Бързи кредити без лихва

Бърз кредит до заплата без лихва / кредит с 0% лихва
byrzi-kreditiПърви кредит без лихва

Бързите онлайн кредити без лихва са вид експресни кредити, за които се кандидатства чрез попълване на стандартно заявление по електронен път.

Ето и една от някои от най-ефективните и надеждни компании за бързи кредити до минути у нас. Вивус е една от компаниите за бързи заеми с 0% лихва, за които се кандидат-ства изключително лесно, бързо и достъпно. Експресният заем е без условие за външен гарант, одобрението става до 15 минути и няма изискване за поръчител.

KANDIDATSTWANE 2
С нарастване броя на кредитните дружества у нас, все по-голяма част започват да отпускат кредити, на които в определен, гратисен период не се начислява лихва. Обикновено заемите, които не се облагат с лихвен процент са бърз кредит до заплата. Освен основното си преимущество, този кредит се предлага без излишен формализъм и само срещу документ за самоличност. За него в повечето случаи не се изисква постоянен трудов договор или поръчител. Процесът по подаване на онлайн заявление, одобрение и превод на парите на личната банкова  сметка на кредитополучателя става за минути.

Безлихвен кредит до заплата

Бързите кредити без лихва са в по-малък размер (около 500 лева) от останалите видове бързи заеми и при тях се предвижда гратисния период, в който не се начислява лихва да бъде принципно кратък.

Максимално са улеснени условията от Вивус за отпускане на краткосрочния заем – потребите-лите трябва да са с лична банкова сметка, да са над 19 г. и да са граждани на РБ. Обработката на заявлението става до минути, а размерът на кредита е до 700 лева. Подаването на заявление става чрез сайта на компанията, от който може може да посочите сумата, за която кандидатствате и погасителния период, за който желаете да я погасите.

Експресният кредит без лихва не изисква съдействие от поръчител, като първия заем на всеки клиент е без лихва и връща само одобрената и отпусната сума, без да се начисляват никакви лихви, такси или комисионни. Безлихвеният кредит не предвижда условие за доказване на регулярни трудови доходи.

 

krediti-online

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.