Ипотечен кредит ГПР

Ипотечен кредит ГПР / Годишния Процент на Разходите 

Когато на човек му предстои да тегли заем за жилище за първи път и вземе решение само върху цената на лихвения процент, той рискува да попадне в доста неприятна ситуация.

За да придобиете по-ясна представа в този аспект, вижте публикацията ни Как се изчислява ГПР.

Ето един пример за кредит за жилище, при който месечната вноска се основава на 4.1% годишна лихва, сумата е 75 000 лева, а срока на погасяване на задължението е 20 години.

Важно е да се знае, че в ГПР ще влязат някои допълнителни разходи от рода на такси, комисионни и застраховки, като например:

:)– Таксата за разглеждането на документи е 0.25%* 75к (75 000 лв.), което се равнява на 187.5 лева;

– Нотариалната такса е 0,1%* 75к или 75 лева;

– Жилищната оценка е 250 лева;

– Застраховката на недвижимия имот е 0,1%* 75к* и за целия период от 20 год. ще бъде равна на 1 500 лева;

– Застраховката живот на месечна база ще бъде 0,045%* 75к или 33.75 лева, но съществува възможност тя да обхваща погасителния период до 5 или след 5 год. Ако, например, е за 5 год., то тя ще струва 2025 лева.

Като се калкулира всичко до тук се получава сумата от 4037.5 лева и точно тя е основна за ГПР, тъй като крайното салдо на всички такси се разпределя между всичките години, които в примера са 20!

Невъзможно е човек да изтегли заем като му бъдат приспаднати въпросните 4037.5 лева, нито може да изтегли заем в размер на 79 037.5 (75 000 лева + допълнителните такси), а ще усвои точно 75 000 лева, а 4037.5 лева ще бъдат разделени по равно между месечните вноски за срока за погасяване. Човек не бива да бърза да решава, че това в крайна сметка са само някакви си 16.82 лева, разделяйки ги между всичките 240 месечни вноски, които му предстои да внесе.

По тази  формула могат да се изчислят месечни анюитетни вноски:
[IMG]

Макар, че на пръв поглед изглежда страшно, всъщност не е така. По-страшното е, човек да плаща значителен процент от заплатата си за целия период на кредита без да знае защо. Тук идва време за калкулирането. Хората, които владеят Excel, могат да пресметнат вноската с лекота, използвайки PMT функцията и замествайки сумата, която ще изтеглят, лихвения процент и срока на изплащане.

В противен случай, може да се кликне и тук, продължавайки с примера:
http://www.thecalculatorsite.com/finance/calculators/loancalculator.php

На „Loan Amount“: се вписва 75000;

Annual Interes Rate – 4.1;

Month – 240, тъй като това са месеците за период от 20 години.

Натиска се бутон „Сalculate“ и отдолу на „Loan Repayment by Month“ и по-очно в „Payment“ може да се види сумата 458.45 в долари, което може да се приеме, че е в българска валута. Тази сума се получава и при калкулиране с Excel.

Тук идва въпроса как се изчисляват и таксите. Ще използваме същия начин, но вече цифрата ще бъде 79 037.5 лева, тъй като лихвения процент си е фиксиран на 4.1%, но се налага разходите да бъдат разпределени по равно и пак на база лихвата. Така се добавя размера на кредита плюс общите такси и се изчислява анюитетната вноска, която ще се внася . Без значение дали чрез Excel или чрез горепосочения сайт се получава 483.13 лева.

За повече информация вижте статията ни Ипотечен кредит с фиксирана лихва за целия период.

Изважда се 458.45 от 483.13 лева и се получава разлика от 24,68 лева. С последната сума, човекът от примера ще плаща повече всеки месец, а не както повечето си помислиха, че ще бъде с 16,82 лева. Това се дължи на олихвяването.

Както самият Айнщайн заявява приживе, лихвата е осмото чудо. В този ход на мисли приближаме ГПР-то. Може да зададем така въпроса. Какъв годишен процент на кредита от примера ще бъде необходим, че при размер от 75к и погасителен период от 20 години, месечната вноска да бъде  483.13лева?

Разбира се някои веднага се сещат за метода проба-грешка, но да се налучква с различни числа на лихвения процент в калкулатора, далеч не е най-лесния начин.

В Excel, може да се използва „rate“ или „goal seek“, въвеждайки сумата 483.13 и променяйки клетката на лихвения процент. За хората, които не си служат с програмата е подходящ линка:

http://www.calculatorsoup.com/calculators/financial/apr-calculator-basic.php

Естествено, размерът е отново 75к, лихвеният процент 4.1%, а във Financing Fees се вписва 240, добавят се 4037.5 и може да се види отдолу APR, сочещо 4.7124. В такъв случай ГПР ще бъде 4,71%.

Общи взето този пример е пълен с екстра изчисления, но е добре да се знае, че банките удържат и много такси. Когато става въпрос за потребителски или бърз кредит, таксите са далеч по-малко, така че човек много по-бързо ще стигне до заветното ГПР.

Този начин е само за кредитите с месечно плащане, а за други видове плащания, ще трябва да се използва друг калкулатор, но подхода е еднакъв.

Когато става въпрос за финансови въпроси, човек не бива да оставя нищо на случайното стечение на нещата и трябва да се стреми да бъде запознат детайлно.

Когато човек е добре информиран с отделните компоненти, той вече може да направи информиран избор и да избере най-подходящия кредитен продукт за себе си.

Ипотечен кредит ГПР

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.