихвата по този ипотечен кредит  е 4%, когато клинтът гарантира задължението с цялото си имущество и съответно 5%, ако избере ограничената отговорност. Кредитният посредник предлага опция за избор на фиксиран лихвен процент на плана за погасяване на задължението за първата една година. След това тя може да стане плаваща. Гражданите могат да получат безплатно застраховка на имуществото си, което ипотекират в ЗАД Армеец. Също така, могат да получат кредитна карта Visa „CCB – Bulgaria Air” с определен лимит, която да бъде освободена от лихви през първите шест месеца и от годишни такси през първата една година, когато кредита е с цел рефинансиране на вече съществуващ такъв към друга банка. Изисквания за отпускане на кредитите за жилище са сигурните осигурителни доходи и дълъг опит в предприятието. Друго условие е на кредитополучателя да се превежда регулярно заплатата в банката по неговата лична сметка, чрез услугите на банката да плаща две сметки и да отговаря на дадени условия във връзка с общия доход на неговото семейство към вноските по задължението всеки месец.  

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.