Лихви по ипотечни кредити

Лихви по ипотечни кредити

Според кредитните експерти, някои банкови институции са по-агресивни в това да привличат повече потребители, които са с висок кредитен рейтинг. Конкуренцията довежда до намаляване на лихвения процент по кредитите с бързи темпове. Това означава, че изплащайки заем на стойност от 50 000 лева за срок от 25 години може да спести на кредитополучателя приблизително 10 000 лева.

На практика все по-лесно е да се срещнат оферти за ипотечни заеми с лихвен процент от 4,5 %, а дори и по-малък. Такива изгодни предложения, естествено, банките правят на кредитоискатели с висока кредитоспособност, с доходи в диапазона между 2000 и    3 000 лева и при които идентифицирания риск е незначителен.

Това се отразява на пазарната стойност на недвижимите имоти, които също постепенно се покачват. Дялът на продажбите на жилища също чувствително нараства. Например, в столицата през 2016 година ръста е приблизително 17 % на годишна база през първите месеци.

Наблюдава се оживяване на пазара на недвижими имоти и в скоро бъдеще се очаква броя на покупкопро-дажбите да се увеличава и през пролетта, защото ежегодно през този сезон се наблюдава активизиране. За това се съди и от поведението на банковите институции. Голяма част от тях предлагат промоционални условия във връзка с ипотечните си заеми. В тази група влизат Банка ДСК, Експресбанк, Централна кооперативна банка, Пощенска банка, Банка Пиреос, Инвестбанк, Българо-американска кредитна банка и други.

Лихви по ипотечни кредити

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

One thought on “Лихви по ипотечни кредити

Comments are closed.