Отпускане на кредит

Отпускане на заем

ОББ предлага отворен кредит без допълнителна такса за разглеждане на документи при кандидатстване. Този бърз кредит от банка представлява вид експресен потребител-ски кредит с изключително бързо усвояване. След подаване на онлайн заявлението може да получите отговор в рамките на  24 часа от консултант на кредитния посредник. Отворените кредити са нова генерация бързи кредити. Като иновативен финансов продукт, те се предоставят за пръв път в България от ОББ и играят роля на кредитна карта. Отворените заеми са своеобрзен вид гъвкави кредити със справедливи условия, които се определят от нуждите и възможностите на кредитополучателя. Банката не начислява такса за разглеждане на документите при кандидатстване.

Към момента благоприятните условия за потребителски кредити обб са освен, че не се начислява такса за разглеждане на документи, предимството, че това отпускане на кредит няма фиксиран погасителен период и потребителят може да го изплаща по удобен на него начин. За първото тримесечие, заемът е с 6.9% фиксирана лихва, като условията за по-нататъшния период се определят в зависимост от избора на потребителя.

Гражданите могат да проверят от клоновете на ОББ какъв е техния индивидуален процент на лихва по този кредит без да плащат такса кандидатстване. Отвореният кредит се предвижда да бъде в размер между 1 000 и 10 000 лв. Той се нарича отворен, тъй като при него не се определя конкретен период на погасяване, каквато е практиката при останалите кредитни посредници.

Кредитополучателят усвоява отпуснатия потребителски кредит обб чрез кредитна карта, която банката му изготвя във връзка със заема. Той може, в зависимост от нуждите си, да изтегли цялата сума наведнъж или да я тегли на части, когато пожелае. Гражданите могат да теглят с тази карта от банкоматите на ОББ ии от устройствата, намиращи се във всеки клон на банковото учреждение.

Преимуществата на отворените бързи кредити са доста. Един от най-важните е, че отпуснатата сума може да се използва по всяко време, в което потребителя реши. Следващият приоритет е, че той решава за колко време и в каква форма ще погаси задължението. Той получава и връща заема по начин, по който той сам избира. Гражданите определят каква стойност да изтеглят и с какъв погасителен план или вноски да го върнат. Друго предимство е, че лихвата се начислява само върху сумата, която се използва от клиента. Предлага се още опция за застраховка. Резултатът е, че парите от отпуснатият заем са винаги на разположение, без гражданите да се притесняват от крайния срок. Всички тези характеристики правят този заем един от най-изгодните потребителски кредити у нас.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.