Кредити за новооткрити фирми

Търсите кредити за новооткрити фирми?

Разберете кои са най-популярните компании, предлагащи бързи кредити за новооткрити фирми и подайте онлайн искане. Изпратете заявка до избрана от вас фирма онлайн и ще получите приоритетно одобрение, след което кредитен консултант ще се свърже с вас и ще уточните начина на получаване на средствата.

В България се учредяват все повече нови фирми и някои от тях се нуждаят от спешни пари на кредит. Кредитите за новооткритите фирми отпускат средства обучение и квалификация на работниците, офиси и цехове, модерна техника и оборудване, както и съвременни транспортни средства и съоръжения. У нас съществуват редица възможности за отпускане на бизнес кредит за нови фирми. В тази публикация се предлагат офертите на едни от най-динамичните и гъвкави банкови институции у нас, които отпускат до 200 000 лева като кредити за стартиращ бизнес.

АД Инвестбанк

Кредитният доставчик отпуска спешни пари на заем за оборотни средства на млади предприятия чрез своя ефективен и привлекателен финансов продукт “Инвест Динамика”. Банката отпуска фирмени заеми чрез разплащателни сметки като овърдрафт с револвиращ или стандартен план. Най-важните му отличителни характеристики са:

– Декларирането на официалните доходи от дейността на фирмата на кредитоискателя, които той може да докаже за период от една година.

– Положително становище могат да получат заявки за бизнес заеми в размер до 200 000 лева или тяхната равностойност в евро.

– Бизнес заемите със стандартна програма се погасяват максимум за тригодишен период.

– Банката предлага изгодни лихви, ексклузивни условия и много отстъпки за ВИП клиентите, които вече са теглили пари на заем и нямат просрочия.

– Този кредит е тип обезпечен – той изисква ипотекиране на движима или недвижима собственост, площи за обработване, машини, парични средства или друг вид активи, които реципиента притежава.

– Обектите, които служат като залог се застраховат на 100% от пазарната им стойност и не по-малка от дължимия на банката паричен дял.

– Уеб сайтът на Банката е: www.ibank.bg

 

Пощенска банка

– Кредитодателят отпуска финансиране на новооткрити предприятия за покупка на технологии, машини и съоръжения на стойност до 200 000 лева. Този фирмен кредит позволява развиване и разширяване на предприятията, с цел повишаване на тяхната конкурентноспособност. Най-важните характеристики на кредита са:

– Гратисният срок може да стигне до шест месеца.

– Банката предлага сумите в лева или тяхната равностойност в евро.

– Улеснени условия по плащане на дълга – осигурява се възможност за разсрочено погасяване на задължението с непроменлива лихва.

– Сумата се връща ежемесечно чрез равни анюитетни вноски.

– Лихвеният процент банката определя като взима предвид изискванията и доходите на кредитополучателя.

– Когато фирменият кредит се тегли от нефизическо, а юридическо лице, общите разходи като такси и комисионни се калкулират като се вземат предвид тарифите на банката.

– Банката отпуска бизнес кредита с изискването да се предоставят документи, които да показват за какви цели се ползват поне 50% от средствата.

– Тъй като кредитът е тип обезпечен за него банката може да изиска ипотека на движима или недвижима собственост или друго физическо или юридическо лице да стане поръчител по кредита.

– Официалният сайт на банката е: www.postbank.bg

Добре е да се има предвид, че съществуват освен кредити за фирми и кредити за фирми без история,

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

2 thoughts on “Кредити за новооткрити фирми

Comments are closed.