Лихви по ипотечни кредити

Лихви по ипотечни кредити

Според кредитните експерти, някои банкови институции са по-агресивни в това да привличат повече потребители, които са с висок кредитен рейтинг. Конкуренцията довежда до намаляване на лихвения процент по кредитите с бързи темпове. Това означава, че изплащайки заем на стойност от 50 000 лева за срок от 25 години може да спести на кредитополучателя приблизително 10 000 лева.

На практика все по-лесно е да се срещнат оферти за ипотечни заеми с лихвен процент от 4,5 %, а дори и по-малък. Такива изгодни предложения, естествено, банките правят на кредитоискатели с висока кредитоспособност, с доходи в диапазона между 2000 и    3 000 лева и при които идентифицирания риск е незначителен.

Това се отразява на пазарната стойност на недвижимите имоти, които също постепенно се покачват. Дялът на продажбите на жилища също чувствително нараства. Например, в столицата през 2016 година ръста е приблизително 17 % на годишна база през първите месеци.

Наблюдава се оживяване на пазара на недвижими имоти и в скоро бъдеще се очаква броя на покупкопро-дажбите да се увеличава и през пролетта, защото ежегодно през този сезон се наблюдава активизиране. За това се съди и от поведението на банковите институции. Голяма част от тях предлагат промоционални условия във връзка с ипотечните си заеми. В тази група влизат Банка ДСК, Експресбанк, Централна кооперативна банка, Пощенска банка, Банка Пиреос, Инвестбанк, Българо-американска кредитна банка и други.

Лихви по ипотечни кредити

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Кредит за жилище

Кредит за нов дом / жилище

 

Търсите изгоден кредит за жилище?

От Банка Пиреос предоставят бърз и лесен кредит за закупуване на жилище, при който условията за лихвения процент са  промоционални, с опция за избор между два погасителни плана, в зависимост от периода на погасяване и получаване на бонус, който се изразява в предварително одобрена, допълнителна услуга.

Кредитът за жилище се предлага на стойност до 240 000 лева. или стойността им в евро. Сумата, която може да се отпусне зависи от вида строителство, като може да бъде до 80% от цената на имота, който служи за материално обезщетение при монолитна сграда и до 50% при панелна сграда.

Погасителният период на отпуснатия размер се определя спрямо целта на заема и валутата му. До 30 г. е периода за заемите с цел строителство или закупуване на имот, до 20 г. за заеми за довършителни дейности и до 10 г. е срока, който се предвижда за ремонтни дейности.

Заемът може да бъде отпуснат с цел купуване на жилище, строителни, ремонтни и довършителни дейности, с комбинирана цел или за рефинансиране на ипотечен кредит.

Изискваното обезпечение за получаването му е ипотека върху недвижим имот. Условието за ипотека не включва недвижимо, а само движимо имущество.

Предвидените лихви по ипотечни кредити са променливи и еднакви за кредити в лева и евро, като зависят от срока на кредита. При задълженията, които се предвижда да се погасяват за срок от 20 г. лихвеният процент е 3.88%, а тези от над 20 г. е 4.33%.

Условия към клиента са да превежда работната си заплата по сметка в банката и да ползва пакетна услуга Пиреос пакет Заплата. Той трябва да ползва кредитна карта, издадена без годишна такса и с лимит 1 000 лв. Изисква се също така сключване на застраховки „Имущество“ и „Живот“.

Усвояването на кредита става еднократно или на траншове в зависимост от неговото предназначение. Клиентът получава възможност за ползване на до 6 месеца гратисен период по главницата. Погасяването на кредита става според неговия избор – на равни или намаляващи месечни вноски.

Като бонус към продукта е предоставена възможността за получаване на кредитна карта или потребителски кредит с предварително одобрен лимит за сума до 10% от одобрения размер на жилищния кредит.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.