Бързи заеми без трудов договор

Бързи кредити online без трудов договор

Много хора получават пасивен доход или работят свободни професии, които им осигуряват някакъв доход, който се отличава от стандартния трудов договор по трудово правоотношение, какъвто притежават хората, работещи на пълен работен ден. Такива граждани получават доходи от рента, пасивен доход или доход от някакъв тип активи, които притежават. Компаниите за бързи заеми без трудов договор  у нас все пак отпускат спешни пари на заем на такива хора, като апелират на техните онлайн страници, гражданите да бъдат уверени, че ще съумеят да погасят задълженията си в договорения срок.

Много компании предлагат бързи заеми без трудов договор. Подайте искане, и след одобряване на желания от Вас кредит ще си получите парите. Едни от най-надеждните и коректни компании за бързи заеми без трудов договор, които отпускат спешни пари навреме са:

Ти Би Ай Банк

– Кредитното дружество отпуска инстантни пари по всяко време без изискване за поръчителство и без неаргумнтиран брой документи и само срещу актуален документ за самоличност.

– Гражданите, които не са сигурни, че ще могат сами да попълнят онлайн формуляра, могат да кандидатстват по начин, удобен за тях – чрез физическите офиси на компанията или по телефона на цената на един градски разговор.

– Одобрението става максимум до 2 часа.

– Експресните динамични заеми могат да бъдат на стойност между 300 и 7 500 лева.

– Всички процедури, свързани с кандидатстване, одобрение и усвояване на сумите са оптимално опростени, ускорени и достъпни за всеки човек.

– Одобрените суми могат да бъдат усвоени чрез личната банкова сметка на клиентие, от касите на физическите офиси на фирмата или от банкоматите, част от системата Би-пей, от гишетата на Хендли, Офис 1, Фаст Пей, Изи Пей и останалите партньори на фирмата.

– Поради удобството и комфорта на гражданите, погасителният период е максимално дълъг – от 3 до 36 месеца, така че, сумите могат да се изплащат и разсрочено.

– Официалната страница е: www.tribank.bg

 

Провидент

– Експресните пари на заем се прадлагат в диапазаон от 200 до 2 500 лева, а крайния срок за погасяване е 60 седмици.

– Ясни и прозрачни оферти и справедливи клаузи по сключените споразумения. Фирмата гарантира коректно отношение и субективен подход към всеки отделен клиент по време на сравняване на конкурентни продукти, както от нейните, така и от други кредитни доставчици,

– Кредитодателят се отличава с динамични условия, благодарнение на които клиентите могат да сменяват в предпочитани за тях дата и час, деня и времето на падежа по заемите.

– При кандидатстване за спешни пари на заем, граждавните могат да се възползват безвъзмездно във всеи един момент, когато имат нужда, от услугите на личен финансов съветник.

– Кредитоискателите получават желаната от тях сума в рамките на същия ден, като начина на получаване на парите се определя предвид техните предпочитания – автоматично на личната им банкова сметка или в брой на посочения от тях адрес.

– Уеб сайтът на компанията е: www.provident.bg

 

Смайл Кредит

– Кредитното предприятие отпуска инстанстни пари в четири прости стъпки.

– Кредитният доставчик предлага динамични заеми до заплата, които магат да варират от 50 до 500 лева.

– Фирмата предоставя и краткосрочни потребителски кредити в интервала от 600 до      1 500 лева.

– Минималният срок за издължаване на средствата е 90 дни, а максималният е 24 месеца.

– Максимално ускорено и опростено кандидатстване, одобрение и усвояване на сумите.

– Целият процес по използването на финансовите продукти е напълно от разстояние.

– Възможност за рефинансиране на вече съществуващи заеми.

– Гражданите могат да получат дистанционно бърз кредит без допълнителен гарант като залог, обезпечение, попечител или ипотека.

– Фирмата се стреми да не използва неразбираема за клиентите терминология и да минимизира документите до минимум. Също така, се опитва да подкрепя клиента по време на взимане на информирано решение, при подписването на договора и в интервала на погасяване на задълженията.

– Официалният сайт на кредитодателя е: smilecredit.bg

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.