Кредит за започване на бизнес

Търсите кредит за започване на бизнес?

В наши дни са на разположение широк спектър от опции за финансиране под форма на кредит за започване на бизнес. Една от възможностите за усвояване на парични средства за новооткрити фирми са европейските програми на структурните фондове за стартиране на дейност, които се отпускат от финансови посредници. Реалистична възможност е безработните също да отворят свое предприятие. Тази публикация има за цел да даде повече светлина в този аспект, за да могат потребителите у нас да намерят лесно, бързо и удобно най-подходящия за тяхната фирма.

Най-предпочитаните и гъвкави кредити за нови фирми не изискват залог, бизнес план, нямат ограничение, относно размера и са с атрактивна лихва.

Добре е гражданите, които се интересуват от подобен вид кредити, първо да си отговорят на въпроса дали се нуждаят от заем за оборот или за инвестиции и чак тогава да се обърнат към банка с конкретна молба за теглене на заем за оборотни средства или инвестиционен заем.

Когато става въпрос за оборотни средства Банка ОББ е надеждна банка, но те имат и някои условия. Техните кредитни продукти са предназначени към малките фирми и масовите клиенти и сумите варират от 2 000 лева до 40 000 лева при необезпечен заем. Лихвите им са изгодни и сумите са необезпечени за срок от 24 месеца. За по-големи суми и за по-дълъг период от време гражданите е добре да знаят, че банката може да изиска залог.

Във вторият вариант граждани, които се нуждаят от заем за закупуване на машини или технологично оборудване, например, могат да попитат банките за инвестиционен тип кредит. Банките отново имат свои условия, като да се докаже, че няколко месеца фирмата е развивала дейност, тъй като те искат доказателство, че кредитопотребителите ще развият бизнеса си и ще могат да върнат усвоената сума.

Ако все пак собствениците на стартиращото предприятие не успеят да се справят с документацията и да изпълнят условията на банките, могат да използват алтернативни методи. Да кажем да кандидатстват за не голям кредит от името на физическо лице, ако не успеят да получат одобрение като юридическо. Ако и това се окаже невъзможно, заемът може да се изтегли от техен приятел или роднина, който работи по трудово правоотношение и за банките е кредитоспособен. Ако заемът се обвърже с ипотека, банките ще бъдат по-благосклонни да отпуснат желаната сума и за по-дълъг период.

Пример за това е, когато мъжът работи на трудов договор и семейството има фамилно жилище. Съпругата, която се нуждае от средствата може да използва своя съпруг да кандидатства за заем и жилището да послужи за обезпечение, т.е. като залог.

В този аспект ЦКБ е с доказан авторитет и предпочитана кредитна институция от много граждани у нас. При нея първите 5 години се изплаща единствено лихвения процент, а през следващите 5 години заема се изплаща чрез вноски.

За един такъв заем за новооткрито предприятие в началото отиват около 1 или 2% от общата му сума по разходи като такси, комисионни и застраховки, но всеки знае, че пари без пари не се правят.

Кредит за започване на бизнес

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

One thought on “Кредит за започване на бизнес

Comments are closed.