Заеми за хора с лошо цкр

Онлайн заеми за хора с лошо цкр

Значителен брой от хората у нас си задават въпроса имат ли право потребителите с недобър кредитен рейтинг на заеми. Тази публикация ще се опита да даде отговора на този въпрос. Отговорът на този въпрос е ДА, тъй като тези граждани също могат да усвоят финансови средства. Във всеки случай, обаче, възможността тези средства да се усвоят от банка са минимални. Дори и някое банково дружество да приеме такава кандидатура, то тя ще вземе редица мерки, за да се защити от евентуални проблеми в бъдеще. Тези мерки може да се изразяват в допълнителни такси или по-големи лихви. В голям брой от случаите, изискванията по заема стават непосилни за гражданите.

По тези причини през последните години, потребителите с недобро кредитно досие предпочитат, когато попадат в неблагоприятна финнсова ситуация, да се обръщат за помощ към лицензираните в регистъра на БНБ кредитни компании като Кредисимо, Фератум, Вивус, СмайлКредит, Минизаем и още мнго други. При тях процесът по получаване на финансирането е значително по-ускорен и улеснен, а и изискванията са по-изгодни за хората с недобра кредитна история в сравнение с тези на банките. Тези компании отпускат заеми до конкретен размзер, без да има условие потребителя да доказва документално своите доходи, дали работи на постоянен трудов договор на пълен работен ден или дали предоставя гаранция, попечителство или обезпечение. Поради тези причини все повече граждани търсят финансова подкрепа от такива компании, когато им се наложи да решават своевременно своите парични трудности. Добре е да се знае, че при подобен род облекчения, размерът на кредитите е по-малък, отколкото би могъл да бъде усвоен от банките или фирмите, работещи с кредитни продукти, при доказване на постянни доходи и други документи, които доказват, че човек е платежоспособен и надежден кредитоискател. В допълнение, времевият интервал, в който се погасяват тези заеми от фирмите за бързи онлан кредити е по-малък. Заеми за хора с лошо цкр  

Кредити с лошо ЦКР  до 100 000 лв.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.
 

Бързи кредити с лоша кредитна история

Бързи кредити с лоша кредитна история

Заем срещу имот е добра алтернатива за гражданите, които нямат  постоянни доходи и добър кредитен рейтинг. Такъв заем се предлага дори за хора, които нямат регулирани доходи, които да пристигат на личната им банкова сметка всеки месец. Тези бързи кредити денонощно се отпускат при облекчени процедури на кандидатстване и одобрение, а усвояването при някои кредитни компании става до 24 часа. Вижте тук кредитните компании, предлагащи кредити с възможност за одобрение и при лоша кредитна история:

Ако кредитоискателят притежава недвижима собственост, която не ползва, може да кандидатства за заем на стойност някакъв дял от пазарната му цена. По-голямата част от кредитните доставчици могат да отговорят положително на заявление за кредит на хора, които нямат постоянна трудова заетост, каквато се изисква при стандартните потребителски заеми, тъй като недвижимата собственост играе роля на външна гаранция и за кредитора това би било достатъчно икономически обосновано.

Как да изтегля кредит с лоша кредитна история?

Тези кредити изцяло онлайн се предлагат от банкови институции на граждани, които по време на подписване на споразумението не получават месечен доход от своя труд, а гаранцията, която те имат за отпуснатото парично задължение са техните имоти. Банковите институции работят с разнообразни кредити, като преценяват за всеки индивидуален клиент какъв заем могат да му отпуснат по отношение на неговите положителни икономически показатели и ликвидността на предложеното от клиента обезпечение.

Заем за лица с лоша кредитна история

Добрата кредитна история не е единствения фактор, който се разглежда, защото по-голямата част от банките са с достатъчно гъвкава политика, но могат да предложат на лоялните клиенти по-ниска лихва или по-изгодни актуални параметри, защото те като цяло се свързват с по-нисък риск. Тези заеми без трудов договор, които се обезпечават с имот са възможност, когато гражданите имат нужда от заем с по-голям размер, нямат постоянна работа и нямат положителен кредитен рейтинг. Тази опция всъщност има редица предимства. Някои от тях произхождат от факта, че кредиторите възприемат безработните като хора с недобро материално положение и не им удържат обичайните такси, като такива за разглеждане на документи. Възможно е, обаче, на кредитоискателите да бъде начислена такса за усвояване на парите към отпуснатата сума.  

 
Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.