Фирмени кредити без ипотека

Интересувате ли се какво е Фирмени кредити без ипотека?

За да получите фирмен кредит трябва да сте собственик на регистрирано предприятие, т.е. в позицията на юридическо лице. Банките ще желаят от вас да покривате и определени критерии, на които ще обърнем внимание в тази публикация. Бизнес заемите се делят на заеми за малкия и среден бизнес и корпоративни заеми. В повечето случаи банките в рекламните си кампании могат да използват и други имена.

Независимо дали фирмата се идентифицира от банките като МСП или не, заема който ще получите може да бъде:

1. Кредит за оборотни средства, който представлява вид фирмен заем за посрещане на текущи заеми на фирмата. Може да предвижда или не ипотека или друг вид материално обезпечение, в зависимост от размера, за който кандидатствате. Ако се нуждаете от парична помощ до 50 000 лева имате шанс да усвоите парите без залог.

Когато обаче те са недостатъчни, предвид залога който представите на кредитора ви, ще се определи дали заема ви ще получи положително становище. За залог могат да се използват недвижима собственост, фирмени активи, стоки, машини, МПС, съоръжения, финансови средства на сметка в банка, които принадлежат на предприятието ви или на трето лице.

2. Инвестиционен кредит, който е предназначен да подкрепи вашата фирма в изграждането на активи, независимо от тяхното естество. Те могат да послужат за закупуване на офиси или магазини, машини и съоръжения, фирмени автомобили и пр.

Условията за бизнес финансирането се определят от банките поотделно за всеки отделен случай, като се вземат предвид редица фактори. Например клаузите в договора за кредит се определят в зависимост от това, какви реално доходи ще имате от дейността на вашата фирма. Всяка банка изисква документи при разгеждане на заявлението ви за отпускане на кредит, от които се информира за това какви обороти прави предприятието ви и на база тези данни изчислява дали и как ще можете да върнете кредита.

За какъв тип заем може да кандидатства вашето предприятие зависи от годишния и оборот. По-голямата част от банките са определили праг от 1 – 2 мил. лева оборот на година, а ако вашата фирма го надвишава, тя не спада към МСП и може да кандидатствате за корпоративен заем. Когато става въпрос за повече пари, вие сте в състояние да преговаряте за условията по кредита.

Фирмени кредити без ипотека

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.