Ипотечен кредит за строителство

Търсите ли ипотечен кредит за строителство

Инвестиционен кредит за строителство

Тази публикация ще разгледа кредитите за строеж и довършване. Те са тип ипотечен целеви кредит. За да разясним какво представлява т.на. ипотечен кредит за строителство като част от пазара на кредити у нас ще кажем първо няколко думи за различните видове ипотечни кредити.  

Ипотечен кредит за строителство или мостов кредит за суми до 500 000 лв.

Заемите за физически лица, където като гарант се използва ипотека върху движим или недвижим имот, са добра опция за финансова подкрепа с дълъг погасителен период и ниски лихви. Ипотечните заеми условно се делят на: 1) ипотечни целеви заеми – за закупуване, строителство, ремонтни и довършителни дейности или рефинансиране. Те се отпускат при конкретизиране на целта; 2) ипотечни нецелеви заеми – за задоволяване на определени потребности, инвестиране в личен проект или покупка на нещо голямо. При тях заемодателят няма претенция да бъде информиран за какво ще бъдат употребени парите. С т. нар. кредити за строеж и довършване се субсидира строителството на сгради, като обикновено това са еднофамилни къщи или се завършват недвижими имоти. Те се отпускат на базата на налична документация за строителни дейности. Тя се състои от разрешително за строителство, одобрен архитектурен проект, финансови документи и пр. За отпускането на такъв тип кредит се учредява ипотека върху недвижима собственост на кредитоискателя и тя изпълнява ролята на гаранция. За залог на заем за строителство може да се направи договорна ипотека върху парцела, на който ще се построи жилищната сграда и върху правото за строителство, както и върху построената до определено ниво постройка за живеене.

  Сумата, която банката може да отпусне се определя от няколко фактора:
  • Цената на строителните работи. Тя се определя на основание предоставена план-сметка или предложение на строителна компания;
  • Пазарната цена на сградата, която играе роля на залог. Оценяването се извършва от сертифициран оценител от независима компания или банката. Процентът на финансиране обикновено е от 60 до 90%, като варира при различните банки.
  • Какъв е официалният доход на клиента. Всяка банка има свои условия за изготвяне на преценка на потребителите, които касаят, както остатъчния доход за домакинство, така и за признаването на различните типове доходи от алтернативни източници. Има и ипотечни заеми без доказване на доход, но те са по-неизгодни поради по високите лихви.
  • Максималният размер на заема. Той зависи от политиката на конкретната институция. Някои банки имат максимална граница, а други не.
  • Погасителният период. Този интервал може да варира при различните банкови дружества, като обикновено е 25-30 г. Съществуват и допълнителни изисквания за вързраст, която клиентите да надвишават по време на погасяване на задълженията (60-70 г.).
Ипотечен кредит за строителство

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.