Потребителски кредити лихви

Лихви при потребителските заеми

Сред най-важните приоритети на новия Закон за потребителски кредит е, че отпада таксата за случаите на погасяване на поетото парично задължение преди договорения срок. Това касае случаите на изтеглени потребителски кредити на стойност над 147 000 лева. Банките вече нямат право да събират такса от гражданите, които успеят да погасят кредитните си задължения предсрочно. За ситуациите, в които кредитополучателя избира да погасява задълженията си преди плащането на дванадесет месечните си вноски, таксата за предсрочно погасяване остава, но тя не може да надхвърля определения от закон 1% от дължимата стойност на банката. Това важи изключително силно за ситуацията, в която конкуренцията между банките у нас е много голяма и лихвите динамично намаляват.  Всяка банка се бори със своите конкуренти за вниманието на потребителите като обявява оригинални и привлекателни предложения, най изгодни потребителски кредити и опции за рефинансиране.

На пазара на ипотечните кредити има активни участници, които не са променили общия си регламент и условия дори след приемането на регулацията и промяната в законовата уредба по въпросите, свързани с т. нар. лихви по потребителски кредити. Според условията, според които те действат, гражданите все още се задължават да плащат такса, ако погасят предсрочно своите кредити до определената стойност (147 000 лева), която обикновено се определя от споразумението между двете страни по договорите. Съществуваше двумесечен период, който бе предвидено да изтече през  месец септември 2016 год. и който предвиждаше отменянето на тази такса. Освен таксата, банките трябваше да коригират своите правила по клаузите си за потребителски кредити за закупуване на жилище, в синхрон с условията на новата законодателна рамка.

От изключително голяма важност е да се разбере, че освобождаването на гражданите от санкциониращата такса за погасяване преди да изтичането на договорения срок е единствения финансов феномен, който има сила да действа със задна дата и касае жилищните кредити, които са теглени преди преди приемането на закона. Останалите промени, които регулацията налага във връзка с ипотечните заеми, са във връзка с новата дейност на банковите институции.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

One thought on “Потребителски кредити лихви

Comments are closed.