Кредит за жилище

Кредит за нов дом / жилище

 

Търсите изгоден кредит за жилище?

От Банка Пиреос предоставят бърз и лесен кредит за закупуване на жилище, при който условията за лихвения процент са  промоционални, с опция за избор между два погасителни плана, в зависимост от периода на погасяване и получаване на бонус, който се изразява в предварително одобрена, допълнителна услуга.

Кредитът за жилище се предлага на стойност до 240 000 лева. или стойността им в евро. Сумата, която може да се отпусне зависи от вида строителство, като може да бъде до 80% от цената на имота, който служи за материално обезщетение при монолитна сграда и до 50% при панелна сграда.

Погасителният период на отпуснатия размер се определя спрямо целта на заема и валутата му. До 30 г. е периода за заемите с цел строителство или закупуване на имот, до 20 г. за заеми за довършителни дейности и до 10 г. е срока, който се предвижда за ремонтни дейности.

Заемът може да бъде отпуснат с цел купуване на жилище, строителни, ремонтни и довършителни дейности, с комбинирана цел или за рефинансиране на ипотечен кредит.

Изискваното обезпечение за получаването му е ипотека върху недвижим имот. Условието за ипотека не включва недвижимо, а само движимо имущество.

Предвидените лихви по ипотечни кредити са променливи и еднакви за кредити в лева и евро, като зависят от срока на кредита. При задълженията, които се предвижда да се погасяват за срок от 20 г. лихвеният процент е 3.88%, а тези от над 20 г. е 4.33%.

Условия към клиента са да превежда работната си заплата по сметка в банката и да ползва пакетна услуга Пиреос пакет Заплата. Той трябва да ползва кредитна карта, издадена без годишна такса и с лимит 1 000 лв. Изисква се също така сключване на застраховки „Имущество“ и „Живот“.

Усвояването на кредита става еднократно или на траншове в зависимост от неговото предназначение. Клиентът получава възможност за ползване на до 6 месеца гратисен период по главницата. Погасяването на кредита става според неговия избор – на равни или намаляващи месечни вноски.

Като бонус към продукта е предоставена възможността за получаване на кредитна карта или потребителски кредит с предварително одобрен лимит за сума до 10% от одобрения размер на жилищния кредит.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

One thought on “Кредит за жилище

Comments are closed.