Изкупуване на лоши кредити

Интересувате се от изкупуване на лоши кредити?

Тук са събрани най-гъвкавите и утвърдени кредитни компании, работещи с услугата изкупуване на така нар. лоши кредити. Кандидатствайте онлайн и ще получите предимство при разглеждане на заявките. Подайте искане и очаквайте обаждане за разрешаване на услугата тук:

На финансовия цифров пазар в България съществува широк набор от кредитни компании, които изкупуват така нар. лоши кредити, или иначе казано парични вземания на граждани.

Тези фирми предлагат два типа услуги. Първият е определена компания да подпомогне гражданите да си вземат средствата. Под подпомагане се има предвид доброволно призоваване за връщане на сумите, а когато се налага може да се извади и изпълнителен лист от съдебна институция и др.

Вторият тип услуга е компанията да купи дела на човека срещу дадено сконто (отбив от стойността на сумата). Това е известно като цесия и при нея, ако дължимата сума се цедира (прехвърли) компанията получава правата на кредитодателя (в този случай е човекът, който е дал сумата на заем). Тогава компанията започва да опитва различни начини да събере дължимата сума.

За да бъдат извършени услугите по изкупуване на лоши кредити са необходими определени документи като споразумения, фактури и пр., с които да се докаже, че дължимия размер реално е бил отпуснат като заем.

Съществува разлика между изкупуване на кредитите и тяхното рефинансиране. Едната ситуация се отнася до споразумение за цесия, тъй като вземане на една финансова институция бива прехвърлено на друга. Втората ситуация се отнася до теглене на нов заем, с който да се погаси вече съществуващ.

За да се разбере коя банкова или небанкова институция е най-удачния избор за продажба на лошите заеми, е добре да се сравнят актуалните параметри – лихви, такси, комисионни и други разходи по цедирането на задълженията и да се пресметне крайния размер на всички разходи.

Причините могат да бъдат от на-различен характер. Човек може да пожелае да се освободи от своя кредит, тъй като доставчика му не отговаря на неговите изисквания или е прочел в Интернет, че друга фирма предлага по-гъвкаво и изгодно финансиране. Това е така, защото някои доставчици понякога вдигат лихвите по кредитите без да предупреждават своите клиенти и те разбира се имат право да се откажат от техните услуги

Добър вариант е да се привлече финансов консултант, който да осветли ситуацията по професионален начин.

Не е за подценяване възможността да се влезе в диалог с кредитора и да се изтъкнат аргументите, поради които той е разочаровал своите клиенти. Това означава съвместно търсене на решения или договаряне на нов краен срок, което би довело до намаляване на вноските.

Не бива да се пренебрегва факта, че когато става въпрос за рефинансиране или изкупуване на лоши кредити, обикновено гражданите влизат в ролята на нови клиенти на новия им кредитен доставчик и това носи след себе си още разходи за тях, тъй като за новата компания те са клиенти без „история”. На практика разходите по прехвърляне на лошите кредити или рефинансиране в повечето случаи се оказват неаргументирани.

 

Още по темата: банки изкупуващи лоши кредити,  лоши кредити рефинансиране,  изкупуване на дългове на физически лица,  изкупуване на просрочени задължения,  изкупуване на дълг от банка,  изкупуване на кредитни задължения,  изкупуване на дългове пловдив,  фирми за изкупуване на заеми.