Закона за потребителския кредит

Законът за потребителското кредитиране

Заедно със стъпките, защитаващи правата на гражданите, Законът за жилищните кредити дойде с доста непредвидени последствия. От както влезе в сила, на хората, които са изтеглили ипотечен кредит им се гарантира ново регулиране, което влезе в действие, за да защити техните интереси в техните контакти с финансовите и имотните посредници.

Гражданите станаха свидетел на това, че тъй като Закона за жилищния кредит не можа да изиграе оптимално своята роля и да постави кредитополучателя със неговите специфични нужди в центъра и да му се осигурят права, равни на другите участници на пазара, се стигна до необходимостта от втори подобен закон. Тази роля бе предопределена на Закона за потребителския кредит за недвижимите имоти, който има потенциала да е изчистил всички важни аспекти, от момента на сключване на договора по ипотекиране на частната или фирмената собственост, до моментът, в който тя е напълно погасена като задължение.

Изключително интензивно, от приемането на този закон проличаха първите реакции и промени. Редица банкови институции са коригирали своите общи изисквания, в израз на съгласуваност с новите нормативни текстове, отварящи повече възможност за физическите лица за преговори по изискванията за ипотечните кредити и да погасяват задълженията си преди уговорената дата, без санкциониращи такси в полза на банките. Наред с факторите от законовата уредба в новите програми на редица банкови институции се прокрадват и някои опити за заобикаляне на закона, за които би било редно да следите, ако възнамерявате да теглите ипотечен кредит.

Едни от банките, които съвестно внесоха постановеното в Закон за потребителските кредити са Централна Кооперативна Банка, Уникредит Булбанк, ЦКБ, Първа инвестиционна банка, Банка ДСК, Инвестбанк Сосиете Женерал Експресбанк, Пощенска банка, СиБанк и др. Те са едни от първите, които предприемат стъпки, изразяващи промените в закона. При тях не се начислява такса за погасяване преди обозначения срок на по-едрите ипотечни заеми в размер над 147 000 лева. Като цяло са необходими още промени, които по всяка вероятност предстоят.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.