Рефинансиране на потребителски кредит

Търсите да рефинансирате своя потребителски кредит?

Много хора в страната имат по няколко парични задължения към един или повече кредитни доставчици. Напоследък повечето банкови институции, които работят с рефинансиращи услуги, предвиждат улеснени условия и не изискват външни гаранти като материално обезпечение, залог, ипотека или поръчители. Тази публикация има за цел да онагледи какво представлява рефинансиране на потребителски кредит.

Банковите дружества, които финансират заеми по рефинансиране на вече съществуващи дългове предлага своите услуги дистанционно. За да кандидатстват за такъв род услуги, гражданите попълват апликация от разстояние и не са необходими никакви документи освен документа за самоличност. Повечето от банките нямат условие кредитополучателите да превеждат всеки месец част от работната си заплата на тяхната сметка.

Това са едни от най-гъвкавите и динамични кридитни посредници, които отпускат суми за рефинансиране на бързи и потребителски заеми.

International Asset Bank

– Целеви заеми без изискане за поръчители, с които хората могат да рефинансират свои съществуващи задължения. Сумите могат да послужат още за посрещане на битови и неотложни потребности като ремонтни дейности, образование, медицински нужди, закупуване на лека кола и други.

– Банковата институция не се нуждае от целевия план на клиентите как ще използват паричните суми и предлагат конкурентноспособен лихвен процент.

– Банката предлага възможност на рефнансиране на заеми към други кредитни институции, като в тези случаи на гражданите се предлагат преференциални бонуси и отстъпки.

– Гражданите получават безвъзмездно дебитна интернацинална карта „Маестро“.

– Пълният процес по кандидатстване, одобрение и усвояване на сумите е улеснен и ускорен до максимум.

– Банката гарантира фиксирани вноски всеки месец за целия период на договора.

 

Уни Кредит Булбанк

– Финансовият посредник предоствя бързи заеми без необходимост от поръчителство.

– Инстантни пари без неаргументиран брой документи и само срещу документ за самоличност.

– Становището се получава едва до 2  часа след подаване на заявката.

– Парична подкрепа в труден момент да пефинансиране на изтеглени вече кредити.

– Одобрените суми се усвояват до няколко часа.

– Постоянни, неплаващи лихви за целия погасителен период.

– За кредит може да се кандидатства при нужди, които не търпят отлагане – ремонти, преквалификация, мебелировса, уреди или рефинансиране на стари задължения към други кредитни доставчици.

– Банката отпуска гратисен срок, в който се погасяват само лихвите и таксите без главницата по дълга.

– Задълженията се изплащат чрез анюитетни равни вноски всеки месец на падежната дата.

-Решението дали са одобрени, гражданите получават до 24 часа.

– Няма изискване за поръчители и не се налага част от трудовото възнаграждение да се превежда по сметката на банката всеки месец.

– Гражданите, които не се чувстват сигурни, че ще успеят да подадат онлайн своите заявления или имат въпроси, които желаят да зададат, могат да го направят по телефона или чрез офис на банката.

– Банката не начислява такса по рефинансиране, когато съществуващите стари кредити са изтеглени от други финансови институции.

– Гражданите могат да спестят средства и от таксите откриване и обслужване на своите банкови сметки, които са свързани с рефинансиращия кредит.

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.