Бързи кредити с лоша кредитна история

Бързи кредити с лоша кредитна история

Заем срещу имот е добра алтернатива за гражданите, които нямат  постоянни доходи и добър кредитен рейтинг. Такъв заем се предлага дори за хора, които нямат регулирани доходи, които да пристигат на личната им банкова сметка всеки месец. Тези бързи кредити денонощно се отпускат при облекчени процедури на кандидатстване и одобрение, а усвояването при някои кредитни компании става до 24 часа. Вижте тук кредитните компании, предлагащи кредити с възможност за одобрение и при лоша кредитна история:

Ако кредитоискателят притежава недвижима собственост, която не ползва, може да кандидатства за заем на стойност някакъв дял от пазарната му цена. По-голямата част от кредитните доставчици могат да отговорят положително на заявление за кредит на хора, които нямат постоянна трудова заетост, каквато се изисква при стандартните потребителски заеми, тъй като недвижимата собственост играе роля на външна гаранция и за кредитора това би било достатъчно икономически обосновано.

Как да изтегля кредит с лоша кредитна история?

Тези кредити изцяло онлайн се предлагат от банкови институции на граждани, които по време на подписване на споразумението не получават месечен доход от своя труд, а гаранцията, която те имат за отпуснатото парично задължение са техните имоти. Банковите институции работят с разнообразни кредити, като преценяват за всеки индивидуален клиент какъв заем могат да му отпуснат по отношение на неговите положителни икономически показатели и ликвидността на предложеното от клиента обезпечение.

Заем за лица с лоша кредитна история

Добрата кредитна история не е единствения фактор, който се разглежда, защото по-голямата част от банките са с достатъчно гъвкава политика, но могат да предложат на лоялните клиенти по-ниска лихва или по-изгодни актуални параметри, защото те като цяло се свързват с по-нисък риск. Тези заеми без трудов договор, които се обезпечават с имот са възможност, когато гражданите имат нужда от заем с по-голям размер, нямат постоянна работа и нямат положителен кредитен рейтинг. Тази опция всъщност има редица предимства. Някои от тях произхождат от факта, че кредиторите възприемат безработните като хора с недобро материално положение и не им удържат обичайните такси, като такива за разглеждане на документи. Възможно е, обаче, на кредитоискателите да бъде начислена такса за усвояване на парите към отпуснатата сума.  

 
Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.