Най-изгодни потребителски кредити

Най-евтини и изгодни потребителски кредити

Наблюдава се ръст на заемите, изтеглени от небанкови кредитни институции, който нараства осезаемо. Този бизнес се развива изключително динамично. Размерът, отпуснат на организациите за потребителски заеми продължава да расте и през тази година, според информация на БНБ.  За този времеви интервал новите отпуснати потребителски заеми от търговски банкови институции се увеличава със 17% на годишна база и се отбелязва намаляване от 1% на изтеглените кредити за страната като цяло.

Най-голям принос за увеличението на кредитите към небанкови институции се дължи на дългосрочните заеми. Статистиката показва, че през тази година се наблюдава ръст на дългосрочните кредити с период на погасяване, който е над 5 години, сравнено с тези, които се погасяват за по-къс период от време. Заемите със срок на погасяване над 5 години вече се равняват на повече от 1/3 от всички заеми за страната.

По отношение на лихвите и таксите, потребителите, които са с добър кредитен рейтинг, може да се възползват от по-нисък лихвен процент и за тях годишния лихвен процент на приходите да се понижи приблизително до 16%. В края на следващия месец – октомври банките са одобрили заявления за потребителски заеми с процент на разходите на година от 11,22%.

При краткосрочните заеми от типа „бързи кредити до заплата“ годишния процент на разходите обикновено се доближава до законово предвидения си лимит от (40-50%) на годишна основа. Това означава, че за заем от 1 000 лв., Който е предвидено да се погаси в рамките на един месец, реалната сума, която се връща е от 1036 до 1042 лв. Повечето кредитни доставчици, на практика, не отпускат суми, които са по-големи от 500 лв., за такъв къс срок.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.