Бързи кредити условия

Изискванияи условия за отпускане на бързи кредити

При бързо набиращите популярност в момента бързи кредити условия за отпускане са кандидатите да са български граждани и да имат валиден документ за самоличност. Директивата за платежни услуги, за жалост, не идентифицира стандартите и индикаторите, които да предоставят инструмент за съпоставянето на евентуалните разходи. Европейската Комисия информира, че е събрала данни от службите си, въз основа на които се разбира, че предлаганата от кредитните посредници информация е в непълен размер за целия ЕС, както и че потребителите не знаят какви разходи трябва да очакват. Тези заеми се изплащат чрез месечни вноски. Именно тази непрозрачност на разходите, свързана с таксите и застраховките, затруднява целият процес и води до дезориентация кредитополучателите в съпоставянето на банковите оферти. Дори се констатира тенденция, която свързва по-високите разходи и липсата на прозрачност в предложенията на финансовите институции за бързи кредити до минути. Организации на потребителите в ЕС разпознават в използването на сложна икономическа терминология и целенасочено усложняване, средство, с което кредитните институции да прикриват реалните характеристики на продуктите и услугите от клиентите.

Трудностите в разбирането и възпрепятстването на сравнението на разходите по бързите кредити онлайн носят риск от проблеми за мобилността на европейските граждани, както на национално равнище, така и на равнище Еврозона. Вследствие на това се стига да констатацията, че една от най-важните спънки европейските граждани да не се възползват от предлаганите им финансови продукти от други страни, членки на ЕС, е липсата на достатъчно количество  информация.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.