Лихви по ипотечни кредити

Лихви по ипотечни кредити

Според кредитните експерти, някои банкови институции са по-агресивни в това да привличат повече потребители, които са с висок кредитен рейтинг. Конкуренцията довежда до намаляване на лихвения процент по кредитите с бързи темпове. Това означава, че изплащайки заем на стойност от 50 000 лева за срок от 25 години може да спести на кредитополучателя приблизително 10 000 лева.

KANDIDATSTWANE 2

На практика все по-лесно е да се срещнат оферти за ипотечни заеми с лихвен процент от 4,5 %, а дори и по-малък. Такива изгодни предложения, естествено, банките правят на кредитоискатели с висока кредитоспособност, с доходи в диапазона между 2000 и    3 000 лева и при които идентифицирания риск е незначителен.

Това се отразява на пазарната стойност на недвижимите имоти, които също постепенно се покачват. Дялът на продажбите на жилища също чувствително нараства. Например, в столицата през 2016 година ръста е приблизително 17 % на годишна база през първите месеци.

Наблюдава се оживяване на пазара на недвижими имоти и в скоро бъдеще се очаква броя на покупкопро-дажбите да се увеличава и през пролетта, защото ежегодно през този сезон се наблюдава активизиране. За това се съди и от поведението на банковите институции. Голяма част от тях предлагат промоционални условия във връзка с ипотечните си заеми. В тази група влизат Банка ДСК, Експресбанк, Централна кооперативна банка, Пощенска банка, Банка Пиреос, Инвестбанк, Българо-американска кредитна банка и други.

Лихви по ипотечни кредити

kredit-byrz-300x63