Кредити за пенсионери по болест

Интересувате ли се от кредити за пенсионери по болест?

 

Запознайте се с най-гъвкавите и ефективни кредитни компании, отпускащи кредити за пенсионери по болест. От тук всички български граждани, навършили пълнолетие, които са пенсионирани заради някакво заболяване, могат да кандидатстват за необходимите им суми:

В България има много хора, които поради своята нетрудоспособност са трудоустроени и получават пенсия по болест. Същевременно кредитите за пенсионери се отпускат на хора, чието обезпечение се явяват пенсионните им осигуровки, но кредитните доставчици предвиждат възрастова граница над 55 години в повечето случаи. Хората, които са на възраст 25, 30, 35 години съответно трябва да потърсят заемодател, който да няма такова ограничение и по възможност да предвижда преференции, за това, че те са представители на група хора, която е с намалена възможност за високи доходи.

Настоящата публикация има за цел да опише едни от най-добрите възможности за пенсионерите по болест, които са в млада възраст и имат нужда от финансова помощ.

Едни от най-удачните и сигурни кредитни доставчици за тази група от хора са Централна Кооперативна Банка и СиБанк. И двете финансови институции разполагат с кредитен калкулатор, с който да се планират разходите, да се предвиди погасителния план и условията във връзка със съотношението дълг – доход.

Хората с пенсия по болест, които желаят да теглят кредит от банка е добре да знаят, че те по нищо не се отличават от останалите кредитополучатели и изискванията за тях са същите, както за всички останали. За да им се гласува доверие и да им се отпусна финансиране, те трябва да докажат, че получават пенсионен доход, че притежават имот, от който получават наем (или друг актив, който им носи гарантиран месечен доход), практикуват професия на свободна практика или получават доход по трудов договор.

Заемите за пенсионери по болест се предоставят, за да задоволят необходимостта на тази част от обществото да задоволяват своите битови потребности и да поддържат добър стандарт на живот. Те са без скрити такси, лихви и комисионни, които допълнително да утежняват неблагоприятното им здравословно и икономическо състояние. Всички изисквания са кристално добре обмислени, за да служат за подкрепа на тази общност.

Политиката на двете банкови институции е известна със своята социална ориентираност. Те спазват принципа за социална ангажираност и са по-стриктни към хората с високи доходи, а към хора от уязвими групи и с нисък доход не са толкова взискателни и проявяват съпричастност. Банките се стараят да им предложат справедливи условия и внимателно дефинират клаузите в договорите за заем с такива граждани.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.