Лихви по ипотечни кредити

Лихви по ипотечни кредити

Според кредитните експерти, някои банкови институции са по-агресивни в това да привличат повече потребители, които са с висок кредитен рейтинг. Конкуренцията довежда до намаляване на лихвения процент по кредитите с бързи темпове. Това означава, че изплащайки заем на стойност от 50 000 лева за срок от 25 години може да спести на кредитополучателя приблизително 10 000 лева.

KANDIDATSTWANE 2

На практика все по-лесно е да се срещнат оферти за ипотечни заеми с лихвен процент от 4,5 %, а дори и по-малък. Такива изгодни предложения, естествено, банките правят на кредитоискатели с висока кредитоспособност, с доходи в диапазона между 2000 и    3 000 лева и при които идентифицирания риск е незначителен.

Това се отразява на пазарната стойност на недвижимите имоти, които също постепенно се покачват. Дялът на продажбите на жилища също чувствително нараства. Например, в столицата през 2016 година ръста е приблизително 17 % на годишна база през първите месеци.

Наблюдава се оживяване на пазара на недвижими имоти и в скоро бъдеще се очаква броя на покупкопро-дажбите да се увеличава и през пролетта, защото ежегодно през този сезон се наблюдава активизиране. За това се съди и от поведението на банковите институции. Голяма част от тях предлагат промоционални условия във връзка с ипотечните си заеми. В тази група влизат Банка ДСК, Експресбанк, Централна кооперативна банка, Пощенска банка, Банка Пиреос, Инвестбанк, Българо-американска кредитна банка и други.

Лихви по ипотечни кредити

kredit-byrz-300x63

Кредит за жилище

Кредит за нов дом
 

Търсите изгоден кредит за жилище?

От Банка Пиреос предоставят бърз и лесен кредит за закупуване на жилище, при който условията за лихвения процент са  промоционални, с опция за избор между два погасителни плана, в зависимост от периода на погасяване и получаване на бонус, който се изразява в предварително одобрена, допълнителна услуга.

Кредитът за жилище се предлага на стойност до 240 000 лева. или стойността им в евро. Сумата, която може да се отпусне зависи от вида строителство, като може да бъде до 80% от цената на имота, който служи за материално обезщетение при монолитна сграда и до 50% при панелна сграда.

KANDIDATSTWANE 2

Погасителният период на отпуснатия размер се определя спрямо целта на заема и валутата му. До 30 г. е периода за заемите с цел строителство или закупуване на имот, до 20 г. за заеми за довършителни дейности и до 10 г. е срока, който се предвижда за ремонтни дейности.
Заемът може да бъде отпуснат с цел купуване на жилище, строителни, ремонтни и довършителни дейности, с комбинирана цел или за рефинансиране на ипотечен кредит.

Изискваното обезпечение за получаването му е ипотека върху недвижим имот. Условието за ипотека не включва недвижимо, а само движимо имущество.

Предвидените лихви по ипотечни кредити са променливи и еднакви за кредити в лева и евро, като зависят от срока на кредита. При задълженията, които се предвижда да се погасяват за срок от 20 г. лихвеният процент е 3.88%, а тези от над 20 г. е 4.33%.

Условия към клиента са да превежда работната си заплата по сметка в банката и да ползва пакетна услуга Пиреос пакет Заплата. Той трябва да ползва кредитна карта, издадена без годишна такса и с лимит 1 000 лв. Изисква се също така сключване на застраховки „Имущество“ и „Живот“.

Усвояването на кредита става еднократно или на траншове в зависимост от неговото предназначение. Клиентът получава възможност за ползване на до 6 месеца гратисен период по главницата. Погасяването на кредита става според неговия избор – на равни или намаляващи месечни вноски.

Като бонус към продукта е предоставена възможността за получаване на кредитна карта или потребителски кредит с предварително одобрен лимит за сума до 10% от одобрения размер на жилищния кредит.

krediti-online