Рефинансиране на кредит

Рефинансиране на кредит

Рефинансирането представлява опция човек да осъществява промени по условията по определен заем. Например, за да се понижат вноските, лихвения процент или погасителния период.

Рефинансирането може да се осъществи под форма на ново договаряне на споразумението със кредитния доставчик или с друг такъв. Да се възползва човек от тази опция е полезно в случаите, в които, променяйки условията на заема, се печели. Това означава, че при съкращаване на погасителния период не бива да се увеличават вноските всеки месеци или при погасяването му се връща по-малък размер на банката. Това е важно да се знае, защото процеса по рефинансиране също се заплаща.

Когато потребителски заем бива изплатен преди договорения срок, таксата обикновено е между 1,5 – 5% и се добавя към погасения размер. Макар този факт, комисионната никога не трябва да надминава сумата, равна на тримесечния ГПР по заема. Съществуват, също така, потребителски заеми без допълнителни, санкциониращи клиента такси в интерес на банката при изплащане на заема преди уточнения краен срок.

При ипотечните заеми според Закона за кредитиране, при изплащане на пълния размер преди посочения в договора срок пред първата една година таксата е до 1%, а след този период клиента не дължи комисионни, но е добре да се вземат предвид и останалите разходи, които съпътстват процеса на рефинансиране. Тези разходи представляват ново жилищна оценка на посоченото за ипотека недвижимо имущество, такси за разгледане на кандидатстването и начални такси по новия заем.

По тези причини, редици банкови институции организират промоции към своите оферти – отпускане на финанси за посрещане на разходите по рефинансирането, не начисляват такси при разглеждане и попълване на документи и пр.

Кредитопотребителите могат да използват рефинансиране, за да усвоят свободна сума. Ако жилищната оценка на недвижимото имущество е по-висока, то заема може да бъде в по-голям размер.

Друга възможност, която предлага рефинансирането е, че клиента има право да обедини вноските на няколко по-малки заем в един.

За друга опция за подобен род операция може да прочетете в публикацията „Рефинансиране на потребителски кредит„.

Тъй като ипотечните заеми по начало са с дълъг период на изплащане от рода на 20-30 г., чрез тях кредитополучателя се ангажира за дълго. В тази връзка рефинансирането осигурява възможност за намаляване погасителния период, като месечните вноски не се променят.

Друга опция представлява случаите, при които времето за погасяване се запази, но се намали ГПР, тъй като конкуренцията между офертите на банките е много висока, човек може да получи предложение с чувствително по-малка лихва по заема си.

Шансът за отпускане на финанси се предлага вече и от небанкови кредитни доставчици, като офертите дават възможност за събиране в един на повече бързи заеми и значително редуциране на крайната месечна вноска.

Друг начин за това дълговете да бъдат улеснени е като се обединят, а повече информация за това може да намерите в статията „Кредити за обединяване на задължения”.

По начало  обединяването на повече от един кредит играе същата роля като рефинансирането, с тази разлика, че рефинансирайки клиента предоговаря условията по своите парични задължения, а обединяването е за хора, които използват повече финансови продукти по едно и също време, в това число и кредитна карта.

Рефинансирането на ипотечен кредит, потребителски кредит или фирмен кредит, се осъществява като се взимат предвид специфичните особености на финансовия пазар, неговата динамика и свързаните с нея промени. Така той може да избира най-добрата оферта сред конкурентите предложения на всички кредитни доставчици и да се възползва от промоционални лихвени условия.

Експертите съветват кредитопотребителите да следят предложенията на кредитните доставчици и ако разберат, че изплащат своето задължение на много по-висока цена, то могат да се пренасочат към друга по-изгодна оферта или дори към друг заемодател.

По тази причина се създават сайтове като https://kreditite.com, за да може потребителите по-бързо, лесно и достъпно да наблюдават офертите на банковите и небанковите кредитни доставчици.

Рефинансиране на кредит

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.