Kредит за стартиращ бизнес

Инвестиционен кредит за стартиращ бизнес

Търсите изгоден кредит за стартиращ бизнес? Кредитната компания Кредит Груп предлага спешни заеми, които се отпускат на фирмите у нас, за да бъдат използвани като оборотно средство. Тази финансова подкрепа на бизнеса цели да подпомогне фирмите да посрещнат своите разходи и да отговорят на своите нужди. Фирмата не поставя условие за външни гаранции като обезпечение.

Сред преимуществата на бързия заем е неговото бързо усвояване – едва до 5 календарни дни и това, че няма условие за външна гаранция като обезпечаване.Фирменият заем е вид бърз заем, който подкрепя бизнеса, като му предлага парични средства за оборот и посрещане на всякакъв вид непланирани нужди. Подаването на заявление е оптимално улеснено. Кандидатите трябва да попълнят лесна, достъпна и бърза онлайн бланка, в която трябва само да нанесат данните за себе си и своя бизнес.

Когато кредитоискателите попълнят и изпратят заявлението си за бизнес кредит, становището с решението се получава в рамките на един ден. Така клиентите разбират дали отговарят на условията на кредитната компания и дали ще им бъде отпуснат заем.

Фирмата не предвижда допълнителни такси при кандидатстване и оглед на статуса  им. Разглеждането на искова молба и документите при т. нар. кредит за стартиращ бизнес става безусловно, ако решението е положително, финансовите съветници на кредитната институция започват подготовка на необходимите за отпускане на заема документи. Всичко това е изцяло отговорност на Кредит Груп.

Фирменият заем се предлага без условие за външна гаранция като обезпечаване с материални неща. Становището се определя от активите на фирмата, която е в ролята на кредитоискател и това каква собственост притежава тя. Взимат се предвид всички машини, оборудване, съоръжения, сгради, различен клас автомобили, както и кредитната история на предприятието.

Сумата на заема се предвижда да бъде в размер между 2 000 до 5 000 лв., а погасителния план се определя да не надвишава двегодишен срок.

Парите по бизнес кредита се получават в рамките на 24 часа, а преводът на парите става на личната банкова сметка на кредитоискателя веднага след сключване на споразумението.

Усвояването му става по банков път, само за един работен ден, след подписване на договора за вземането му.

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

 

One thought on “Kредит за стартиращ бизнес

Comments are closed.