Потребителски кредити за пенсионери

Потребителски кредити за пенсионери без поръчител

Търсите потребителски кредити за пенсионери?

В България съществуват няколко кредитни, небанкови компании, които отпускат бързи заеми за гражданите в пенсионна възраст. Повечето от тези краткосрочни кредити се отпускат без условие за попечителство. С тях пенсионерите могат да закупуват електроуреди, да ремонтират дома, да покриват свои текущи нужди. Съществуват и кредити за пенсионери по болест, които са на далеч по млада възраст от традиционната възраст за пенсиониране. Ето и компаниите, които отпускат спешни пари на заем по всяко време за пенсионерите от цялата страна:

Фрее Заем

– Бързите заеми са на стойност до 400 лв.. Условието е гражданите да са  български граждани и да са под 70 години по времето, по което кандидатстват.

– За бързия заем освен хора, получаващи пенсионни осигуровки, могат да кандидатстват жени в майчинство, хора без трудов договор и самонаети.

– Фирмата отпуска кредити без да изисква гарантирани доходи.

– Решението се получава едва до 10 минути.

– Парите се погасяват за период от 45 дни

– Пари по всяко време без условие за материално обезпечение.

– Целият процес е изключително улеснен и ускорен.

– Официалният сайт е: freezaem.com.

 

М Мъни

– Експресни заеми без изискване за поръчителство, които трябва да се върнат от първата пенсия или заплата.

– Сумите са на стойност между 100 и 1 500 лева.

– Цялостният процес е бърз, удобен и лесен.

– Спешни пари на време по всяко време без да излизате от дома или да се редите по гишета.

– Кредитите са необезпечени.

– Лихвеният процент е фиксиран през целия срок на изплащане на средствата.

– Без такса кандидатстване или усвояване.

– Парите могат да се да се получават на адреса на клиентите, чрез личната им банкова сметка или в брой.

– Уеб сайтът на фирмата е:www.mmoney.bg.

 

Кредиленд

– Експресният заем е до 1 500 лева, връща се за 18 месеца, а решението се получава до два дни.

– Заемът е необезпечен.

– Спешните пари на заем до 3 000 лева се връщат разсрочено вноски всяка седмица или всеки месец.

– Финансовият продукт Аванс е необезпечен, сумите са до 380 лева, а становището се получава до 24 часа..

– Сайтът на фирмата е: https://www.credilend.bg.

 

Оптимал Кредит

– Заявките, които могат да бъдат одобрени са до 1 500 лева, а парите се усвояват в рамите на 24 часа..

– Пенсионерите могат да усвояват спешни пари на време, които да връщат на равни анюитетни вноски всеки месец.Лихвата е фиксирана.

-Когато гражданите теглят от компанията за първи път, могат да усвоят суми до 1 000 лева.

– Потребителските краткосрочни кредити за физическите лица са необезпечени и клаузите в договора се изчисляват индивидуално за всеки клиент, въз основа на желанията и възможностите му.

– Гражданите могат да разчитат безвъзмездно на кредитен консултант.

– За повече информация сайтът на фирмата е : http://credibg.com.

Съществуват и бързи кредити за пенсионери, които се предлагат и от редица банкови институции.

 

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

 

Бързи кредити за пенсионери

Бързи пенсионерски кредити без поръчител

Централна Kооперативна Банка предлага потребителски кредити на пенсионери с изгодни преференциалните условия.

Изгодните параметри на кредита предвиждат отпускане на суми до 20 000 лева (както и тяхната равностойност в долари или евро). Потребителските заеми до 3 000 лева са със срок на посяване от 2 години, а тези над – от 7 години. 

Ако търсите бърз кредит за пенсия могат да бъдат одобрени по-бързо от традиционните заеми и средствата могат да бъдат във вашата разплащателна сметка на следващия работен ден, а ако се доверите на Ferratum.bg още на същия ден.

 

 

Префернециялните условия са за пенсионери, които получават месечните си доходи в ЦКБ. За тях лихвата в лева се равнява на 9,5% и съответно 8,7%, когато заема се отпуска в долари или евро.

Предвижда се, също така, преференциално условие за пенсионирани граждани от системата на Полицията, които са до 55 г.

Опция за друга отстъпка в лихвата е при пакетна продажба на кредит с кредитна карта.

ГПР се равнява на 10,21% при жилищен заем на стойност до 5 000 лв., с погасителен период до 5 години, с предвидена еднократна такса за управление на заема и плаваща лихва от 9,5% (референтен лихвен процент по потребителски кредит (РЛПпк) + надбавка 5%). Общият размер, който се предвижда да се върне в този пример се изчислява на 6 330,56 лева със сума на на месечната вноска от 105,01 лева.

Гражданите могат да видят методиката на ЦКБ за изчисляване на  РЛП по  потребителските ипотечни заеми. Хората, които се интересуват от размера на месечните вноски могат да използват онлайн кредитен калкулатор за жилищните заеми за пенсионери.

От Централна Kооперативна Банка при т.нар. бързи кредити за пенсионери се изисква обезпечение, както следва:

 • За потребителски заеми в размер до 5 000 лева гражданите трябва да представят един поръчител;
 • За заеми над 5 000 до 20 000 лева поръчителите трябва да бъдат двама.

Документите, които трябва да се представят на банката са

 • Искане за потребителски заем по стандартизиран образец на банката
 • Валидно пенсионнно решение от съответното териториално подразделение на НОЙ за големината на пенсията
 • Работещите пенсионирани лица, които не получават доходит си по банков път, предоставят декларация от работодателя по образец на Банката
 • Копие на документ за самоличност
 • Декларация, попълнена от съпруга/съпругата на клиента .

Поръчителят на кредитоискателя е длъжен да предостави:

 • Справка за поръчителя  по образец на Банката
 • Копие на документ за самоличност
 • Допълнителни документи, които банката може да изиска
 • Декларация по образец от съдлъжника

Таксите за разглеждане на молбите за потребителски заем включват:

При заеми до 2 000 лв. – 15 лв.
При заеми над 2 000 лв. – 20 лв.
30 лв. за заеми до 5 000 лв.
60 лв. за заеми над 5 000 лв.

 

Ако търсите бърз кредити средствата могат да бъдат във вашата разплащателна сметка на следващия работен ден, може да се доверите на Ferratum.bg .

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.