Ипотечен кредит без доказване на доходи

Ипотечен кредит без доказване на доходи от банка и небанкови институции

Кредит Груп предлага бърз ипотечен кредит в размер до 100 000 лева без изискване да декларирате постоянни доходи или че работите по постоянен трудов договор. Credit Group отпуска ипотечния заем на стойност до 100 000 лева, на граждани, които желаят, без да се влияе от кредитния им рейтинг. Това означава, че дори лицата с лоша кредитна история могат да бъдат одобрени за този бърз заем. Едни от плюсовете на ипотечния кредит са експресното му усвояване и че кредитния посредник не изисква от клиентите да доказват постоянни доходи. Освен това, този заем е предназначен да отговаря на спешните изисквания на гражданите, независимо от кредитния им рейтинг. На такива граждани най-често финансовите институции отказват отпускане на парични средства. Финансовата институция не изисква да бъде в течение с каква цел ще се разходят опуснатите средства. Той може да послужи като оборотна сума, инвестиция или други цели, в зависимост от желанията и нуждите на кредитополучателя.

   

Ипотечен кредит без доказване на доходи до 200 000 лв.

Подаването на заявлението за ипотечния кредит става лесно, бързо и достъпно – чрез попълване на онлайн формуляр. Потребителят на кредитната услуга получава одобрение до 24 ч. от момента на подаване на формуляра. Фирмата не изисква такса за разглеждане на документи. На потребителя не се начисляват такси за оглед и оценка на недвижимия имот, който той е посочил за обезпечението по заема. Ако бъде одобрен, потребителят може да усвои желаната от него сума без да доказва, че упражнява труд по правоотношение. От него не се изисква също така конкретен бизнес план как ще изразходва отпуснатата му сума. Този експресен кредит е в размер между 7 000 и 100 000 лева. Периодът, в който клиентите могат да върнат този кредит срещу ипотека се определя индивидуално за всеки персонален случай. С това се цели справедливо определяне на каузите по договора за всеки клиент, в зависимост от неговите възможности и изисквания. Крайният срок за погасяване на цялото задължение е 84 месеца. Изплащането на сумата може да стане по избор на клиента. В първия случай то е възможно чрез месечни анюитетни вноски всеки месец, а във втория чрез лихвен план на погасяване. Финансовият продукт е тип ипотечен кредит без доказване на доходи, а одобрението е до 24 ч. Усвояването на паричната сума става изключително бързо по банков път – в рамките на 5 дни.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.
 

3 thoughts on “Ипотечен кредит без доказване на доходи

  1. Много бързо и лесно се осъществяват желаните цели с бързите кредити и затожа са за предпочитане поне в моя случай.

Comments are closed.