Бързи кредити за пенсионери

Бързи пенсионерски кредити без поръчител

Централна Kооперативна Банка предлага потребителски кредити на пенсионери с изгодни преференциалните условия.

Изгодните параметри на кредита предвиждат отпускане на суми до 20 000 лева (както и тяхната равностойност в долари или евро). Потребителските заеми до 3 000 лева са със срок на посяване от 2 години, а тези над – от 7 години. 

Ако търсите бърз кредит за пенсия могат да бъдат одобрени по-бързо от традиционните заеми и средствата могат да бъдат във вашата разплащателна сметка на следващия работен ден, а ако се доверите на Ferratum.bg още на същия ден.

 

 

Префернециялните условия са за пенсионери, които получават месечните си доходи в ЦКБ. За тях лихвата в лева се равнява на 9,5% и съответно 8,7%, когато заема се отпуска в долари или евро.

Предвижда се, също така, преференциално условие за пенсионирани граждани от системата на Полицията, които са до 55 г.

Опция за друга отстъпка в лихвата е при пакетна продажба на кредит с кредитна карта.

ГПР се равнява на 10,21% при жилищен заем на стойност до 5 000 лв., с погасителен период до 5 години, с предвидена еднократна такса за управление на заема и плаваща лихва от 9,5% (референтен лихвен процент по потребителски кредит (РЛПпк) + надбавка 5%). Общият размер, който се предвижда да се върне в този пример се изчислява на 6 330,56 лева със сума на на месечната вноска от 105,01 лева.

Гражданите могат да видят методиката на ЦКБ за изчисляване на  РЛП по  потребителските ипотечни заеми. Хората, които се интересуват от размера на месечните вноски могат да използват онлайн кредитен калкулатор за жилищните заеми за пенсионери.

От Централна Kооперативна Банка при т.нар. бързи кредити за пенсионери се изисква обезпечение, както следва:

 • За потребителски заеми в размер до 5 000 лева гражданите трябва да представят един поръчител;
 • За заеми над 5 000 до 20 000 лева поръчителите трябва да бъдат двама.

Документите, които трябва да се представят на банката са

 • Искане за потребителски заем по стандартизиран образец на банката
 • Валидно пенсионнно решение от съответното териториално подразделение на НОЙ за големината на пенсията
 • Работещите пенсионирани лица, които не получават доходит си по банков път, предоставят декларация от работодателя по образец на Банката
 • Копие на документ за самоличност
 • Декларация, попълнена от съпруга/съпругата на клиента .

Поръчителят на кредитоискателя е длъжен да предостави:

 • Справка за поръчителя  по образец на Банката
 • Копие на документ за самоличност
 • Допълнителни документи, които банката може да изиска
 • Декларация по образец от съдлъжника

Таксите за разглеждане на молбите за потребителски заем включват:

При заеми до 2 000 лв. – 15 лв.
При заеми над 2 000 лв. – 20 лв.
30 лв. за заеми до 5 000 лв.
60 лв. за заеми над 5 000 лв.

 

Ако търсите бърз кредити средствата могат да бъдат във вашата разплащателна сметка на следващия работен ден, може да се доверите на Ferratum.bg .

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

 

2 thoughts on “Бързи кредити за пенсионери

Comments are closed.