Лихвени проценти по депозити

Лихвени проценти по депозити / най-високи лихви по депозити

В края на годината експертите констатират, че с 1 % са се понижили лихвените проценти по заемите и депозитите, спрямо тези, когато годината започна. Експертите споделят, че през 2017 година понижението ще продължи, но с не толкова голяма скорост.

По техни думи миналата година е била добър момент за лихвените проценти по заемите и не толкова за тези по депозитите. В първите месеци на 2016 година лихвените проценти по ипотечните заеми са били в интервала 4 и 5.25 %, а в последните месеци те са се променили на 3.6 % и 4.5 %, което ще рече намаление с около 1 %. По същия начин се отчита и понижаване на лихвените проценти при потребителските заеми, където в края на 2016 година те са от 6 до 9 %. Не е радостно обаче, че намаление се отчита и при лихвените проценти на депозитите.

Кредитният съветник по кредитни услуги Тихомир Тошев споделя, че лихвите по депозитите в първите месеци на 2016 година са около 0.7 и 1.5 %, а през края на миналата година те отчитат спад до 0.1 до 0.3%. Той заключава, че депозитите носят все по-ниска доходност на финансовите институции.

Експертите считат, че при положителната ликвидност на нашите банкови институции и политиката им те да увеличават броя на своите клиенти, по всяка вероятност ще продължи тенденцията по намаляване лихвените проценти по заемите.

Г-н Тошев казва още, че от тук на сетне може да предвидим, че намаляването на лихвените проценти и по заеми и по депозити ще става по-постепенно, тъй като възможността за спад при тези проценти се е изчерпала.

Лихвените проценти по влоговете на практика е толкова близо до нулата, а тези по заемите са достатъчно малки, като се има предвид, че България на този етап е с все пак немалка премия на риска. За това по всяка вероятност ще станем свидетели на продължително задържане на лихвените проценти.

Същевременно, не може да не се отчете факта, че пазара у нас е силно конкурентен. У нас има много нови действащи лица на банковия пазар и всички те се съревновават за клиентите, което неминуемо ще доведе до някакво намаление и през тази година при процентите, с които се облагат потребителските и ипотечни заеми.

Друго наблюдение, предизвикващо интерес показва, че през изминалата година са взети 40 % повече ипотечни заеми, в сравнение с изминалата година.

Макар лихвените проценти по вложенията да не са много високи, при тях все пак се отчита увеличение със 7 %, от което може да се заключи, че българските потребители предпочитат спокойствието, което държавата осигурява за депозитите им.

Лихвени проценти по депозити

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Кредити за фирми

Бизнес кредитиране / Кредити за фирми

Фирмени кредити за нови фирми и вече съществуващи предприятия с гъвкави условия, както и микро-кредити предлагат от кредитното дружество Сис Кредит.

Небанковата институция предлага на гражданите индивидуален подход и съвместно намиране на решение при възникнал проблем. Служителите винаги се стремят да подкрепят клиента във взимане на информиран избор и се стараят да пояснят допълнителните услуги, които са подходящи към него.

Тези кредити за започване на бизнес и развитие на вече създаден такъв, са предназначени, както за микро и малки фирми, така и за всички, желаещи да инвестират в новопостроени предприятия, но не се вписват в условията на банките за отпускане на заем.

За кредита могат да кандидатстват собственици на МСП, нуждаещи се от спешно финансиране за посрещане на непредвидени разходи. Усвояването на отпуснатата сума се извършва в изключително бърз срок.

За фирмен заем може да се кандидатства, също така, за купуване на машини, съоръжения, техническо оборудване с цел оптимизиране на бизнеса. Фирменият кредит е създаден за гарантиране на парични средства, в случаите, в които собственикът на малката или средна фирма има непогасени задължения към държавата. От кредитното дружество изплащат автоматично дълговете, за да може младата фирма да продължи да функционира спокойно.

Бизнес кредитът предвижда отпускане на заеми на стойност между 3 000 и 50 000 лв. Погасителният период се предвижда да бъде между 1 месец и 3 г.

Кредитоискателят може да се възползва от опция за гратисен период до 1 година при плащане на главницата по заема. За материално обезпечение се приема движимо или недвижимо имущество. До 1 – 2 дни клиентите получават отговор с одобрение.

Кредитни съветници на компанията безусловно подкрепят собственика на младото предприятие при съобразяване размера на кредите с реалните нужди и възможности на предприятието и неговите доходи. Относно таксите, собственикът на малка фирма заплаща само веднъж такса управление на бизнес кредите. Фирмата не предвижда никакви други такси или комисионни.

Дължимите лихви по депозити се дефинират спрямо рисковия профил на потребителя, което представлява персоналната оценка на ресурсите му за доходност, някои задължения и предложеното от него материално обезпечение. Необходимото обезпечение има изискване да се води на името на кредитоискателя или да бъде предоставено чрез акт за поръчителство от човек, който го притежава. Като гаранция се приемат жилища, земеделски земи и пр. От недвижимото имущество, това могат да бъдат машини или товарни автомобили, които фирмата използва в своята дейност.

От кредитната институция отпускат и „Земеделски кредит“ на стойност между 3 000 и 50 000 лева с погасителен период до две години. Обезпечението за него може да бъде субсидия, движимо или недвижимо имущество.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.