Бързи кредити без лихва

Бърз кредит до заплата без лихва / кредит с 0% лихва

Първи кредит без лихва

Бързите онлайн кредити без лихва са вид експресни кредити, за които се кандидатства чрез попълване на стандартно заявление по електронен път.

Ето и една от някои от най-ефективните и надеждни компании за бързи кредити до минути у нас. Вивус е една от компаниите за бързи заеми с 0% лихва, за които се кандидат-ства изключително лесно, бързо и достъпно. Експресният заем е без условие за външен гарант, одобрението става до 15 минути и няма изискване за поръчител.

С нарастване броя на кредитните дружества у нас, все по-голяма част започват да отпускат кредити, на които в определен, гратисен период не се начислява лихва. Обикновено заемите, които не се облагат с лихвен процент са бърз кредит до заплата. Освен основното си преимущество, този кредит се предлага без излишен формализъм и само срещу документ за самоличност. За него в повечето случаи не се изисква постоянен трудов договор или поръчител. Процесът по подаване на онлайн заявление, одобрение и превод на парите на личната банкова  сметка на кредитополучателя става за минути.

Безлихвен кредит до заплата

Бързите кредити без лихва са в по-малък размер (около 500 лева) от останалите видове бързи заеми и при тях се предвижда гратисния период, в който не се начислява лихва да бъде принципно кратък.

Максимално са улеснени условията от Вивус за отпускане на краткосрочния заем – потребите-лите трябва да са с лична банкова сметка, да са над 19 г. и да са граждани на РБ. Обработката на заявлението става до минути, а размерът на кредита е до 700 лева. Подаването на заявление става чрез сайта на компанията, от който може може да посочите сумата, за която кандидатствате и погасителния период, за който желаете да я погасите.

Експресният кредит без лихва не изисква съдействие от поръчител, като първия заем на всеки клиент е без лихва и връща само одобрената и отпусната сума, без да се начисляват никакви лихви, такси или комисионни. Безлихвеният кредит не предвижда условие за доказване на регулярни трудови доходи.

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.