Кредит до 500 лева

Бързи онлайн кредити до 500 лева

Все повече компании за бързи кредити предлагат бърз кредит до 500 лева със специална промоция. Новост е, че този малък заем има гратисен период от 15 дни, пред който не  се начислява лихва. Финансовият продукт често се характеризира с 0% лихва, когато задължението се погаси в срок от 15 -20 дни, а размера на отпуснатата сума не надвишава 500 лева. Предвижда се също отстъпка при всеки нов заем.

 

Гражданите могат да подават своите заявления по електронен път, а отговора за одобрението се получава за не повече от 30 минути.

Бързият онлайн мини кредит се отпуска на стойност между 50 и 500 лв. Погасителният му период е от десет до тридесет дни, при ГПР 48,30 %. Гражданите могат да пестят своето време като сключват договор с кредитното предприятие от дистанция. Единственото условие за одобрение е клиентите да работят на постоянен трудов договор и да са пълнолетни български граждани.

Фирмата гарантира намаления при теглене на всеки последващ бърз заем – в размер до 30% по-малък лихвен процент за заем, погасяване чрез вноски и до 40% за така наречения бърз кредит до заплата.

След сключване на споразумението, кредитополучателят може да си вземе сумата чрез личната си банкова сметка или на каса на Easy Pay. Кредитното дружество не предвижда санкции в своя полза, както повечето кредитни институции, при предсрочно погасяване. В такива случаи „Мини Заем“  не предвижда такси и комисионни, във връзка с предвидената лихва, която би загубила. Освен това, гражданите могат да удължават крайния срок на погасяване на бързите кредити до 10 пъти от по 30 дни, но за този срок те ще трябва да плащат такса за ползване.

Фирмата предвижда, също така, намаления на лихвения процент при всеки онлайн заем в бъдеще, който се изплаща на вноски, като превода на парите стават експресно – на банковата сметка на клиента или на касите на Easy Pay.

Друга възможност, която предлага компанията е рефинансиране на поребителски кредити. Това означава, че гражданите могат да изтеглят втори, по-голям заем, за да възстановят сумата по първия, ако се случат възпрепятстващи, непредвидени събития. За да може клиент да се възползва от тази привилегия, то той ще трябва да отговаря на определени изисквания. По-конкретно, да има в кредитната си история три изплатени бързи заема към същата компания.

На новите клиенти не се начислява лихва за срок от 15 дни за заеми до 500 лева.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.