Бърз кредит без поръчител

Бърз кредит до заплата без поръчител

Стандартен потребителски кредит без поръчител предлагат от International Asset Bank. Този потребителски кредит е в размер на 7 000 лева и се предлага с цел посрещане на битови нужди или рефинансиране на налични вече кредити, като за него не се изисква поръчител.

Положителни страни на т. нар. потребителски кредит без поръчител са отсъствието на комисионни и гарантирането на привилегии при използването на други финансови услуги, предлагани от банковата институция. Този кредит без поръчители и без превод на работна заплата, при който не се нуждаете от поръчител, се предлага на стойност до 7 000 лева, като сумата може да ви бъде отпусната и в евро. Периодът за погасяване на отпуснатия заем е 60 календарни месеца.

Начинът за изплащане се избира то кредитополучателя. Заемът е тип бърз кредит, изплащащ се чрез месечни вноски. Възможностите са на равни вноски по главницата всеки месец и лихва или с намаляващи вноски. Гратисният период, който може да отпусне банката, се определя за всеки клиент субективно според неговите индивидуални нужди и възможности. Друго предимство на т. нар. бърз кредит без поръчител при изгодни лихви е, че няма изискване за материално обезпечение по заема. Плаващият лихвен процент се обособява от референтния лихвен процент и надбавка. Тридесет и шест лева е потребителската такса за разглеждане на документите преди одобрение.

Потребителският заем се отпуска на пълнолетни български граждани, а изискването е те да са с постоянно местожителство в България и да работят по трудов договор. Следващата група са едноличните търговци. Друга група са физически лица, които работят по гражданско правоотношение. Хората със свободни професии, които могат да докажат, че системно получават доход, също могат да кандидатстват.

При отпускането на тези спешни пари на заем банката не следи как и за какви цели се харчат отпуснатите пари. Вие може да задоволявате различни свои нужди с отпуснатите средства, като ви се полагат в същото време отстъпки, ако се възползвате от предлаганите пакети „Асет Заплата” и „Асет Предимство”, както и при рефинасиране на изтеглени вече кредити. Потребителят на такива пари, които му трябват спешно може да получи безплатно възможност за онлайн банкиране и дебитна карта към кредита, която да използва във страни извън границите на страната.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.