Потребителски кредити без доказване на доход

Изгодни потребителски кредити без доказване на доход

Търсите потребителки кредити без доказване на доход?

В съвременния свят се ширят различни заблуди със социален произход. Една от тях е, че ако човек няма трудов договор и не получава добри доходи, не може да бъде приет от обществото за негов пълноценен индивид. Също и че не може да му се гласува доверие. Хората без доходи могат да получат и ипотечен кредит. Повече информация за спешни кредити без трудов договор може да научите и тук.

Напоследък обаче доста хора разобличават тази заблуда, доказвайки, че не е необходимо да си част от корпорация, за да бъдеш полезен и да получаваш добро възнаграждение за труда си.

Научно-техническият прогрес още в по-голяма сила създава условия за интегрирането на хората със свободни професии. Опциите за добрa доходност, без гражданите да се водят на постоянен трудов договор и да работят на пълен работен ден, в наши дни може да е резултат от модерни начини за получаване на финанси от всевъзможни източници. Обикновено това са пасивните доходи като онлайн бизнес, доходи от рента или дивиденти и много други. Списъкът от вариантите е безкрайно дълъг.

В този ред на мисли, хората е добре да се замислят относно правата на хората без трудов договор. Тези хора също би трябвало да имат право да получават кредити, не по малко от всички останали. Тяхната платежоспособност не се доказва с наличието на трудов договор, но това не означава обезателно, че те не са находчиви и не заслужават доверие. Нещо повече, съдейки от тяхното иновативно и нестандартно мислене, те могат да се възприемат като добър пример за това, как бързото развитие на технологиите може да се използва за натрупване на капитал по нови начини и с нови методи. Тяхната находчивост и способностите им за адаптация в динамично променящи-те се социални, икономически и политически условия, е достойна най-малкото, на тях да се гледа като на равноправни членове на обществото.

Това обаче, влиза в разрез с общоприетото мнение, че хората, които нямат трудов договор, не са надеждни и нищо не доказва, че те ще могат да плащат месечните си вноски в уговорения срок. Повече за правото на човек без трудов договор, който се нуждае от бърз заем може да се прочете тук.

Процесът, който гражданите трябва да минат са еднакви за всички, а причините, които влияят върху това, дали становището ще бъде положително, са най-разнообразни. Наличието на сключен постоянен трудов договор е една от тях. Реално, човек с трудов договор и високи доходи, който е с лоша история в Централния кредитен регистър (ЦКР) може да не получи заем, защото не е погасявал в срок своите задължения.

Кредитните предприятия отчитат, че лошата кредитна история означава, че такива хора може да използват този модел и в бъдеще. Макар че те покриват условието за полагане на труд по трудово правоотношение, компаниите приемат, че са склонни да неглижират своите дължими суми и да не ги изплащат.

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

 

 

3 thoughts on “Потребителски кредити без доказване на доход

Comments are closed.