Бърз потребителски кредит

Търсите ли бърз потребителски кредит?

Бързи заеми от банкови и небанкови институции

За „обученото око“ е любопитно да наблюдава, как се променя матуритета, самата структура на предлагането на потребителски кредит от небанкови институции през годините. Най-големият недостатък на бързите заеми не е в тях, а в посредствеността на българина и ниската му икономическа култура. Според анализ, разчетен през изминалата година, само 1/4 от българите считат, че имат достатъчно ясни познания в областта на инвестициите и икономиката. Корените на този дефицит на грамотност се намират още в ученическите години, през които най-лесната за идентификация финансова институция е заложната къща, а нагласите, средствата да се слагат на сметка и да се събират в банка, остават далечни и размити, разкрива проучване на „Алфа Рисърч“.

 

Подобрението на портфейлите е друг интересен момент. Етапът на непогасяваните парични задължения отчита спад за поредно тримесечие. Промените стартират още от миналата година с увеличението от Българската Народна Банка на условието за собствени парични средства на поне 1 милион лева за небанковите предприятия и така 150 компании отпаднаха от този пазар. Наред с този аспект, други аспекти, като ръст на заетостта и възобновяване на икономическия напредък, с което паралелно се увеличават и доходите на гражданите довеждат до подобрение на портфейлите на активните небанкови предприятия за кредити изцяло онлайн. През месец септември необслужените заеми се изчисляват на 17.6% от общия одобрен размер на финансиране, което е сравнително нисък процент.

Структурата на активите също търпи развитие. Кредитиращите предприятия разполагат заедно с приблизително 3 млрд. лева през месец септември. През миналата година наре

д с парите, които са отпускани по потребителските заеми, равняващи се на 2.4 млрд. лв., дружествата увеличават чувствително и акциите си. Инвестициите им са около 30 млн. лева или иначе казано надвишават с 53% тези, засечени за същия месец на миналата година. Предприятията са с кредит, равняващ се на 1.47 млрд. лв. или 4% по-висок от този месец на изминалата година. С около 40% от кредитите са с погасителен период от една година, а всички други са с по-голям период на погасяване.

Самите дружества имат кредити на обща стойност 1.47 млрд. лв., което е с 4% повече в сравнение със същия период на миналата година. Малко над 40% от заемите са едногодишни, а останалите са с по-дълъг срок на изплащане.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.