Кредитен калкулатор

Онлайн кредитен калкулатор

Кредитният калкулатор ви придружава в правилния избор при теглене на заем.

Кредитният калкулатор е стандартна бланка, която се попълва в Интернет персонално от всеки кредитоискател и се отнася само и единствено за него. За да се разбере какъв ще бъде общия разход, който клиента на кредитния доставчик ще плати за срок от една година, той трябва да попълни тази онлайн бланка. След като той се спре на даден финансов продукт на дадена кредитна компания, чрез онлайн калкулатора може ясно да се планират съвкупността от лихвения процент, таксите, комисионните и застраховките.

Съществуват различни видове електронни калкулатори. Такива са ипотечния кредитен калкулатор, потребителски кредитен калкулатор и много други.

Основно предимство на т. нар. онлайн кредитен калкулатор е, че той извежда автоматично крайното салдо на всички възможни разходи, които могат да съпътстват цялостния процес по погасяване на един заем. Обикновено този онлайн инструмент се използва за изчисляване на годишния процент на разходите (ГПР). За да се онагледи ситуацията ще вземем за пример един потребителски кредит или жилищен (ипотечен) заем за апартамент.

Параметрите и финалните резултати ще зависят от индивидуалните особености на кредитоискателя. За всеки клиент условията са различни. Кредитните компании са по-снизходителни към хората с по-нисък икономически статус и по-взискателни към тези с по-висок социален статус.

Калкулаторът ще вземе под внимание размера на лихвения процент, сумата на желания заем, погасителния период и типа погасителен план. Следващото важно нещо, което също ще влезе в калкулацията е промоционалните период и лихвен процент, ако такива се предвиждат.

Кредитните компании облагат клиентите с разнообразни такси, като те се различават при различните компании. Някои фирми начисляват първоначални такси, такива за кандидатстване, разглеждане на документи, както месечни и годишни такси за управление на кредита. Други разходи може да са свързани с такса за оценяване на жилищната собственост на клиента, такса за обработка на заявлението за заема. Други разходи мога да се отнасят за комисионни за обработването на документите на клиента, застраховка на имота и застраховка живот.

Полезният инструмент кредитен калкулатор може да сумира целият размер на заема, в неговия оскъпен от допълнителните разходи вид. Тази крайна стойност ще бъде изразена като ГПР от крайното салдо на кредита.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.