Кредити за нелоялни клиенти

Интересувате ли се от бързи кредити за нелоялни клиенти?

Заемите за нередовни платци са много полезни, когато някой спешно се нуждае от пари, независимо за какво. Проблемът е, че някои от нас вече имат други заеми в процес на изплащане или са се оказва някога в трудни ситуации. Понякога не можете да изплатите всички просрочени задължения и в допълнение към това може да възникнат трудни моменти, когато се нуждаете от допълнителна помощ. Обикновено сумите, кредитирани в такива моменти, не са големи и погасяването се извършва бързо, дори ако лихвеният процент е доста висок.  

   

Кредити за нелоялни клиенти

  ЦКР е институция, която проследява историята на всеки клиент, посочен в базата данни и банките вземат тези данни и отпускат заеми според тях. Кредитните компании не са длъжни да спазват регламента на банките и могат да отпускат кредити и на хора с просрочия в миналото, които е прието да се наричат нелоялни клиенти. Небанковите финансови институции са създадени под егидата на Българската Народна Банка и предлагат добре установена правна рамка. Те имат добре орегулирана дейност, която се различава от тази на обичайните банки. Небанковите дружества често са лишени от бюрократичната тежест, която всички толкова се стремм да избягваме. Този факт позволява на кредитните компании да бъдат много по-гъвкави и значително по-иновативни от обикновените банки, дори ако нямат толкова широк спектър от услуги в програмата си и не отварят сметки или депозити. Трябва обаче да знаете, че дейността на тези небанкови финансови институции се следи постоянно, така че можете да разчитате на тях. Това, което трябва да се подчертае, е фактът, че отпускането на заеми за лоши платци става по бърз и лесен начин, което прави този кредит наистина достъпен за голяма част от населението. Често банките могат да ви откажат тези видове спешни заеми по различни причини и така най-удобната опция стават фирмите за бързи кредити. Не само в България последиците от икономическата криза поставиха много хора в ситуацията да не могат да платят това, което дължат на банките, защото не успяват да се справят с лихвите.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.