Кредит онлайн

Бързи кредити online

Според заключения, направени въз основа на анализ на БНП Париба Лични Финанси, в България се наблюдава ръст на средния размер при кредитите за обединяване на задължения.

За времето между месеците ноември 2015 год. и април 2016 год. е се отчита покачване ръст на средния размер при кредитите за присъединяване на парични задължения. Отчетеният ръст е с 436 лева, което е равностойно на 8.19%, сравнено с времето между месеците май и ноември 2015 год. По този начин средната сума, която най-често се търси от кредитните доставчици за  обединяване се равнява на 5 761 лева.

Броят на заявленията за финансовия продукт се е увеличил със 7% според втората част на обзора „Потребителският кредит на българина“, направен от БНП Париба Лични Финанси.

Следващото нарастване, равняващо се на 13.86% на търсения среден размер на заемите за ремонтни дейности на жилища и от 13.15% за използвани автомобили. В обзора се наблюдава ясно тенденция за увеличаване броя на изправените заявления по електронен път.

Най-често теглените кредити за времето между ноември 2015 год. и април 2016 год. са за ремонти на жилищна собственост, консолидация на задължения и пари в кеш. Други целеви кредити, които се открояват са за автомобили втора употреба, медицински разходи и закупуване на мебели. Макар, че потребителски кредити за ремонтни дейности все още е на първо място в топ листата, се наблюдава статистически спад на заявленията, в които е посочен като цел на заема, с цели 7%. Средният размер за него за страната е 4 618 лева.

Наблюдава се увеличение на средния размер на кредита за закупуване на използван автомо-бил, като ръста е до 5 404 лева. Леко намаляване от 1.1% се отчита при заявленията за пари в кеш. За конкретния интервал те са със средна сума от 3 168 лева.

Кредитоискателите от градовете София и Варна в повечето случаи подават молби, с които желаят да финансират свои проекти и сравнително в по-редки случаи желаят да купуват стоки на лизинг. Същевременно в Русе и Пловдив потребителите най-често изпращат заявления с цел лизингово пазаруване на стоки и в по-редки случаи кандидатстват за потребителски заеми.

Във връзка с намерението на гражданите да им бъдат отпуснати кредити, столицата остава най-активна, където молбите са цели 18.6%. След нея се подреждат Пловдив с 10.4%, Варна 6.8% и Бургас с 4.8%. Най-малка активност се отчита в градовете Кърджали и Търговище, където съответно заявленията са 1.4% и 1.3%.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

 

Вземи кредит за онлайн пазаруване на обувки – MES.BG