Кредит изтеглен по време на брака

Интересувате се от кредит изтеглен по време на брака?

В наши дни много млади семейства, които нямат наследено жилище скоро след брака теглят заем за жилище. Тази публикация се стреми да даде светлина какво се случва при един евентуален развод с тези заеми.

Съществува пряко взаимодействие между това дали един развод или до съдебна процедура се стига чрез иск на единия съпруг, който твърди, че другия има някаква вина. Естествено е по-добре да бъде първия вариант, при който без проблеми се договарят най-важните точки, като правата кой да остане да живее в семейния дом и как ще продължи погасяването на заема, благодарение на който е придобито.

Всеки от двамата съпрузи има право да се откаже от желанието си за ипотекирания апартамент или да продължи да изплаща вноските. Той може да реши да помага за изплащането като дава на бившия си съпруг част от сумите за вноските, дори и когато имуществото не му е дадено по съдебен ред. Това обаче не са правни обосновки, а лични.

Дори и само единия от двамата съпрузи да погасява вноските към кредитодателя, според Семейния Кодекс, той не може да бъде единствения му собственик. Когато има наличие на сключен брак, цялото имущество се приема за общо. Съдът има право да отсъди дял и на бившия съпруг, който не е внасял суми по заема.

Съдът познава случаи с частни казуси, при които единия завежда допълнителна съдебна процедура, с претенцията да му бъдат върнати средства по изплащането на такива заеми, ако например в жилището е останал да живее другия от съпрузите. За да спечели делото ищецът трябва да докаже обаче, че вноските са погасяване само и единствено от него, както и че бившия му съпруг не е правил съвместен принос.

Обикновено в България практиката е такава, че такива семейни имоти се присъждат на жената, заедно с родителските права. По тази причина тя има по-голям интерес от погасяването на заема навреме, тъй като всичко ще се отрази на нея. Сериозен проблем би бил, ако тя няма възможността да продължи с плащанията.

Сериозна трудност са и случаите, при които само мъжа изплаща задължението към банката и стигайки се до развод, той престане да дава пари. В такива случаи, след като отношенията обикновено се влошават, може жената да не е в течение и да попадне в клопките на банковите договори за предоставяне на ипотечни заеми.

Кредит изтеглен по време на брака

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.