Ипотечен кредит с фиксирана лихва за целия период

Жилищен кредит с фиксирана лихва за целия период

Когато човек иска да изтегли кредит за ново жилище, той ще трябва да провери цените в офертите на банките, за да избере най-изгодната оферта за себе си. Значителна част от хората не знаят, че това, което ги интересува е ГПР-то и взимат предвид лихвата, която банките предлагат. Самите банки в рекламните си кампании обявяват като цена на кредита лихвата, а ГПР-то го изписват някъде накрая в малък текст. Разликата между двете е, че лихвата е лихвения процент, а в ГПР-то се включват и всички допълнително оскъпяващи разходи като такси, комисионни и застраховки.

Ето един пример, за да се онагледи как се изчислява ГПР-то при ипотечните кредити.

Може да прочетете повече по темата в публикацията ни Как се изчислява ГПР.

Нека приемем, че един човек желае да му бъде отпуснат кредит от 75 000 лева за 20 г. при фиксирана лихва от 4.1%.

При ипотечните заеми за 10 и повече години, това не може да стане на практика, тъй като лихвата се превръща в променлива след определен срок (EURIBOR + надбавка). Тук идва време за таксите…

– Да речем, че банката начислява такса разглеждане на документи, която е, например 0.25% от стойността на заема.

– Нотариални такси, които са 0.1% пак от стойността.

– Такси за жилищна оценка на недвижимата собственост от 250 лева, например.

– Застраховките са малко относителни. Например, имуществената застраховка е 0,1% от пазарната цена на имота, която може да се приеме, че ще бъде една за целия погасителен период. Застраховката „Живот“ е 0.045% от размера на кредита всеки месец през 20-те години.
За да разберете повече, прочетете Ипотечен кредит ГПР.

Ипотечен кредит с фиксирана лихва за целия период

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.