Кредит срещу ипотека

Заем срещу ипотека
Allianz предлага кредит срещу ипотека „Жилище” със застраховки, освободени от такси и по-нисък лихвен процент. Кредитът представлява услуга по бързо одобрение в рамките на един ден и експресно усвояване на сумата. Експресният кредит гарантира на гражданите по-нисък лихвен процент, независимо дали желаната от вас сума ще бъде в европейската или българската валута. Компанията предоставя на своите клиенти подарък – напълно безплатно застраховане “Живот” и “Имущество”.

Кредит срещу ипотека

KANDIDATSTWANE 2

Кредит “Жилище” е тип мултицелеви кредит, който предвижда купуване или построяване на жилищен или друг имот, посрещане на други нужди или бързи кредити за рефинансиране на поето вече задължение. Заемът се отпуска за рефинансиране на съществуващо вече парично задължение. Тези финансови услуги могат да се използват като рефинансиране на потребителски кредит, както и за финансиране до 80% от пазарната цена на имота, който клиента възнамерява да купи.

Ипотечният кредит “Жилище” предлага на гражданите суми до 250 000 евро или техния еквивалент  в български лева. Компанията финансира до 80% от цената на недвижимото имущество.
Срокът за погасяване на получения заем срещу ипотека е от 5 до 30 години, според реалните възможности и потребности на кредитоискателя. Лихвеният процент е плаващ – от 4.5% в евро или български лева при рефинансиране и 4.8% за ново теглене на заем. Погасителният период на този бърз ипотечен кредит се предвижда да бъде между 5 и 30 години.

Специалните оферти за заем срещу ипотека предвиждат да не се начислява административна такса и опция за освобождаване от такса за застраховките “Живот” и “Имущество” през целия срок на погасяване, за да могат клиентите да спестят повече парични средства.

Обезпечението на отпуснатия заем е ипотекиране, което се помещава в търговска, жилищна или офис сграда. Имотът, който служи за ипотека може да представлява цялостна постройка или отделен апартамент, гараж, офис, кабинет, зала, магазин и пр., която е завършена в строителен аспект и е узаконена с акт 14. Гражданите, които се интересуват от този ипотечен кредит могат да посетят един от офисите на банка Allianz.

krediti-online