Кредити изцяло онлайн

Бързи кредити изцяло онлайн
Българската фирма Kpeдиcимo първа в цял свят пycĸa чaтбoт ycлyгa зa oнлaйн ĸpeдитиране чрез бързи заеми без трудов договор.  Сходни на българската FinTech компания Кредисимо фирми, като Банката на Америка Абонамент MasterCard пускат малко след нея сходни финансови услуги.

Кредисимо първа в света предлага публично на българските потребители бета версия на автоматизирана чатбот услуга, чрез която да може да се кандидатства за отпускане на бързи заеми по електронен път. Автоматизираната услуга чатбот опосредства цялостния процес по теглене на кредит, като свърва гражданите с робот, който отговаря на всичките им въпроси, а служителите съответно имат чувствително по-малко натоварване. От сравняване на конкурентни продукти, през избора на най-подходящия финансов продукт и кандидатстването до одобрението за бърз кредит – всичко може да стане само чрез месинджъра на Фейсбук. Подобни услуги до сега се предлагат от гигантски, световноизвестни фирми като Банката на Америка, Фейсбук, Майкрософт МастерКард и няколко финанови стартъпи. Тази услуга вече е в действие за българските граждани, които могат да кандидатстват за бързи кредити без доказване на доход през чат приложението на Фейсбук.

 

KANDIDATSTWANE 2

Чатботът се характеризира с редица преимущества. На първо място е удобството, което произтича от иновативната услуга, базираща се на чатбот. Платформата работи чрез софтуер на базата на изкуствено създаден интелект. Различието с подобни автоматични услуги е в динамиката и лекотата на реални разговори между хората, което повишава в изключителна степен преживяването на потребителите в онлайн среда и им помага да се чувстват комфорт-но.

Чрез тази креативна услуга Кредисимо вече разговаря в реално време директно и чрез автоматизирания чатбот със свои редовни и потенциални клиенти. Това позволява служителите без никакво натоварване да придружават в комуникацията си с кредитния доставчик своите клиенти, тъй като вече имат много повече свободно време и са в по-добра кондиция. Иначе казано, иновативната услуга позволява качествено обслужване, уточняване на всички подробности, тълкуване на икономическите термини, до пълното разбиране на всички важни аспекти от клиента и вземане на решение, като риска от допускане на грешки е сведен до минимум. За сравнение, до сега общуването в кредитните компании с техните служители ставаше по телефона, което до някъде караше гражданите да бързат във взимането на решение, а сега диалогът е напълно безплатен. Отсреща те имат робот, който може съвсем точно и изключително бързо да подава точна информация по всички зададени му въпроси, относно бързите кредити за безработни.

Автоматизираните чатботове като този, по всичко личи, че представляват бъдещето на комуникацията между клиенти и фирми. Те до някъде приличат на асистентите Siri нa Apple, Google Assistant и Alexa нa Amazon, които изпълняват, както гласови, така и текстови команди.

krediti-online

 

Бързи кредити измами

Характерни особености на кредитните измами
Съществуват някои принципи, които е добре да се знаят преди теглене на бърз онлайн кредит:

  • Бързият кредит онлайн се отпускат бързо, но е добре и да се връщат бързо. Когато гражданите не са уверени, че могат да върнат парите си в същия месец или поне до няколко месеца, е по-добре да разгледат предложения от лизингови предприятия или банкови институции, тъй забавянето ще направи бързия кредит неизгоден за тях.
  • За да са изгодни бързите кредити, е добре те да се взимат в малък размер.
  • Бързите кредити не се препоръчват за регулярни нужди, като плащане на образователни такси или дългосрочна медицинска терапия. Най-неприемливия варират е погасяване на съществуващ вече кредит чрез тях.
  • Преди да се тегли от т. нар. кредити веднага, гражданите е добре да обмислят изцяло ситуацията и дали реално спешно им трябват пари. В краен случай, сумата от разходите за храна и битови сметки с дължимите месечни вноски не бива да са над 50-60% от месечните им приходи.
  • Добре би било потребителите да се информират колкото е възможно повече за клаузите на договора. Добре е да знаят какъв е погасителния им план или дали ще внасят вноските си всеки месец/седмица, с какъв лихвен процент, плаващ или фиксиран е, имат ли гратисен период и пр.
  • От значение е не само лихвата, но и таксите, застраховките и комисионните. Таксите обикновено биват при кандидатстване, за бързо одобрение, за поръчител, за доставяне на парите на адреса на клиента и др. Съвкупността от таксите и лихвеният процент обобщават разходите по бързите заеми. За сравнение на различни по срок бързи заеми, общите разходи се изчисляват на годишна база (ГПР). Потребителите, които не се чувстват уверени да го направят сами е добре да попитат в кредитното предприятие и така да изберат най-подходящото предложение.

KANDIDATSTWANE 2

  • Добре е клиентите да са наясно с глобите, които се начисляват при просрочване или прескачане на вноски. Законът предвижда тази стойност да е пропорционална на стойността на вноските. Ако пресрочването касае само няколко дни, компаниите аз бързи кредити нямат основание да начисляват санкции или ако го сторят гражданите могат да се обърнат към съда и Комисията за защита на потребителите.
  • Ако възникнат неочаквани разходи, клиентите могат да се свържат своевременно с техните фирми за бързи кредити, от които са теглили кредит, за да стигнат съвместно до разрешаване на проблемите. Бягането от трудностите, отлагането им във времето и заобикалянето им не са решение, а само усложняват ситуацията.
  • Добре е клиентите, преди да изтеглят бърз кредит да проучат фирмата, от която са решили да теглят пари. Най-малкото е добре, ако е небанкова институция, да бъде регистрирана по търговския закон в БНБ.
  • Неаргументирано е да се теглят заеми от лихвари, защото има вероятност те да са свързани с криминалните групировки у нас. В Интернет има много измамници, от които гражданите трябва да се пазят. Потребителите не бива да се доверяват на частни лица, които се представят за кредитори, а когато изберат фирма е добре да проверят телефона, адреса и физическия офис, дали отговарят на реалността.

krediti-online

Най-изгодни потребителски кредити

Най-евтини потребителски кредити
Наблюдава се ръст на заемите, изтеглени от небанкови кредитни институции, който нараства осезаемо. Този бизнес се развива изключително динамично. Размерът, отпуснат на организациите за потребителски заеми продължава да расте и през тази година, според информация на БНБ.  За този времеви интервал новите отпуснати потребителски заеми от търговски банкови институции се увеличава със 17% на годишна база и се отбелязва намаляване от 1% на изтеглените кредити за страната като цяло.Най-голям принос за увеличението на кредитите към небанкови институции се дължи на дългосрочните заеми. Статистиката показва, че през тази година се наблюдава ръст на дългосрочните кредити с период на погасяване, който е над 5 години, сравнено с тези, които се погасяват за по-къс период от време. Заемите със срок на погасяване над 5 години вече се равняват на повече от 1/3 от всички заеми за страната.

KANDIDATSTWANE 2

По отношение на лихвите и таксите, потребителите, които са с добър кредитен рейтинг, може да се възползват от по-нисък лихвен процент и за тях годишния лихвен процент на приходите да се понижи приблизително до 16%. В края на следващия месец – октомври банките са одобрили заявления за потребителски заеми с процент на разходите на година от 11,22%.

При краткосрочните заеми от типа „бързи кредити до заплата“ годишния процент на разходите обикновено се доближава до законово предвидения си лимит от (40-50%) на годишна основа. Това означава, че за заем от 1 000 лв., Който е предвидено да се погаси в рамките на един месец, реалната сума, която се връща е от 1036 до 1042 лв. Повечето кредитни доставчици, на практика, не отпускат суми, които са по-големи от 500 лв., за такъв къс срок.

krediti-online

Потребителски кредити лихви

Лихви при потребителските заеми
Сред най-важните приоритети на новия  Закон за потребителски кредит е, че отпада таксата за случаите на погасяване на поетото парично задължение преди договорения срок. Това касае случаите на изтеглени потребителски кредити на стойност над 147 000 лева. Банките вече нямат право да събират такса от гражданите, които успеят да погасят кредитните си задължения предсрочно. За ситуациите, в които кредитополучателя избира да погасява задълженията си преди плащането на дванадесет месечните си вноски, таксата за предсрочно погасяване остава, но тя не може да надхвърля определения от закон 1% от дължимата стойност на банката. Това важи изключително силно за ситуацията, в която конкуренцията между банките у нас е много голяма и лихвите динамично намаляват.  Всяка банка се бори със своите конкуренти за вниманието на потребителите като обявява оригинални и привлекателни предложения, най изгодни потребителски кредити и опции за рефинансиране.byrzi-krediti-bg

На пазара на ипотечните кредити има активни участници, които не са променили общия си регламент и условия дори след приемането на регулацията и промяната в законовата уредба.  Според условията, според които те действат, гражданите все още се задължават да плащат такса, ако погасят предсрочно своите кредити до определената стойност (147 000 лева), която обикновено се определя от споразумението между двете страни по договорите. Съществуваше двумесечен период, който бе предвидено да изтече през  месец септември 2016 год. и който предвиждаше отменянето на тази такса. Освен таксата, банките трябваше да коригират своите правила по клаузите си за потребителски кредити за закупуване на жилище, в синхрон с условията на новата законодателна рамка.

От изключително голяма важност е да се разбере, че освобождаването на гражданите от санкциониращата такса за погасяване преди да изтичането на договорения срок е единствения финансов феномен, който има сила да действа със задна дата и касае жилищните кредити, които са теглени преди преди приемането на закона. Останалите промени, които регулацията налага във връзка с ипотечните заеми, са във връзка с новата дейност на банковите институции.

krediti-online

Закона за потребителския кредит

Законът за потребителското кредитиране
Заедно със стъпките, защитаващи правата на гражданите, Законът за жилищните кредити дойде с доста непредвидени последствия. От както влезе в сила, на хората, които са изтеглили ипотечен кредит им се гарантира ново регулиране, което влезе в действие, за да защити техните интереси в техните контакти с финансовите и имотните посредници.

Гражданите станаха свидетел на това, че тъй като Закона за жилищния кредит не можа да изиграе оптимално своята роля и да постави кредитополучателя със неговите специфични нужди в центъра и да му се осигурят права, равни на другите участници на пазара, се стигна до необходимостта от втори подобен закон. Тази роля бе предопределена на Закона за потребителския кредит за недвижимите имоти, който има потенциала да е изчистил всички важни аспекти, от момента на сключване на договора по ипотекиране на частната или фирмената собственост, до моментът, в който тя е напълно погасена като задължение.

KANDIDATSTWANE 2

 
Изключително интензивно, от приемането на този закон проличаха първите реакции и промени. Редица банкови институции са коригирали своите общи изисквания, в израз на съгласуваност с новите нормативни текстове, отварящи повече възможност за физическите лица за преговори по изискванията за ипотечните кредити и да погасяват задълженията си преди уговорената дата, без санкциониращи такси в полза на банките. Наред с факторите от законовата уредба в новите програми на редица банкови институции се прокрадват и някои опити за заобикаляне на закона, за които би било редно да следите, ако възнамерявате да теглите ипотечен кредит.

Едни от банките, които съвестно внесоха постановеното в Закон за потребителските кредити са Централна Кооперативна Банка, Уникредит Булбанк, ЦКБ, Първа инвестиционна банка, Банка ДСК, Инвестбанк Сосиете Женерал Експресбанк, Пощенска банка, СиБанк и др. Те са едни от първите, които предприемат стъпки, изразяващи промените в закона. При тях не се начислява такса за погасяване преди обозначения срок на по-едрите ипотечни заеми в размер над 147 000 лева. Като цяло са необходими още промени, които по всяка вероятност предстоят.

krediti-online

 

Кредит онлайн

Бързи кредити online
Според заключения, направени въз основа на анализ на БНП Париба Лични Финанси, в България се наблюдава ръст на средния размер при кредитите за обединяване на задължения.

За времето между месеците ноември 2015 год. и април 2016 год. е се отчита покачване ръст на средния размер при кредитите за присъединяване на парични задължения. Отчетеният ръст е с 436 лева, което е равностойно на 8.19%, сравнено с времето между месеците май и ноември 2015 год. По този начин средната сума, която най-често се търси от кредитните доставчици за  обединяване се равнява на 5 761 лева.
Броят на заявленията за финансовия продукт се е увеличил със 7% според втората част на обзора „Потребителският кредит на българина“, направен от БНП Париба Лични Финанси.

Следващото нарастване, равняващо се на 13.86% на търсения среден размер на заемите за ремонтни дейности на жилища и от 13.15% за използвани автомобили. В обзора се наблюдава ясно тенденция за увеличаване броя на изправените заявления по електронен път.

Кредит онлайн

KANDIDATSTWANE 2

Най-често теглените кредити за времето между ноември 2015 год. и април 2016 год. са за ремонти на жилищна собственост, консолидация на задължения и пари в кеш. Други целеви кредити, които се открояват са за автомобили втора употреба, медицински разходи и закупуване на мебели. Макар, че потребителски кредити за ремонтни дейности все още е на първо място в топ листата, се наблюдава статистически спад на заявленията, в които е посочен като цел на заема, с цели 7%. Средният размер за него за страната е 4 618 лева.

Наблюдава се увеличение на средния размер на кредита за закупуване на използван автомо-бил, като ръста е до 5 404 лева. Леко намаляване от 1.1% се отчита при заявленията за пари в кеш. За конкретния интервал те са със средна сума от 3 168 лева.

Кредитоискателите от градовете София и Варна в повечето случаи подават молби, с които желаят да финансират свои проекти и сравнително в по-редки случаи желаят да купуват стоки на лизинг. Същевременно в Русе и Пловдив потребителите най-често изпращат заявления с цел лизингово пазаруване на стоки и в по-редки случаи кандидатстват за потребителски заеми.

Във връзка с намерението на гражданите да им бъдат отпуснати кредити, столицата остава най-активна, където молбите са цели 18.6%. След нея се подреждат Пловдив с 10.4%, Варна 6.8% и Бургас с 4.8%. Най-малка активност се отчита в градовете Кърджали и Търговище, където съответно заявленията са 1.4% и 1.3%.

krediti-online

 

Вземи кредит за онлайн пазаруване на обувки – MES.BG

 

Кредит срещу ипотека

Заем срещу ипотека
Allianz предлага кредит срещу ипотека „Жилище” със застраховки, освободени от такси и по-нисък лихвен процент. Кредитът представлява услуга по бързо одобрение в рамките на един ден и експресно усвояване на сумата. Експресният кредит гарантира на гражданите по-нисък лихвен процент, независимо дали желаната от вас сума ще бъде в европейската или българската валута. Компанията предоставя на своите клиенти подарък – напълно безплатно застраховане „Живот“ и „Имущество“.

Кредит срещу ипотека

KANDIDATSTWANE 2

Кредит „Жилище“ е тип мултицелеви кредит, който предвижда купуване или построяване на жилищен или друг имот, посрещане на други нужди или бързи кредити за рефинансиране на поето вече задължение. Заемът се отпуска за рефинансиране на съществуващо вече парично задължение. Тези финансови услуги могат да се използват като рефинансиране на потребителски кредит, както и за финансиране до 80% от пазарната цена на имота, който клиента възнамерява да купи.

Ипотечният кредит „Жилище“ предлага на гражданите суми до 250 000 евро или техния еквивалент  в български лева. Компанията финансира до 80% от цената на недвижимото имущество.
Срокът за погасяване на получения заем срещу ипотека е от 5 до 30 години, според реалните възможности и потребности на кредитоискателя. Лихвеният процент е плаващ – от 4.5% в евро или български лева при рефинансиране и 4.8% за ново теглене на заем. Погасителният период на този бърз ипотечен кредит се предвижда да бъде между 5 и 30 години.

Специалните оферти за заем срещу ипотека предвиждат да не се начислява административна такса и опция за освобождаване от такса за застраховките „Живот“ и „Имущество“ през целия срок на погасяване, за да могат клиентите да спестят повече парични средства.

Обезпечението на отпуснатия заем е ипотекиране, което се помещава в търговска, жилищна или офис сграда. Имотът, който служи за ипотека може да представлява цялостна постройка или отделен апартамент, гараж, офис, кабинет, зала, магазин и пр., която е завършена в строителен аспект и е узаконена с акт 14. Гражданите, които се интересуват от този ипотечен кредит могат да посетят един от офисите на банка Allianz.

krediti-online

Кредити с ниски лихви

Кредити с изгодни лихви
Търсите бързи кредити с ниски лихви? Fibank предлага оборотен микрокредит с нисък лихвен процент. Банката не изисква да имате предварителен бизнес план за това как ще изразходвате усвоените пари. Оборотният бърз кредит от банка е с промоционален лихвен процент и по-ниски комисионни за управлението му. Микрокредитът представлява тип експресен заем, а одобрението става до 1 ден.
Един от приоритетите на заема е възможността на клиентите за избор с какъв погасителен план желаят да изплатят задължението. Клаузите на всеки отделен договор са съобразени и реалните възможностите на фирмите, които кандидатстват за оборотния заем.

Заемът за новооткрити фирми е предназначен за хора от търговския, производствения отрасъл, както и лицата, изпълняващи свободни професии. Освобождаването от предварително изготвен бизнес план за такъв бърз и лесен кредит дава свобода на гражданите да изразходват отпуснатата им сума, както намерят за добре, включително и започване на нов бизнес. Подаването на заявлението е лесно, бързо и достъпно, а погасяването на заема се определя от приходите на предприятието, което се нуждае от микрокредита.

Изискванията на този заем, са в сила от юли 2016 година и предвиждат промоционален лихвен процент при връщане на отпуснатата сума, който е определен само на 4.5% годишна лихва.

Тези фирмени кредити за нови фирми се отпускат на клиенти за подкрепа на бизнеса, в зависимост от материалното обезпечение, което предлагат в неограничен диапазон. Клиентите, които кандидатстват за микрокредит до 50 000 лв. не е определено условие за ипотекиране на собственост на клиента.

Кредити с ниски лихви

KANDIDATSTWANE 2

Погасителният период не бива да надхвърля три години, в случаите на материално обезпечение, а в случаите без такова се определя на две години. За кредитоискателя се предвижда отпускане на гратисен период за погасяване на задължението, който се предвижда да бъде един месец, а в случаите, в които работата на клиента е сезонна гратисния период може да достигне девет месеца.

Годишната лихва на микрокредита е плаваща, детерминира се от неговите специфики и е както следва:

– при заем с обезпечение чрез ипотека на недвижим имот лихвения процент е 4.5%;

– при заем с поръчителство е 7%;

– при заем със залог на ДМА (залог на автомобили, оборудване, машини, паричен залог и др.) или поръчителство е 7%;

– при заем без условие за материално обезпечение е 8.99%.

Като гаранция за микрокредита може да се използва гаранция от или Общинския гаранционен фонд за малките и средни предприятия към Столичната община или Националния гаранционен фонд.

Този бърз кредит от банка Fibank се усвоява еднократно, а възможностите за връщането му са свободен погасителен план, който се определя от особеностите на бизнеса на клиента, анюитетни месечни равни вноски или равни вноски по главницата.

krediti-online

Кредит до 3000 лв

Бърз онлайн кредит до 3000 леваВ тази публикация ще откриете оферти за кредит до 3000 лв и експресни пари на заем в тежки финансови моменти. Сред предложенията на кредитните посредници ще срещнете такива, които са с изключително благоприятни условия като приемливи тарифи и лихвени проценти. Част от офертите се отнасят до кредити без поръчители и без превод на работна заплата. Всички те предлагат финансовия продукт бърз заем в размер на  3 000 лева.Кредиленд

– Клиентите могат да избират как точно да погасяват своя бърз онлайн кредит – чрез равни седмични или месечни вноски.

– Най-ниската сума, за която може да се кандидатства е 100 лева, а най-високата е 3 000 лева.

– Гражданите, които са предпочели ежеседмичен погасителен план ще връщат парите си за срок от 12 до 52 седмици, а предпочелите ежемесечен план от 3 до 12 месеца.

– За тези бързи заеми без трудов договор, достигащ до 3 000 лева, клиентите могат да изпращат своите формуляри по електронен път към официалния сайт на кредитния посредник, в реален офис или чрез кредитен консултант по телефона на цената на един градски разговор.

– Потребителският бърз кредит се отпуска с цел посрещане на битови нужди.

Кредит до 3000 лв

KANDIDATSTWANE 2

Тексим Банк

– Вие решавате каква месечна вноска избирате,  а одобрението става до 1 час.

– Лихвата се присъединява, само върху тази част от кредита, който сте изтеглили.

– Предлага се възможност за рефинансиране на съществуващи вече заеми.

– Фирмата няма изискване към гражданите за поръчител или паричен превод на работната заплата.

– Запитването за тези кредити с ниски лихви се осъществява чрез подаване на заявление по електронен път и единственият документ, който е необходим е валиден български документ за самоличност.

 

Макс Кредит

– Кредитният доставчик предлага на потребителите програма Макс План, която не включва такси или комисионни и може да ви помогне в трудни времена с различни суми от 150 до 3 000 лева.

– Съществува изискване за възрастта на кредитоискателя, според което той е добре да бъде на възраст от 21 до 75 години.

-Може да се възползвате винаги от безплатни консултации от служители на компанията.

– Този експресен заем съблюдава реалните възможности на кредитополучателите и формира своите лихви по потребителските и каузи на договора според възможностите и доходите на всеки отделен случай.

– Финансовата институция предлага на клиентите Програма „Защита на плащания”.

krediti-online

 

Кредит до 1500 лв

Бързи онлайн кредити до 1500 лв
В тази публикация може да намерите атрактивни предложения за едни от най-изгодните потребителски кредити, които се предвижда да се изплащат на равни месечни вноски. Сред тях съществуват предложения на финансови институции, които нямат условие за поръчител, имуществено обезпечение и допълнителни документи. Сред преимуществата на този вид бързи заеми е, че те могат да ви направят спокойни и да ви осигурят време, тъй като начинът на изплащане на задължението става чрез равни вноски всеки месец.

Офертата представлява бърз online кредит, за който кандидатстването става само срещу лична карта и по електронен път. Разчитайте на спешни пари в трудни финансови за вас времена, които може да върнете разсрочено.

Кредит до 1500 лв

KANDIDATSTWANE 2Микрокредит

Кредитният посредник предлага на гражданите да избират между две опции за бързи online кредити.

– CrediHome+ е експресен онлайн заем, който се изплаща чрез вноски всеки месец на стойност от 200 до 1 500 лева. Срокът на погасяване е от 3 до 12 месеца и се определя от размера на кредита, който ви е отпуснат. Възрастовият диапазон за отпускане на този заем е от 21 до 74 години.

– CrediGo е бърз online кредит на стойност от 600 до 3 000 лева, който се погасява също с разсрочено плащане на равни вноски всеки месец за период от 6 до 12 месеца. Този период се определя от сумата, която е отпусната. Микрокредит има изискване кандидатите по този заем да имат навършени 23 години.

Заявлението е в електронен формат и е максимално улеснено.

– Бързите потребителски заеми се изплащат на равни вноски всеки месец, без изискване за поръчител или имотно обезпечение, и само с валиден документ за самоличност.

– Кредитният доставчик предлага застраховка за вашата сигурност.

– След като ви одобрят, сумата по заема се отпуска до един час.

– http://www.microcredit.bg

 

Кредисимо

Компанията предлага бърз онлайн кредит Кредисимо Плюс, който дава възможност да получите кредит до 1500 лв., която можете да погасите за срок от 3 до 16 месеца.

– Лесно и достъпно кандидатстване чрез попълване на формуляр по електронен път. Избирате размера, попълвате заявлението и одобрението ви е готово до 7 минути.

– Кредитът може да бъде усвоен от касите на Еasy Pay, Fast Pay или по банковата ви сметка.

– Месечният ви лихвен процент се изчислява индивидуално, в зависимост отличните ви възможности и изисквания.

– Спешният онлайн заем е един от най-бързите на пазара в България към момента.

– https://credissimo.bg

 

Кредиленд

Фирмата отпуска кредити с одобрение за 20 минути, като изискването е те да се връщат чрез еднакви месечни вноски. Не се предвижда условие за имуществено обезпечение или поръчителство.

– Кредитният доставчик осъществява много бързо разглеждането на вашата заявка и ви връща отговор в рамките на 20 минути.

– За хората в златна възраст се предвиждат бързи заеми за пенсионери на стойност от 100 до 1 500 лева. Максималният им срок на връщане е 18 месеца. Пенсионерите имат възможност да избират между три варианта за подаване на заявление – чрез кредитен съветник, по електронен път или чрез физическите офиси на компанията.

– Друг вид услуга, за която може да се кандидатства по Интернет е потребителски кредит, който се погасява за периода 3 и 12 месеца, като интервала се определя от размера на отпуснатата сума. Тази услуга е предназначена за клиенти, които работят по постоянен трудов договор и регулярно получават своя доход. отново може да решите как да подадете заявлението си – чрез консултант, чрез Интернет или на място.

krediti-online