Кредити за фирми

Бизнес кредитиране / Кредити за фирми

Фирмени кредити за нови фирми и вече съществуващи предприятия с гъвкави условия, както и микро-кредити предлагат от кредитното дружество Сис Кредит.

Небанковата институция предлага на гражданите индивидуален подход и съвместно намиране на решение при възникнал проблем. Служителите винаги се стремят да подкрепят клиента във взимане на информиран избор и се стараят да пояснят допълнителните услуги, които са подходящи към него.

Тези кредити за започване на бизнес и развитие на вече създаден такъв, са предназначени, както за микро и малки фирми, така и за всички, желаещи да инвестират в новопостроени предприятия, но не се вписват в условията на банките за отпускане на заем.

За кредита могат да кандидатстват собственици на МСП, нуждаещи се от спешно финансиране за посрещане на непредвидени разходи. Усвояването на отпуснатата сума се извършва в изключително бърз срок.

За фирмен заем може да се кандидатства, също така, за купуване на машини, съоръжения, техническо оборудване с цел оптимизиране на бизнеса. Фирменият кредит е създаден за гарантиране на парични средства, в случаите, в които собственикът на малката или средна фирма има непогасени задължения към държавата. От кредитното дружество изплащат автоматично дълговете, за да може младата фирма да продължи да функционира спокойно.

Бизнес кредитът предвижда отпускане на заеми на стойност между 3 000 и 50 000 лв. Погасителният период се предвижда да бъде между 1 месец и 3 г.

Кредитоискателят може да се възползва от опция за гратисен период до 1 година при плащане на главницата по заема. За материално обезпечение се приема движимо или недвижимо имущество. До 1 – 2 дни клиентите получават отговор с одобрение.

Кредитни съветници на компанията безусловно подкрепят собственика на младото предприятие при съобразяване размера на кредите с реалните нужди и възможности на предприятието и неговите доходи. Относно таксите, собственикът на малка фирма заплаща само веднъж такса управление на бизнес кредите. Фирмата не предвижда никакви други такси или комисионни.

Дължимите лихви по депозити се дефинират спрямо рисковия профил на потребителя, което представлява персоналната оценка на ресурсите му за доходност, някои задължения и предложеното от него материално обезпечение. Необходимото обезпечение има изискване да се води на името на кредитоискателя или да бъде предоставено чрез акт за поръчителство от човек, който го притежава. Като гаранция се приемат жилища, земеделски земи и пр. От недвижимото имущество, това могат да бъдат машини или товарни автомобили, които фирмата използва в своята дейност.

От кредитната институция отпускат и „Земеделски кредит“ на стойност между 3 000 и 50 000 лева с погасителен период до две години. Обезпечението за него може да бъде субсидия, движимо или недвижимо имущество.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

2 thoughts on “Кредити за фирми

Comments are closed.